Week van de RIE actie 2021

De Week van de RI&E 2021

Tijdens de Week van de RI&E bundelen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten, adviseurs, opleiders mediapartners en andere supporters hun krachten. Met speciale acties stimuleren en ondersteunen ze ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Over de week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Ondernemers worden in deze week extra bewust gemaakt van het belang van een RI&E.

Bron: www.weekvanderie.nl

Activiteiten en bekendheid

Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Werkgevers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E. In heel het land worden acties georganiseerd door supporters van de Week van de RI&E. Brogaal is zo een supporter van de week van de RI&E. In de week van de RI&E worden werkgevers extra aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E. Of de bestaande RI&E op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces. De Risico Inventarisatie en Evaluatie moet natuurlijk een levend proces zijn dat niet alleen in de week van de RI&E aandacht nodig heeft. Op onze pagina RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE kunt u nalezen wat wij voor u kunnen betekenen.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als onderdeel van het arbobeleid heeft elk bedrijf de verplichting in het kader van de Arbowet, alle gevaren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers bedreigen, te inventariseren. Daarna dienen de prioriteiten en te nemen maatregelen te worden vastgelegd. E.e.a. dient in goed overleg tussen werkgever en werknemer te worden uitgevoerd. Toch is vaak deskundige hulp nodig om bepaalde arbeidsrisico’s te onderkennen of te beoordelen. Dat geldt ook voor het samen bepalen van de prioriteiten en het bedenken van oplossingen, daarbij uiteraard gebruik makend van de aanwezige kennis in het bedrijf. Aan de hand van de RI&E dient het bedrijf een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. De middelbaar veiligheidskundige (MVK) kan onder andere bij het opstellen van het Arbo jaarplan samen met de Operationeel veiligheidskundige (OVK-er) en de preventiemedewerker bepalen welke maatregelen er ten minste nodig zijn en meer prioriteit hebben.

Actie Veiligheidsscan in de week van de RI&E 2021

Actie week van de ri&e brogaal 2021

Wilt u een offerte aanvragen voor deze actie dan kunt u dit doen op de pagina van de Veiligheidsscan. Op deze pagina kunt u ook nalezen wat wij doen tijdens de veiligheidsscan.

Het juiste moment

Dit is misschien wel het juiste moment om eens kritisch naar uw eigen RI&E te kijken. Zijn bijvoorbeeld de punten die afkomstig zijn uit de eerder uitgevoerde RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak wel op de juiste wijze opgepakt?

Het is nu bovendien vakantie en de meeste medewerkers zijn er niet. Dit is misschien wel de uitgelezen kans om de eventuele aanpassingen te maken in het pand die bijvoorbeeld nodig zijn. Wellicht twijfelt u over de volledigheid van de RI&E omdat deze te algemeen is, dan kunnen wij u hierbij ook helpen. Door middel van het gebruik van ons Arbo Management Systeem kunt u meer diepgang creëren in uw eigen RI&E. Wanneer u liever een onafhankelijk beeld van uw organisatie wilt ontvangen dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit doen wij door middel van de Veiligheidsscan. De reden om een externe onafhankelijke veiligheidsscan door Brogaal uit te laten voeren verschilt namelijk per bedrijf en branche. Maar het doel is voor iedereen hetzelfde namelijk: de risico’s beperken en een gezonde en veilige werkplek creëren voor uw medewerkers en u zelf.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Onlangs las ik een interessant artikel van Stigas, deze organisatie helpt ondernemers in de agrarische sector. In deze sector wordt er doorgaans veel gewerkt met zelfstandigen. Na het lezen van dit artikel kwam ik tot de conclusie dat deze vraag voor veel meer branches interessant is. Dus ben je benieuwd naar het het antwoord op de stelling “moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet” lees dan verder!

