VLOG: Samenwerken met Engelse collega’s

In deze Vlog vertelt Remco in het kort u graag meer over hoe essentieel samenwerken en een goed overleg op de werkplek is.

En wat Brogaal onder andere voor deze opdrachtgever mocht doen om de veiligheid op deze werkplek te verbeteren.

Remco werkt voor deze opdrachtgever als veiligheidskundige.

Bij deze opdrachtgever voert Remco onder andere de volgende werkzaamheden op de werkvloer uit:

 • Veiligheidstoezicht op locatie.
 • Startwerk-, Toolbox- veiligheidsinstructies opzetten en ook verzorgen.
 • Medewerkers controleren en ook bijsturen tijdens de werkzaamheden.
 • Administratieve controle van keuringen op gereedschappen en machines en ook bijhouden van deze gegevens.
 • Ondersteunt de directie/organisatie bij de invulling van het veiligheidsbeleid.
 • Samenwerken met andere medewerkers.
 • Controleert of werkzaamheden van zowel opdrachtgever en onderaannemer ook uitgevoerd worden volgens het veiligheidsbeleid en huidige wetgeving en regelgeving.
 • Registreert en onderzoekt ook arbeidsongevallen.

Wat kunnen wij voor u doen

Onze veiligheidsadviseur is er in verschillende vormen en gradaties.

De veiligheidsadviseurs van Brogaal kunnen u ondersteunen en zorg uit handen nemen met de verschillende veiligheidsvraagstukken waar u minder of geen tijd voor heeft, zoals:

 • Opstellen en toetsen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA).
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties, op kantoor en op de werkvloer.
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken.
 • Implementeren van bijvoorbeeld een op maatgemaakt veiligheidsbeleid.
 • Verbeteren/ updaten van reeds bestaande procedures en ook instructies.
 • Verzorgen van veiligheidstrainingen;.
 • Opzetten van een veiligheidscampagne.
 • Wij kijken namelijk samen met u naar de Arbo omstandigheden binnen en buiten uw bedrijfspand.
 • Wij geven u bovendien advies over dit onderwerp en denken met u mee over het inrichten van een veilige en gezonde werkplek.

Onze preventieadviseurs/ veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker bovendien adviseren over het leveren van maatwerk.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal kan bieden?

Wij lichten dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op:

En voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u ook kijken op www.brogaal.com

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

BLOG: In een paar minuten een overzicht wat Brogaal voor u kan betekenen!

In een paar minuten een overzicht wat Brogaal voor u kan betekenen!

Aan de hand van korte fragmenten leggen wij uit wat Brogaal voor u zou kunnen betekenen als het gaat om veiligheidsadvies.

Denkt u hulp nodig te hebben binnen uw bedrijf om veilig te werken, twijfel niet en neem contact met ons op! 033-4614303, info@brogaal.com

Wij leveren maatwerk voor diverse veiligheids-mogelijkheden.

Voor meer informatie klikt u dan op bijgevoegde link: Brogaal Veiligheidsdiensten deskundig personeel voor veiligheid en advies

Wilt u meer informatie over de Safety box van Brogaal klikt u op bijgevoegde link: Safety Box – Brogaal Veiligheidsdiensten Alle veiligheidsmiddelen op 1 plek

Voor meer informatie over een veiligheidskundige van Brogaal klikt u op bijgevoegde link: Veiligheidsadviseur inhuren – Brogaal Veiligheidsdiensten

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld Controleur Brandpreventie van Brogaal klikt u op bijgevoegde link: Controleur Brandpreventie – Brogaal Veiligheidsdiensten

Voor meer informatie over de Preventiemedewerker van Brogaal klikt u dan op bijgevoegde link:

Heeft u een vraag aan ons team mailt u dan naar info@brogaal.com.

Wij bieden u een totaalconcept, doordat u meerdere diensten kunt combineren. Zo ondersteunen wij u en nemen de zorg uit handen:

Veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen zijn de kernwoorden van Brogaal. Veiligheid raakt namelijk iedereen.

