Wat is het verschil tussen een R-DLP’er en de DLP’er

De R-DLP en de DLP’er

Het milieu is een steeds groter en belangrijker onderwerp in ons land. Brogaal kan u adviseren bij werkzaamheden in verontreinigende grond. Bij het werken in verontreinigende grond is de aanwezigheid en inzet van een Deskundig Leidinggevende Persoon (DLP‘er) verplicht of door een zwaardere veiligheidsklasse een R-DLP‘er. De door Brogaal ingezette DLP‘ers en Kwaliteits Verantwoordelijke Personen (KVP’er) beschikken allemaal over de juiste diploma’s. Vooraf vindt door Brogaal een screening plaats.

Door Brogaal ingezette R-DLP’er en de DLP’er begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd). De R-DLP is onder andere in staat om maatregelen op of af te schalen die vervolgens passend zijn bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren, dit is echter in opdracht van de veiligheidskundige. Dus de R-DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse ‘Rood vluchtig’ nauw samen met de hogere veiligheidskundige (MVK/HVK). De reguliere DLP-er werkt in de klasse basis-hygiene tot en met rood niet vluchtig.

Het verschil tussen de R-DLP’er en de DLP’er

De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de R-DLP medewerkers aanspreekt op onder andere hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren. Aanvullend op de reguliere DLP‘er wordt bovendien verlangd dat de R-DLP’er in staat is betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren.
Doel van deze eisen is het waarborgen van de kennis en kunde van de R-DLP. Een R-DLP kan aantonen te voldoen aan deze eisen met het onafhankelijk door CROW afgenomen examen waaruit onder andere blijkt dat de theoretische en praktische kennis in voldoende mate wordt beheerst. De geslaagde Register Deskundig Leidinggevende Projecten wordt bovendien ingeschreven in het openbare R-DLP register van CROW. Tevens wordt de Register Deskundig Leidinggevende Projecten toegevoerd aan het openbare  DLP register.

Wat doet een (R)-DLP’er:

Een (R)-DLP’er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene dat overeenkomstig is met datgene dat in het V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet bovendien gedacht worden aan de volgende taken:

 • Verzorgt bovendien de startinstructie, nadat de veiligheidskundige dit eerder heeft gedaan.
 • Komt uit naam van de opdrachtgever.
 • Verzorgt de invulling van het (digitale) logboek en voert werkplekinspecties indien gewenst uit.
 • Controleert onder andere of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren.
 • Voert metingen uit aan de hand van een bodemvochtmeter en/of PID-meter.
 • Ontzorgt bovendien de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen.
 • Draagt verder mede zorg voor een opgeruimde bouwkeet evenals de werkplek.
 • Begeleidt indien nodig de mensen bij het gebruik van de goede Persoonlijke Beschermingsmiddelen conform de juiste vervuilingsklasse.

Voordelen (R)-DLP’er via Brogaal

De door ons ingezette (R)-DLP’er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar. Zij denken proactief met u mee om tot een beter eindresultaat te komen. Daarnaast beschikken de door onze ingezette (R)-DLP’er over de volgende kwaliteiten:

CROW 400
CROW 400

Langdurige (R)-DLP’er of eenmalige inhuur?

 • Jarenlange praktijkervaring.
 • Benodigde diploma’s en certificaten voor het werken in verontreinigde grond.
 • Juiste motivatie. Onze (R)-DLP’er steken de handen uit de mouwen op de werkplek.
 • Goedgekeurd voor werken in de bodemsanering.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en meetapparatuur.
 • Staan in direct contact met Brogaal als problemen zich voordoen. Zo blijven de lijnen kort.

Wij bieden u bovendien de mogelijkheid tot eenmalige inhuur van een (R)-DLP’er of een langdurige samenwerking. Wilt u meer informatie over de samenwerkingsvormen? Neem gerust contact met ons op via info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

× Hoe kan ik je helpen?