Eigenlijk is het antwoord simpel.: JA. Iedereen die beroepsmatig werkzaamheden uitvoert moet zich houden aan de Arbowet. Ik ga proberen toe te lichten waaraan jij je als zelfstandige minimaal moet houden. Allereest is er natuurlijk de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Hierin staan een groot aantal verplichtingen waaraan je je als zelfstandige moet houden. In deze teksten wordt overigens voor het overgrote deel gesproken over werkgevers en werknemers. En nu hoor ik je zeggen ik ben toch zelfstandige, ja dat klopt. Jij bent zowel de werkgever als de werknemer.

Er zijn een aantal plekken waar je eenvoudig aan informatie kan komen. Allereest kunnen wij je helpen. Ten tweede je kunt natuurlijk gaan Google en kun je verdwalen in het oerwoud van wetten, regels en meningen van de verschillende deskundige. Een andere bron van actuele informatie is de pagina van het Arboportaal Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp). Er zijn op deze pagina een aantal algemene voorschriften te vinden waaraan jij je minimaal moet houden.

Algemene voorschriften voor zelfstandige

Algemene voorschriften waaraan elke zelfstandige minimaal aan moet voldoen, zijn:

 • het voorkomen van gevaar voor derden ( artikel 10 Arbowet);
 • het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen ( artikel 11 Arbowet);
 • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf ( artikel 32 Arbowet);
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden;
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt.

Voor zelfstandigen gelden geen systeemverplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor heeft de zelfstandige minder administratieve lasten. Wij van Brogaal hebben in ons Arbo Management Systeem specifieke RI&E vragenlijsten zitten voor zelfstandige.

Aandachtspunten voor zelfstandige zonder personeel

 • Een zelfstandige kan een Arbo catalogus van een branche of sector raadplegen om na te gaan welke maatregelen hij kan nemen om veilig te werken. De Inspectie SZW zal de Arbo catalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.
 • Werkgevers die met ZZP’ers werken, moeten hen wijzen op de voorschriften en risico’s die in het bedrijf gelden.
 • De Inspectie SZW kan ook optreden als ZZP’ers de wet overtreden.

Inspectie

De Inspectie SZW neemt maatregelen tegen zelfstandigen die zelf onveilig werken of anderen blootstellen aan gevaarlijke situaties, ook als zij alleen werken. Dat kan een boete zijn. Of het werk wordt stilgelegd.

Vrienden, familie of collega’s (en/of concurrenten) mee laten werken op jou project

Wanneer de zelfstandige bijvoorbeeld vrienden, familie of een concullega inschakelt dan moeten over de uitvoering van de werkzaamheden duidelijke afspraken worden gemaakt. Wanneer jij als zelfstandige de opdracht of een deel hiervan door een ander laat uitvoeren ontstaat er een gezagsverhouding. Anders gezegd, jij wordt dan volgens de Arbowet Werkgever en opdrachtgever en de andere zelfstandige wordt dan Werknemer en opdrachtnemer. Er ontstaat dan een Werkgever – werknemer relatie. Dan verandert er voor jou als zelfstandige zonder personeel enorm veel. Je krijgt dan te maken met een inspanningsverplichting. Je krijgt te maken met zorgplicht. Een voorbeeld hiervan is dat je volgens Artikel 5 van de Arbowet een Risico Inventarisatie en Evaluatie moet hebben.

Word jij als zelfstandige gevraagd om samen met andere werknemers of zelfstandigen van de opdrachtgever te werken, zoals in de bouw vaak gebruikelijk is, dan word jij als zelfstandige voor de Arbowet als werknemer beschouwd. Jij valt dan onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierdoor heb jij dezelfde rechten en plichten als een werknemer.

Wat kunnen wij voor u doen

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal u kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: DLP werkzaamheden Remco

DLP werkzaamheden van Remco

Voor deze opdracht hebben we de volgende zaken mogen uitvoeren:

 • Naar aanleiding van de aangeleverde onderzoeken hebben we de veiligheidsklasse gevalideerd.
 • Het veiligheids- & gezondheidsplan (V&G plan) mogen schrijven.
 • De startwerkinstructie verzorgd op locatie.
 • En als vraagbank op de achtergrond gefungeerd.