Week van de RIE actie 2021

De Week van de RI&E 2021

Tijdens de Week van de RI&E bundelen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten, adviseurs, opleiders mediapartners en andere supporters hun krachten. Met speciale acties stimuleren en ondersteunen ze ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Over de week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Ondernemers worden in deze week extra bewust gemaakt van het belang van een RI&E.

Bron: www.weekvanderie.nl

Activiteiten en bekendheid

Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Werkgevers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E. In heel het land worden acties georganiseerd door supporters van de Week van de RI&E. Brogaal is zo een supporter van de week van de RI&E. In de week van de RI&E worden werkgevers extra aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E. Of de bestaande RI&E op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces. De Risico Inventarisatie en Evaluatie moet natuurlijk een levend proces zijn dat niet alleen in de week van de RI&E aandacht nodig heeft. Op onze pagina RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE kunt u nalezen wat wij voor u kunnen betekenen.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als onderdeel van het arbobeleid heeft elk bedrijf de verplichting in het kader van de Arbowet, alle gevaren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers bedreigen, te inventariseren. Daarna dienen de prioriteiten en te nemen maatregelen te worden vastgelegd. E.e.a. dient in goed overleg tussen werkgever en werknemer te worden uitgevoerd. Toch is vaak deskundige hulp nodig om bepaalde arbeidsrisico’s te onderkennen of te beoordelen. Dat geldt ook voor het samen bepalen van de prioriteiten en het bedenken van oplossingen, daarbij uiteraard gebruik makend van de aanwezige kennis in het bedrijf. Aan de hand van de RI&E dient het bedrijf een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. De middelbaar veiligheidskundige (MVK) kan onder andere bij het opstellen van het Arbo jaarplan samen met de Operationeel veiligheidskundige (OVK-er) en de preventiemedewerker bepalen welke maatregelen er ten minste nodig zijn en meer prioriteit hebben.

Actie Veiligheidsscan in de week van de RI&E 2021

Actie week van de ri&e brogaal 2021

Wilt u een offerte aanvragen voor deze actie dan kunt u dit doen op de pagina van de Veiligheidsscan. Op deze pagina kunt u ook nalezen wat wij doen tijdens de veiligheidsscan.

Het juiste moment

Dit is misschien wel het juiste moment om eens kritisch naar uw eigen RI&E te kijken. Zijn bijvoorbeeld de punten die afkomstig zijn uit de eerder uitgevoerde RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak wel op de juiste wijze opgepakt?

Het is nu bovendien vakantie en de meeste medewerkers zijn er niet. Dit is misschien wel de uitgelezen kans om de eventuele aanpassingen te maken in het pand die bijvoorbeeld nodig zijn. Wellicht twijfelt u over de volledigheid van de RI&E omdat deze te algemeen is, dan kunnen wij u hierbij ook helpen. Door middel van het gebruik van ons Arbo Management Systeem kunt u meer diepgang creëren in uw eigen RI&E. Wanneer u liever een onafhankelijk beeld van uw organisatie wilt ontvangen dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit doen wij door middel van de Veiligheidsscan. De reden om een externe onafhankelijke veiligheidsscan door Brogaal uit te laten voeren verschilt namelijk per bedrijf en branche. Maar het doel is voor iedereen hetzelfde namelijk: de risico’s beperken en een gezonde en veilige werkplek creëren voor uw medewerkers en u zelf.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Onlangs las ik een interessant artikel van Stigas, deze organisatie helpt ondernemers in de agrarische sector. In deze sector wordt er doorgaans veel gewerkt met zelfstandigen. Na het lezen van dit artikel kwam ik tot de conclusie dat deze vraag voor veel meer branches interessant is. Dus ben je benieuwd naar het het antwoord op de stelling “moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet” lees dan verder!

Eigenlijk is het antwoord simpel.: JA. Iedereen die beroepsmatig werkzaamheden uitvoert moet zich houden aan de Arbowet. Ik ga proberen toe te lichten waaraan jij je als zelfstandige minimaal moet houden. Allereest is er natuurlijk de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Hierin staan een groot aantal verplichtingen waaraan je je als zelfstandige moet houden. In deze teksten wordt overigens voor het overgrote deel gesproken over werkgevers en werknemers. En nu hoor ik je zeggen ik ben toch zelfstandige, ja dat klopt. Jij bent zowel de werkgever als de werknemer.

