Veiligheidsadviseur

Veiligheidsadviseur

Wat is arbeidsveiligheid precies? In theorie is arbeidsveiligheid niets meer dan veilig werken volgens de opgestelde wet- en regelgeving en richtlijnen. Maar ook de afspraken die we voor aanvang van de werkzaamheden met elkaar gemaakt hebben. In de praktijk zien we regelmatig dat situaties anders zijn dan vooraf ingeschat waren. De veiligheidsadviseur van Brogaal kan u hierbij helpen.

Arbeidsveiligheid is een onderdeel binnen een organisaties waar bijvoorbeeld nog veel winst op te behalen is. Neem als voorbeeld, dat ze zelf of een collega een arbeidsongeval meemaken. Nog maar niet te spreken over de gevolgen wat hier uit vloeit. Na een ongeval heeft u als werkgever er ook nog enorm veel werk aan. U moet bijvoorbeeld achterhalen wat de oorzaak van het ongeval is geweest. De uren c.q. kosten en imago-schade die het met zich meebrengt voor u als werkgever zijn dan vaak niet te overzien.

Wat kan onze veiligheidsadviseur doen

Wij merken op dat de wil om veilig te werken er zeker is, maar de kennis of tijd vaak helaas ontbreekt. Daarom bieden wij de volgende diensten aan om u te ondersteunen en zo zorg uit handen te nemen. De Veiligheidsadviseur kan helpen dat ongevallen niet meer voorkomen in uw organisatie, desondanks kunnen we de kansen zeker verkleinen.

Brogaal heeft daarom verschillende mogelijkheden om u van dienst te zijn namelijk:

Onze diensten

Onze veiligheidsadviseur is er in verschillende vormen en gradaties. De veiligheidsadviseurs van Brogaal kunnen u onder andere ondersteunen met de verschillende veiligheidsvraagstukken waar u minder of geen tijd voor heeft, zoals:

 • Opstellen en toetsen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA).
 • Het uitvoeren van onder andere werkplekinspecties, op kantoor en op de werkvloer.
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken.
 • Implementeren van bijvoorbeeld een op maatgemaakt veiligheidsbeleid.
 • Verbeteren/ updaten van reeds bestaande procedures en ook instructies.
 • Verzorgen van veiligheidstrainingen.
 • Opzetten van een veiligheidscampagne.

Zorg weg nemen/ samenwerken van bijvoorbeeld uitvoerders m.b.t. werkzaamheden op de werkvloer zoals bijvoorbeeld:

 • Veiligheidstoezicht op (ver)bouwlocaties.
 • Startwerk-, Poort-, Toolbox- veiligheidsinstructies opzetten en ook verzorgen.
 • Medewerkers controleren en ook bijsturen tijdens de werkzaamheden.
 • Administratieve controle van keuringen op gereedschappen en machines en ook bijhouden van deze gegevens.

Hoger Veiligheidskundige:

 • Bepaalt mede en geeft richting aan het te voeren veiligheidsbeleid.
 • Geeft leiding aan een team van basis-, middelbaar-, en hoger veiligheidskundige om risicovolle werkzaamheden en projecten op veiligheidsgebied te coördineren en te controleren.
 • Interne en externe ondersteuning bij het beheersen van (veiligheids)risico’s.
 • Proactief advies rond de beheersing van veiligheidsthema’s te geven.
 • Toezicht te houden op complexe risicovolle werkzaamheden en projecten.

Middelbaar Veiligheidskundige:

 • Ondersteunt de directie/organisatie bij de invulling van het veiligheidsbeleid.
 • Is op de hoogte van wet- en regelgeving inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
 • Controleert of werkzaamheden van zowel opdrachtgever en onderaannemer ook uitgevoerd worden volgens het veiligheidsbeleid en huidige wetgeving en regelgeving.
 • Verzorgt toolboxen;
  • Elektrische veiligheid.
  • Arbeidsomstandigheden.
  • Gevaarlijke stoffen.
 • Registreert en onderzoekt ook arbeidsongevallen;
 • Heeft o.a. kennis van:
  • Elektrische veiligheid.
  • Arbeidsomstandigheden.
  • Gevaarlijke stoffen.

Basis Veiligheidskundige/ Operationeel Veiligheidskundige:

 • Ondersteunt de directie/organisatie bij de invulling van onder andere het veiligheidsbeleid.
 • Is ook op de hoogte van de wet- en regelgeving inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
 • Handelt ook volgens de veiligheidsvoorschriften.
 • Heeft kennis van elektrische veiligheid en gevaarlijke stoffen.
 • Kan een TRA uitvoeren en een eenvoudige RI&E samenstellen.

De preventieadviseur/ preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met onder andere de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen ook (mede) uitvoeren.

Bent u geïnteresseerd in een van onze bovenstaande diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303

diensten Brogaal, veiligheidsadviseur

Offerte aanvragen – Veiligheidsadviseur

Offerte aanvragen – Veiligheidsadviseur

× Hoe kan ik je helpen?