En Remco is op deze klus gebleven om de R-DLP werkzaamheden uit te voeren. In de onderstaande Vlog vertelt Remco wat zijn werkzaamheden waren.

Startwerkinstructie

Bij een bodemsanering is er voor aanvang van de werkzaamheden altijd een startwerkinstructie. In dit geval door een middelbaar veiligheidskundige. Echter tot de veiligheidsklasse rood vluchtig voert de middelbaar veiligheidskundige de startwerkinstructie altijd uit. De startwerkinstructie vanaf de veiligheidsklasse rood vluchtig wordt verzorgd de Hogere veiligheidskundige. De verdeling is opgenomen in de CROW Publicatie 400. De startwerkinstructie is een gesprek dat onder andere gegeven wordt naar aanleiding van de geïnventariseerde bodemverontreinigingen. Natuurlijk wordt er ook naar de aanwezige risico’s gekeken op het uit te voeren project.

Bij ons staat veiligheid altijd boven aan. Doordat wij ook altijd met de opdrachtgever communiceren waarom we ons houden aan voorgeschreven regels en wetten wordt dat door onze opdrachtgevers erg gewaardeerd. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt.

CROW 400 DLP werkzaamheden
CROW 400

Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werken in (verontreinigde) bodem.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden in de bodem mogen niet uitgevoerd worden zonder dat de bodem eerst van te voren beoordeeld is. Dit gebeurt altijd door een veiligheidskundige van de uitvoerende partij. De veiligheidskundige van de Aannemer is dan ook de persoon die aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt wat de veiligheidsklasse is. Deze validatie van de definitieve veiligheidsklasse is leidend voor de opdracht.

Op de pagina Middelbaar veiligheidskundige staat verder meer uitgelegd over de taken die een MVK voor u kan uitvoeren. Kortom, op de pagina Hogere veiligheidskundige staat uitgelegd wat deze veiligheidskundige voor u kan betekenen.

Indien u meer wilt weten over veiligheidskundige begeleiding die wij u kunnen bieden, dan kunt u dat ook lezen op pagina veiligheidsadviseur.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Hoeveel EHBO-koffers heb je nodig in jouw bedrijf

Naar aanleiding van het uitvoeren van een aantal Risico Inventarisaties & Evaluaties die wij hebben uitgevoerd zijn er altijd veel vragen en is er veel onduidelijkheid over EHBO-koffers. Een aantal vragen die we altijd krijgen zijn: Hoeveel hebben we er nodig, waar moeten ze hangen, wie moet ze onderhouden, wie is er verantwoordelijk enz. Middels deze blog proberen we het e.e.a. op te sommen, zodat u beter weet wat u nodig heeft.

Wat is wettelijk verplicht?

Ja, een werkgever is wettelijk verplicht om zorg te dragen voor het welzijn van de medewerkers. Eerste hulp bij ongelukken is hier onderdeel van. De werkgever is verplicht om voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aan te stellen die een geldig EHBO-diploma hebben en die in het geval van een ongelukje eerste hulp kunnen verlenen. De werkgever is eveneens verplicht deze BHV’ers toegang te geven tot de juiste producten om dit mee te kunnen doen. Dit betekent dat er voldoende EHBO-koffers aanwezig moeten zijn en dat deze binnen handbereik moeten liggen, als er iets is gebeurd.

Er zijn twee officiële EHBO kits beschikbaar voor bedrijven, namelijk EHBO-koffer A en EHBO-koffer B. Het verschil hiertussen is klein. In deze blog staat toegelicht welke u nodig heeft voor uw locatie en waarom. In de RI&E kan worden opgenomen hoeveel EHBO-trommels er aanwezig moeten zijn. Uw preventiemedewerker of onze preventiedeskundige/ Arbocoördinator, middelbaar veiligheidskundige kunnen u ook hierin ondersteunen. Stel u vraag hier.

Hoeveel EHBO-koffers heeft u nodig?