Er zijn een aantal plekken waar je eenvoudig aan informatie kan komen. Allereest kunnen wij je helpen. Ten tweede je kunt natuurlijk gaan Google en kun je verdwalen in het oerwoud van wetten, regels en meningen van de verschillende deskundige. Een andere bron van actuele informatie is de pagina van het Arboportaal Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp). Er zijn op deze pagina een aantal algemene voorschriften te vinden waaraan jij je minimaal moet houden.

Algemene voorschriften voor zelfstandige

Algemene voorschriften waaraan elke zelfstandige minimaal aan moet voldoen, zijn:

 • het voorkomen van gevaar voor derden ( artikel 10 Arbowet);
 • het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen ( artikel 11 Arbowet);
 • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf ( artikel 32 Arbowet);
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden;
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt.

Voor zelfstandigen gelden geen systeemverplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor heeft de zelfstandige minder administratieve lasten. Wij van Brogaal hebben in ons Arbo Management Systeem specifieke RI&E vragenlijsten zitten voor zelfstandige.

Aandachtspunten voor zelfstandige zonder personeel

 • Een zelfstandige kan een Arbo catalogus van een branche of sector raadplegen om na te gaan welke maatregelen hij kan nemen om veilig te werken. De Inspectie SZW zal de Arbo catalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.
 • Werkgevers die met ZZP’ers werken, moeten hen wijzen op de voorschriften en risico’s die in het bedrijf gelden.
 • De Inspectie SZW kan ook optreden als ZZP’ers de wet overtreden.

Inspectie

De Inspectie SZW neemt maatregelen tegen zelfstandigen die zelf onveilig werken of anderen blootstellen aan gevaarlijke situaties, ook als zij alleen werken. Dat kan een boete zijn. Of het werk wordt stilgelegd.

Vrienden, familie of collega’s (en/of concurrenten) mee laten werken op jou project

Wanneer de zelfstandige bijvoorbeeld vrienden, familie of een concullega inschakelt dan moeten over de uitvoering van de werkzaamheden duidelijke afspraken worden gemaakt. Wanneer jij als zelfstandige de opdracht of een deel hiervan door een ander laat uitvoeren ontstaat er een gezagsverhouding. Anders gezegd, jij wordt dan volgens de Arbowet Werkgever en opdrachtgever en de andere zelfstandige wordt dan Werknemer en opdrachtnemer. Er ontstaat dan een Werkgever – werknemer relatie. Dan verandert er voor jou als zelfstandige zonder personeel enorm veel. Je krijgt dan te maken met een inspanningsverplichting. Je krijgt te maken met zorgplicht. Een voorbeeld hiervan is dat je volgens Artikel 5 van de Arbowet een Risico Inventarisatie en Evaluatie moet hebben.

Word jij als zelfstandige gevraagd om samen met andere werknemers of zelfstandigen van de opdrachtgever te werken, zoals in de bouw vaak gebruikelijk is, dan word jij als zelfstandige voor de Arbowet als werknemer beschouwd. Jij valt dan onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierdoor heb jij dezelfde rechten en plichten als een werknemer.

Wat kunnen wij voor u doen

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal u kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: DLP werkzaamheden Remco

DLP werkzaamheden van Remco

Voor deze opdracht hebben we de volgende zaken mogen uitvoeren:

 • Naar aanleiding van de aangeleverde onderzoeken hebben we de veiligheidsklasse gevalideerd.
 • Het veiligheids- & gezondheidsplan (V&G plan) mogen schrijven.
 • De startwerkinstructie verzorgd op locatie.
 • En als vraagbank op de achtergrond gefungeerd.

En Remco is op deze klus gebleven om de R-DLP werkzaamheden uit te voeren. In de onderstaande Vlog vertelt Remco wat zijn werkzaamheden waren.

