Ontdek het Onderscheidende Verschil tussen een MVK en een HVK inclusief de 2 grote voordelen

Het verschil tussen een MVK en HVK

Veiligheid op de werkplek is van cruciaal belang voor organisaties in alle sectoren en voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Om deze veiligheid te waarborgen, vertrouwen bedrijven op deskundige veiligheidsprofessionals. Twee veelvoorkomende functietitels binnen dit vakgebied zijn Hogere Veiligheidskundige (HVK) en Middelbare Veiligheidskundige (MVK). In deze blog zullen we je inzicht bieden in wat deze MVK en HVK professionals doen en wat het verschil tussen hen is.

Wat is een HVK?

Een Hogere Veiligheidskundige (HVK) is een hooggekwalificeerde professional op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Ze hebben meestal een hogere opleiding, zoals een hbo- of universitaire graad, waardoor ze diepgaande kennis en expertise hebben. HVK’s hebben een leidinggevende en adviserende rol in organisaties en spelen een cruciale rol bij het waarborgen van een veilige werkomgeving.

Verantwoordelijkheden van een HVK:

  • Ontwikkelen van Veiligheidsbeleid: HVK’s zijn betrokken bij het opstellen en implementeren van veiligheidsbeleid binnen een organisatie. Ze ontwikkelen strategieën om de veiligheidscultuur te bevorderen en te verbeteren.

  • Risicoanalyse: Ze voeren uitgebreide risicoanalyses uit om potentiële gevaren te identificeren en te evalueren, en stellen plannen op om deze risico’s te beheersen.

  • Coördinatie van Veiligheidstrainingen: HVK’s organiseren en geven veiligheidstrainingen aan werknemers om hen bewust te maken van de risico’s op de werkplek en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

  • Beheer van Veiligheidsprogramma’s: Ze zijn verantwoordelijk voor het beheren van veiligheidsprogramma’s op organisatieniveau en zorgen ervoor dat deze programma’s effectief worden uitgevoerd.

Wat is een MVK?

Een Middelbare Veiligheidskundige (MVK) is ook een deskundige in veiligheid en gezondheid op het werk, maar hun opleidingsniveau ligt iets lager dan dat van HVK’s. MVK’s hebben meestal een middelbare beroepsopleiding op dit gebied. Ze hebben een meer operationele rol in de organisatie en bieden directe ondersteuning aan medewerkers en managers om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

Verantwoordelijkheden van een MVK:

  • Risicoanalyse: MVK’s voeren risicoanalyses uit en stellen veiligheidsprocedures op om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken.

  • Toezicht op Veiligheid: Ze houden toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften en nemen corrigerende maatregelen indien nodig.

  • Ondersteuning van Medewerkers: MVK’s bieden directe ondersteuning en advies aan werknemers met betrekking tot veiligheid op de werkplek.

In conclusie, zowel HVK’s en de MVK’s spelen een essentiële rol bij het waarborgen van veiligheid en gezondheid op de werkplek, maar hun opleidingsniveau en verantwoordelijkheden variëren. Samen vormen ze een team dat organisaties helpt om een veilige werkomgeving te creëren en te behouden, waar werknemers kunnen gedijen zonder onnodige risico’s. Het is van vitaal belang dat organisaties beide niveaus van deskundigheid inzetten om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen.

De grote meerwaarde van een Externe Veiligheidskundige voor Uw Organisatie

Objectieve Beoordeling

Een externe veiligheidskundige in de vorm van een MVK en HVK brengt een frisse en objectieve kijk op de veiligheidsaspecten binnen uw organisatie. Omdat ze geen direct belang hebben bij de interne processen, kunnen ze onpartijdig de veiligheidsrisico’s evalueren en verbeteringen voorstellen zonder beïnvloed te worden door interne politiek of belangenconflicten.

Kostenbesparing

Hoewel het inhuren van een MVK en HVK als een externe veiligheidskundige kosten met zich meebrengt, kan het op de lange termijn kostenbesparend zijn. Ze kunnen u helpen om risico’s te identificeren en te beheersen, wat kan leiden tot minder ongevallen, lagere verzekeringspremies en het voorkomen van boetes als gevolg van niet-naleving van de regelgeving.

De MVK en HVK geven u bovendien advies over bovenstaande onderwepen en denken met u mee over het inrichten van een veilige en gezonde werkplek. Onze Deskundige medewerkers kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker adviseren over het leveren van maatwerk. Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek. U kunt ons bereiken op info@brogaal.com evenals via telefoonnummer: 033-4614303.

× Hoe kan ik je helpen?