Vlog goedemorgen weer een nieuwe werkdag van Remco

Via deze onderstaande video wordt er onder andere uitgelegd hoe Remco zijn dag is gestart. Met arbeidsveiligheid houd deze veiligheidskundige zich bezig.

VEILIGHEIDSADVISEUR – AREIDSVEILIGHEID

Wat is arbeidsveiligheid precies? In theorie is arbeidsveiligheid niets meer dan veilig werken volgens de opgestelde wet- en regelgeving, richtlijnen maar ook de afspraken die we voor aanvang van de werkzaamheden met elkaar gemaakt hebben. In de praktijk zien we vervolgens vaak ook dat situaties anders zijn dan vooraf ingeschat was. De veiligheidsadviseur van Brogaal kan u hierbij helpen.

Arbeidsveiligheid is een onderdeel binnen een organisaties waar nog veel winst op te behalen is. Neem als voorbeeld, dat ze zelf of een collega een arbeidsongeval meemaken. Nog maar niet te spreken over de gevolgen wat hier uit vloeit. Na een ongeval heeft u als werkgever er ook nog enorm veel werk aan. U moet achterhalen wat de oorzaak van het ongeval is geweest. De uren c.q. kosten en imago-schade die het met zich meebrengt voor u als werkgever zijn dan vaak niet te overzien.

Wat kunnen wij doen

Wij van Brogaal merken dat vaak de wil om veilig te werken er zeker is, maar de kennis of tijd vaak helaas ontbreekt. Daarom bieden wij de volgende diensten aan om u te ondersteunen en te ontzorgen als het gaat om arbeidsveiligheid. De Veiligheidsadviseur kan er niet voor zorgen dat ongevallen niet meer voorkomen in uw organisatie, desondanks kunnen we de kansen zeker verkleinen.

Brogaal heeft daarom verschillende mogelijkheden om u van dienst te zijn namelijk:

Onze diensten

Onze veiligheidsadviseur is er in verschillende vormen en gradaties. De veiligheidsadviseurs van Brogaal kunnen u onder andere ondersteunen en ontzorgen met de verschillende veiligheidsvraagstukken waar u minder of geen tijd voor heeft, zoals:

 • Opstellen en toetsen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA);
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties, op kantoor en op de werkvloer;
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken;
 • Implementeren van een op maatgemaakt veiligheidsbeleid;
 • Verbeteren/ updaten van reeds bestaande procedures en ook instructies;
 • Verzorgen van veiligheidstrainingen;
 • Opzetten van een veiligheidscampagne;

Ontzorgen/ samenwerken van bijvoorbeeld uitvoerders m.b.t. werkzaamheden op de werkvloer zoals bijvoorbeeld:

 • Veiligheidstoezicht op (ver)bouwlocaties;
 • Startwerk-, Poort-, Toolbox- veiligheidsinstructies opzetten en ook  verzorgen;
 • Medewerkers controleren en ook bijsturen tijdens de werkzaamheden;
 • Administratieve controle van keuringen op gereedschappen en machines en ook bijhouden van deze gegevens.

Hoger Veiligheidskundige:

 • Bepaald mede en geeft richting aan het te voeren veiligheidsbeleid;
 • Geeft leiding aan een team van basis-, middelbaar-, en hoger veiligheidskundige om risicovolle werkzaamheden en projecten op veiligheidsgebied te coördineren en te controleren;
 • Interne en externe ondersteuning bij het beheersen van (veiligheids)risico’s;
 • Proactief advies rond de beheersing van veiligheidsthema’s te geven;
 • Toezicht te houden op complexe risicovolle werkzaamheden en projecten.

Middelbaar Veiligheidskundige:

 • Ondersteunt de directie/organisatie bij de invulling van het veiligheidsbeleid;
 • Is op de hoogte van wet- en regelgeving inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
 • Controleert of werkzaamheden van zowel opdrachtgever en onderaannemer ook uitgevoerd worden volgens het veiligheidsbeleid en huidige wetgeving en regelgeving;
 • Verzorgd toolboxen;
  • Elektrische veiligheid;
  • Arbeidsomstandigheden;
  • Gevaarlijke stoffen;
 • Registreert en onderzoekt ook arbeidsongevallen;
 • Heeft o.a. kennis van:
  • Elektrische veiligheid
  • Arbeidsomstandigheden
  • Gevaarlijke stoffen.

Basis Veiligheidskundige/ Operationeel Veiligheidskundige:

 • Ondersteunt de directie/organisatie bij de invulling van onder andere het veiligheidsbeleid;
 • Is ook op de hoogte van de wet- en regelgeving inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
 • Handelt ook volgens de veiligheidsvoorschriften;
 • Heeft kennis van elektrische veiligheid en gevaarlijke stoffen;
 • Kunt u een TRA uitvoeren en een eenvoudige RI&E samenstellen.

De preventieadviseur/ preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
 • Het adviseren en nauw samenwerken met onder andere de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 • Deze maatregelen ook (mede) uitvoeren.

Bent u geïnteresseerd in een van onze bovenstaande diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com   of via telefoonnummer: 033-4614303

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

× Hoe kan ik je helpen?