Startwerkinstructie

Bij een bodemsanering is er voor aanvang van de werkzaamheden altijd een startwerkinstructie. In dit geval door een middelbaar veiligheidskundige. Echter tot de veiligheidsklasse rood vluchtig voert de middelbaar veiligheidskundige de startwerkinstructie altijd uit. De startwerkinstructie vanaf de veiligheidsklasse rood vluchtig wordt verzorgd de Hogere veiligheidskundige. De verdeling is opgenomen in de CROW Publicatie 400. De startwerkinstructie is een gesprek dat onder andere gegeven wordt naar aanleiding van de geïnventariseerde bodemverontreinigingen. Natuurlijk wordt er ook naar de aanwezige risico’s gekeken op het uit te voeren project.

Bij ons staat veiligheid altijd boven aan. Doordat wij ook altijd met de opdrachtgever communiceren waarom we ons houden aan voorgeschreven regels en wetten wordt dat door onze opdrachtgevers erg gewaardeerd. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt.

CROW 400 DLP werkzaamheden
CROW 400

Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werken in (verontreinigde) bodem.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden in de bodem mogen niet uitgevoerd worden zonder dat de bodem eerst van te voren beoordeeld is. Dit gebeurt altijd door een veiligheidskundige van de uitvoerende partij. De veiligheidskundige van de Aannemer is dan ook de persoon die aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt wat de veiligheidsklasse is. Deze validatie van de definitieve veiligheidsklasse is leidend voor de opdracht.

Op de pagina Middelbaar veiligheidskundige staat verder meer uitgelegd over de taken die een MVK voor u kan uitvoeren. Kortom, op de pagina Hogere veiligheidskundige staat uitgelegd wat deze veiligheidskundige voor u kan betekenen.

Indien u meer wilt weten over veiligheidskundige begeleiding die wij u kunnen bieden, dan kunt u dat ook lezen op pagina veiligheidsadviseur.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vragenlijsten AMS

In deze vlog vertelt Jeffrey wat er nog meer tot de mogelijkheden behoort in het Arbo Management systeem (AMS). Het AMS kan tevens gebruikt worden om zelf vragenlijsten aan toe te voegen. Deze vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld uit uw eigen kwaliteitssysteem afkomstig zijn of door u zelf ontworpen zijn.

Door het AMS op deze manier te gebruiken heeft u maar één app te nodig om op de werkvloer uw controlelijsten digitaal uit te voeren.

Enkele voordelen hiervan zijn:

 • U kunt onder andere uw telefoon gebruiken voor het invullen van de vragenlijst.
 • U loopt niet meer met een papieren versie rond en die u later moet overschrijven.
 • Eventuele actiepunten kunnen direct worden opgenomen in het actiepuntenoverzicht van het Plan van aanpak.
 • De verantwoordelijke leidinggevende krijgt na afronding van invullen een kopie van de ingevulde vragenlijst.
 • Er is een direct overzicht te creëren in het managementoverzicht aangaande de punten. Dit overzicht kan gecombineerd worden met de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Het Arbo Management systeem kan u in veel opzichten ontlasten. Op onze pagina van het AMS kunt u teruglezen wat dit systeem u nog meer kan bieden. Op onze YouTube pagina kunt u een uitgebreide video terugvinden waarin wordt uitgelegd hoe het systeem werkt.

Het AMS is het digitale RI&E instrument met verschillende vragenlijsten en kan specifiek voor uw organisatie worden ingericht. Dit systeem helpt u om de RI&E te maken en tegelijk de voortgang van de ARBO-activiteiten te volgen.
Het AMS is een innovatieve applicatie waarbij visie en technologie samenkomen. Het AMS is een uniek systeem dat organisaties de mogelijkheid geeft om zelf accenten te leggen. Onze adviseurs kunnen u daarbij helpen.

Wanneer u meer informatie over het AMS wilt ontvangen, klik dan op deze link.

