VEILIGHEIDSSCAN

Veiligheidsscan

De reden om een externe onafhankelijke veiligheidsscan door Brogaal uit te laten voeren verschilt natuurlijk per bedrijf en branche. Maar het doel is voor iedereen hetzelfde namelijk: de risico’s beperken en een gezonde en veilige werkplek creëren  voor  uw medewerkers en u zelf. Veiligheid is niet meer weg te denken in de tijd waar we leven. In het nieuws zien we wekelijks incidenten bij andere bedrijven plaatsvinden, “het is altijd bij een ander” is een vaak gehoorde kreet. Tot het moment dat het wel bij u gebeurt, wat dan. Arbeidsinspectie en verzekeraars kunnen u het hemd van het lijf vragen. Wanneer u de risico’s niet volledig in beeld heeft gebracht, dan kan het zo maar zijn dat de verzekering niet uitkeert. Dit is voor het slachtoffer natuurlijk vervelend, maar voor u natuurlijk ook. Daarom streven wij er naar om uw organisatie naar een hoger en vooral veilig niveau te brengen.

Als werkgever bent u verplicht alle risico’s goed in kaart te brengen door bijvoorbeeld een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren en een degelijk plan van aanpak te schrijven.

Door middel van de onafhankelijke veiligheidsscan, uitgevoerd door Brogaal, krijgt u een rapport van de situatie. Dit Rapport kan als onderlegger worden gebruikt om te kunnen toevoegen aan de RI&E. In deze veiligheidsscan worden o.a. hoofdstukken, die standaard in de RI&E voorkomen en ook onderwerpen uit het bouwbesluit. Het doel is om zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de locatie. Hierdoor komen we tot een volledig advies. Wij verplichten u tot niets, maar u heeft ons natuurlijk niet zo maar benaderd. U bent zich er ten degen van bewust dat ook uw organisatie zwakke punten heeft. Welk bedrijf heeft dat niet? En dat is een heel mooi uitgangspunt om samen mee aan de slag te gaan.

Wat is het doel van een veiligheidsscan?

 • Risico’s in uw branche/bedrijf/pand in kaart brengen.
 • De gevonden risico’s samen met u te verkleinen.
 • In kaart brengen wat u nog kunt verbeteren aan uw veiligheidsbeleid.
 • U bewust maken van uw wettelijke verplichting als werkgever.
 • Wat de consequenties zijn als u nalatig bent  die een verzekeraar hier aan hangt.

Wat zijn de voordelen van een veiligheidsscan?

 • Een objectieve onafhankelijke en deskundige scan van uw bedrijf/pand.
 • Inzicht in de sterke en zwakke punten van uw bedrijf/pand.
 • Advies op maat op de te nemen maatregelen.
 • Veiligheid voor u, uw personeel en uw klanten.
 • Samen te voegen met ons Arbo Management Systeem AMS.

Welke onderdelen we behandelen tijdens de veiligheidsscan?

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Plan van aanpak (PvA)
 • Bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan incl. bijkomende procedures
 • BHV-organisatie

Hoe begeleiden wij u tijdens dit gehele proces?

 • De resultaten van de scan zorgen voor een bron van informatie en deze worden door ons geordend in een rapport.
 • We plannen een afspraak in om het rapport toe te lichten.
 • Daarna plannen wij samen met u een termijnstelling in om de doelen te behalen wat haalbaar is op dat moment voor uw organisatie.
 • Na 3 maanden kijken wij ook weer samen of de doelen behaald zijn.
 • Wij begeleiden u een geheel jaar en komen elk kwartaal om te ondersteunen waar nodig is.
 • Na een jaar voeren we de veiligheidsscan nogmaals uit om te bepalen of de doelen behaald zijn.

Einddoel

 • Ten eerste een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor u en uw werknemers.
 • Snel inzicht creëren  in de te nemen maatregelen.
 • Veiligheidsgevoel verbeteren voor u, uw klanten en medewerkers.
 • Trots zijn op uw organisatie en op u zelf!

Waarom kiest u voor Brogaal?

 • Wij geven onafhankelijk advies en begeleiden u voor minstens een jaar.
 • U doet waar u goed in bent, wij ontzorgen u.
 • De lijnen zijn kort, daardoor altijd snel een antwoord op uw vraag.
 • Wij geven gelijk handige tips om kleine zwakheden direct aan te pakken.
 • Ten slotte brengen wij u op de hoogte van de laatste wijziging  in wetten en normen, zo blijft u altijd up-to-date.

Wij zijn een kleine organisatie die het goed voor heeft met andere bedrijven. Dat is ook onze kracht.

Wij mogen dan wel klein zijn, maar denken groot met u mee!

Veiligheidsscan

Offerte aanvragen - Veiligheidsscan

Offerte aanvragen - Veiligheidsscan​