Het doel van de opleiding:

Deze opleiding Toezichthouders in verontreinigde grond is geschreven voor mensen die vanuit bijvoorbeeld de overheidsinstellingen toezicht moeten houden op het werken in de verontreinigde (water) bodem. U kunt dan denken aan het toezicht houden  op werkzaamheden aan kabel- en leiding tracés in verontreinigde grond en/of eventueel de directievoering uitvoeren. Deze cursus Toezichthouders in verontreinigde grond is dan ook bedoeld voor:

 • Medewerkers van Gemeentes;
 • Medewerkers van Provincies;
 • Zzp-ers die in opdracht werken namens;
 • Opdrachtgevers;
 • Eigenaren van grond;
 • Eigenlijk iedereen die hiermee te maken zou kunnen hebben.

Het doel van deze opleiding is dan ook om de cursist meer inzicht te geven in de minimale eisen die gesteld worden op het gebied van de:

 • Milieu eisen en richtlijnen;
 • Certificatie;
 • de verschillende vormen van de V&G-plannen en wie verantwoordelijk is voor welk deel;
 • Toezicht op de DLP,  de MVK en de HVK;
 • Toezicht op de Kosten.

En de cursist krijgt een aantal handvatten mee om te kunnen bepalen of iedere partij de maatregelen volgens de CROW 400, BRL 7000 en de BRL 6000.

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:

Indien de cursist de opleiding met een positief cijfer heeft afgerond dan is de cursist in staat om het volgende te kunnen.

 • Verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • Bodemonderzoek conform de NEN systematiek en de CROW 400;
 • Opstellen V&G plannen;
 • Inrichten van het terrein en bescherming van medewerkers en de omgeving volens de CROW 400;
 • Vaste en variabele kosten;
 • milieukundige aspecten zoals “tijdelijke uitplaatsing”;
 • Begeleiding op het werk door een DLP, MVK en HVK;
 • Certificatie van BRL 6000 BRL 7000

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Geen

Duur van de opleiding:
Een dagdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

 Examen:
Aan het eind van de opleiding wordt de de kennis van de cursist beoordeeld door de docent, indien dit voldoende wordt beoordeeld krijgt de cursist een certificaat. Er vind geen examen plaats.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.