Wat kunnen wij voor u doen

Wij kijken samen met u naar de Arbo omstandigheden binnen en buiten uw bedrijfspand. Wij geven u advies over dit onderwerp en denken met u mee over het inrichten van een veilige en gezonde werkplek. Onze preventieadviseurs/  veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker adviseren over het leveren van maatwerk.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Wat is het verschil tussen een R-DLP’er en de DLP’er

De R-DLP en de DLP’er

Het milieu is een steeds groter en belangrijker onderwerp in ons land. Brogaal kan u adviseren bij werkzaamheden in verontreinigende grond. Bij het werken in verontreinigende grond is de aanwezigheid en inzet van een Deskundig Leidinggevende Persoon (DLP‘er) verplicht of door een zwaardere veiligheidsklasse een R-DLP‘er. De door Brogaal ingezette DLP‘ers en Kwaliteits Verantwoordelijke Personen (KVP’er) beschikken allemaal over de juiste diploma’s. Vooraf vindt door Brogaal een screening plaats.

Door Brogaal ingezette R-DLP’er en de DLP’er begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd). De R-DLP is onder andere in staat om maatregelen op of af te schalen die vervolgens passend zijn bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren, dit is echter in opdracht van de veiligheidskundige. Dus de R-DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse ‘Rood vluchtig’ nauw samen met de hogere veiligheidskundige (MVK/HVK). De reguliere DLP-er werkt in de klasse basis-hygiene tot en met rood niet vluchtig.

Het verschil tussen de R-DLP’er en de DLP’er

De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de R-DLP medewerkers aanspreekt op onder andere hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren. Aanvullend op de reguliere DLP‘er wordt bovendien verlangd dat de R-DLP’er in staat is betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren.
Doel van deze eisen is het waarborgen van de kennis en kunde van de R-DLP. Een R-DLP kan aantonen te voldoen aan deze eisen met het onafhankelijk door CROW afgenomen examen waaruit onder andere blijkt dat de theoretische en praktische kennis in voldoende mate wordt beheerst. De geslaagde Register Deskundig Leidinggevende Projecten wordt bovendien ingeschreven in het openbare R-DLP register van CROW. Tevens wordt de Register Deskundig Leidinggevende Projecten toegevoerd aan het openbare  DLP register.

Wat doet een (R)-DLP’er:

Een (R)-DLP’er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene dat overeenkomstig is met datgene dat in het V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet bovendien gedacht worden aan de volgende taken:

 • Verzorgt bovendien de startinstructie, nadat de veiligheidskundige dit eerder heeft gedaan.
 • Komt uit naam van de opdrachtgever.
 • Verzorgt de invulling van het (digitale) logboek en voert werkplekinspecties indien gewenst uit.
 • Controleert onder andere of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren.
 • Voert metingen uit aan de hand van een bodemvochtmeter en/of PID-meter.
 • Ontzorgt bovendien de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen.
 • Draagt verder mede zorg voor een opgeruimde bouwkeet evenals de werkplek.
 • Begeleidt indien nodig de mensen bij het gebruik van de goede Persoonlijke Beschermingsmiddelen conform de juiste vervuilingsklasse.

Voordelen (R)-DLP’er via Brogaal

De door ons ingezette (R)-DLP’er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar. Zij denken proactief met u mee om tot een beter eindresultaat te komen. Daarnaast beschikken de door onze ingezette (R)-DLP’er over de volgende kwaliteiten:

CROW 400
CROW 400

Langdurige (R)-DLP’er of eenmalige inhuur?

 • Jarenlange praktijkervaring.
 • Benodigde diploma’s en certificaten voor het werken in verontreinigde grond.
 • Juiste motivatie. Onze (R)-DLP’er steken de handen uit de mouwen op de werkplek.
 • Goedgekeurd voor werken in de bodemsanering.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en meetapparatuur.
 • Staan in direct contact met Brogaal als problemen zich voordoen. Zo blijven de lijnen kort.

Wij bieden u bovendien de mogelijkheid tot eenmalige inhuur van een (R)-DLP’er of een langdurige samenwerking. Wilt u meer informatie over de samenwerkingsvormen? Neem gerust contact met ons op via info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Startwerkinstructie in de middag

Startwerkinstructie in de middag

Vanmiddag heeft Jeffrey een startwerkinstructie mogen verzorgen in Rosmalen. Een van onze opdrachtgevers gaat deze week starten met het werken in de verontreinigde bodem. Normaal gesproken worden de startwerkinstructies altijd in de ochtend verzorgd voorafgaande aan de werkzaamheden, echter planning technisch kwam het beter uit om de SI vandaag in de middag te verzorgen. Op deze wijze konden wij bij daglicht goed bepalen hoe het werkterrein moest worden ingericht en of alle spullen op locatie waren. Indien dit niet het geval is dan kan het klaargelegd worden voor de volgende de dag. Dit voorkomt vertraging. Gelukkig was alles op deze klus netjes op orde.

Voor deze opdracht hebben we de volgende zaken voor de klant mogen uitvoeren:

 • Naar aanleiding van de aangeleverde onderzoeken hebben we de veiligheidsklasse gevalideerd.
 • Het veiligheids- & gezondheidsplan (V&G plan) mogen schrijven.
 • De startwerkinstructie verzorgen op locatie.
 • En als vraagbank op de achtergrond gefungeerd.

Wat doen we als veiligheidskundige

Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werking in (verontreinigde) bodem.

Werkzaamheden in de bodem mogen niet uitgevoerd worden zonder dat de kwaliteit van de bodem van te voren is beoordeeld. Deze beoordeling gebeurt onder andere door de veiligheidskundige van de aannemer. Deze Veiligheidskundige is dan ook de persoon die aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt wat de definitieve veiligheidsklasse is. Tot de klasse rood niet vluchtig stelt de Middelbaar Veiligheidskundige de definitieve veiligheidsklasse vast conform de CROW 400. Iedereen die in de bodem werkt hanteert deze richtlijn Daarnaast bepaalt de veiligheidskundige van de aannemer ook het definitieve PBM-pakket.

Startwerkinstructie.

Bij bodemsaneringen wordt er voor aanvang van de werkzaamheden als gevolg van de geïnventariseerde risico’s ten eerste een startwerkinstructie gegeven door minimaal een middelbaar veiligheidskundige tot de veiligheidsklasse rood vluchtig. Deze startwerkinstructie wordt onder andere gegeven naar aanleiding van de geïnventariseerde risico’s die aanwezig zijn op het project.

Heeft u interesse in de diensten van onze Middelbare- of Hogere Veiligheidskundige neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Elektrische voertuigen

Steeds vaker lees ik berichten op het internet over het in brand staan van elektrische voertuigen. Of het nu gaat om een hoverboard of een elektrische fiets of een elektrische auto of een scootmobiel, de gevaren en risico’s blijven hetzelfde. Wat zijn de grootste risicofactoren en hoe kunnen wij onszelf het beste beschermen. Dat zijn de zaken die ik ga proberen op te sommen in deze Blog.

Waar worden de Li-ion accu’s toegepast.

Dit type accu wordt in het overgrote deel toegepast in onder andere de eerder genoemde elektrische voertuigen maar ook in veel meer producten zoals telefoons, laptops, gereedschappen en andere elektronica die we dagelijks gebruiken met een oplaadbare accu als krachtbron.

Hoe ziet een accupakket er uit.

In de afbeelding aan de rechterzijde staat een accupakket van een Tesla Model S en X. “Dit accupakket is gevuld met kleine oplaadbare batterijen zoals de afbeelding eronder. De Panasonic-cellen (NCR18650B) in de huidige Model S en X leveren standaard 3200 milli-ampèreuur (mAh) op 3,6 volt, waarmee ze per stuk goed zijn voor 11,52 Wattuur (Wh). In theorie heb je voor een 90 kWh-pakket 7.813 van deze cellen nodig“. (bron: Autoban.eu) Het accupakket van bijvoorbeeld een elektrische fiets of ander elektrisch apparaat wordt volgens hetzelfde principe gemaakt

Hoe ontstaat er kortsluiting in een accupakket.

Kortsluiting kan op verschillende manieren ontstaan namelijk:

 • Als gevolg van een thermische of elektrische overbelasting.
 • Als gevolg van een mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door vallen of stoten.
 • Of een combinatie van de 2 bovenstaande punten. De temperatuur in de accu neemt dan steeds verder toe, waardoor op een gegeven moment schadelijke gassen ontsnappen.

Het gevaar

Het gevaar van de gassen is dat het niet alleen brandbare gassen zijn, maar ze zijn ook enorm giftig. En ze reageren ook nog eens enorm met water. Het gas dat uit een Li-Ion accu komt is HF gas. HF staat voor Fluorwaterstofzuur. HF is een kleurloos zuur met een bijtende werking en stekende geur. Wanneer HF vrijkomt dan lijkt het op stoom- of een LPG wolk. HF werkt bijtend op de ogen, huid en ademhalingsorganen. Daarnaast zijn Li-ion accu’s niet te blussen met water. Dit komt door het chemische proces dat is gestart in het accupakket.

Een praktijkvoorbeeld van hoe BHV’ers ernstige vergiftigings- en brandwonden kunnen gelopen.

E-bike & brandgevaar - Elektrabikes.nl
Een brandende elektrische auto blussen doe je zo | Autofans
 1. Een accu van een elektrische fiets ligt/staat binnen aan de lader.
 2. Deze accu vliegt in de brand.
 3. De ruimte waarin deze accu ligt wordt gevuld met het schadelijk, giftig en bijtend HF gas.
 4. De BHV organisatie binnen uw organisatie gaat proberen de brand te blussen.
 5. De brand gaat niet uit!
 6. De Brandweer komt erbij blust de brand na met veel te veel water en ziet na een tijdje dat het gaat om een elektrische accu.
 7. De betrokken BHV’ers moeten naar de eerste hulp om te worden onderzocht op de eerder genoemde gevaren van HF gas.

Wat zijn de gevolgen wanneer het niet gaat om een fiets maar om een elektrische auto. Deze staat dan geparkeerd in een parkeergarage onder het kantoorpand en wordt daar dan eventueel ook opgeladen.

En denk dan ook eens aan de economische schade en welke gevolgen dit heeft nadat er brand is geweest in de parkeergarage. Kan het pand nog wel gebruikt worden nadat de brandende auto daar voor een langere tijd heeft staan branden omdat de brandweer de brand niet uit kreeg?

Het IFV en de brandweer zijn continu bezig met het vernieuwen en uitbreiden van de kennis over dit onderwerp. Echter lopen zij ook achter de feiten aan omdat de techniek en de innovatie sneller gaat dan de verspreiding van kennis over dit onderwerp.

Tot slot

Ik wil niet zeggen dat ik tegen elektrische voertuigen ben. Ik wil alleen aangeven wat de gevaren zijn van het opladen van elektrische Li-Ion accu’s in ruimtes. Wij van Brogaal kunnen u adviseren over dit onderwerp en met u meedenken over het inrichten van veilige oplaadpunten. Onze veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker en BHV-organisatie adviseren over het leveren van maatwerk aangaande incidenten met elektrische accu’s. De Veiligheidsadviseurs kunnen er niet voor zorgen dat ongevallen niet meer voorkomen in uw organisatie, desondanks kunnen we de kansen zeker verkleinen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: Training gevaarlijke stoffen met Remco

In deze vlog vertelt Remco in het kort dat hij een training gevaarlijke stoffen heeft gemaakt en deze bij een van onze opdrachtgevers heeft verzorgd. Remco mag bij deze opdrachtgever als veiligheidskundige zijn expertise delen.

Wat kan Brogaal voor uw organisatie betekenen

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinatorpreventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden voor onder andere het schijven van een training gevaarlijke stoffen. Brogaal kan hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld doormiddel van de veiligheidsscan. Deze scan geeft u een onafhankelijk beeld van uw organisatie. Daarnaast kunnen wij ook voor u meesschrijven in uw nieuwe BHV- / ontruimingsplan. We nemen dan de restrisico’s die afkomstig zijn van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie. (Indien u die niet heeft kunnen wij u ook hierin ondersteunen.) en schrijven dan een maatwerkplan voor u.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.