Hoeveel EHBO-koffers u nodig heeft, is afhankelijk onder andere van de grootte van uw bedrijf afhankelijk. Er zijn 2 belangrijke zaken die u in gedachten moet houden:

 • Elke unit (De definitie hiervan wordt hieronder toegelicht) heeft zijn eigen EHBO-koffer nodig.
 • Een stelregel vanuit het oranje kruis is dat binnen binnen 30 seconden de EHBO-koffer beschikbaar moet zijn.

Definitie ‘unit’:

 • Aparte gebouwen of verschillende verdiepingen kunnen gelden als verschillende units.
 • Ook een apart kantoor, werkplaats, gymzaal, keuken en voertuigen, zijn aparte ‘units’.
 • Binnen een ‘unit’ met afwijkende risico’s dient de EHBO-koffer bereikbaar te zijn en afgestemd te zijn op de aanwezige risico’s.

Het advies is om per unit 1 EHBO-koffer duidelijk zichtbaar te plaatsen. Met daarboven het bijbehorende pictogram.

Hoeveel personen bevinden zich in 1 unit?

 • Meer dan 25 personen in 1 unit? > EHBO-koffer A
 • Minder dan 25 personen in 1 unit? > EHBO-koffer B – kleiner en minder artikelen.

De eerste EHBO-koffer (wanneer er meerdere nodig zijn) is altijd een A-koffer. Een zogenoemde A-koffer wordt vaak op een centrale plek, bij de receptie, hoofdingang of bij de conciërge opgehangen daarnaast kan de eventueel aanwezige AED ook opgehangen worden. Indien er meerdere EHBO-koffers nodig zijn dan kunnen de overige EHBO-koffers B-koffers zijn.

Het verschil tussen de EHBO-koffers A en B

Voor kleine locatie met maximaal 25 personen is een B-koffer de beste optie. Deze is net iets kleiner dan EHBO-koffer A, maar biedt wel een compleet assortiment aan waarmee uw BHV’ers de meeste ongelukjes probleemloos kunnen behandelen. EHBO-koffer A bevat simpelweg meer van dezelfde producten, zoals desinfectant, mitella’s, verbanden en gaasjes, en is geschikt voor een grotere locatie met meer aanwezigen.

Onderhoud EHBO-koffer

Het is ook erg belangrijk dat u deze koffers minstens één keer per jaar:

 • inspecteert,
 • aanvult,
 • de houdbaarheidsdatum van de artikelen controleert,
 • en helemaal schoonmaakt.

Dit onderhoud kan en mag door u zelf uitgevoerd worden. Middels bijvoorbeeld de stickers, zoals in de afbeelding hiernaast, kan het volgende onderhoud worden aangegeven.

Wanneer de EHBO-koffer doormiddel van een zegel wordt voorzien verzekert u uzelf ervan dat de inhoud van de EHBO-koffer altijd compleet en direct inzetbaar is.

De persoon die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de EHBO-koffers zoals bijvoorbeeld je conciërge of ploegleider BHV, kan direct in 1 oogopslag zien of de koffer inzet gereed is en hoeft niet elk artikel individueel te controleren en bij te bestellen wanneer er geen zegel meer aanwezig is.

Incidenten

Een bijkomend voordeel is dat wanneer de EHBO-koffer wordt ingezet en de zegel wordt verbroken dit een direct signaal kan zijn om een incidentmelding te doen. Wanneer er een kleine verwonding is die middels een pleister te verhelpen is dan kan men de pleisterdispencer gebruiken en blijft de koffer inzet gereed. Wanneer de pleister alleen voldoende is dan is doorgaans een incidentmelding ook niet nodig.

Het advies is dan ook om de pleisterdispencer(s) in de nabijheid van de EHBO-koffer op te hangen.

Buiten activiteiten

Als er buiten activiteiten, bedrijfsuitjes, of andere activiteiten die niet op de werklocatie worden bijgewoond, dan moet ook hier een EHBO-middelen aanwezig zijn.

Het is dan niet toegestaan dat de EHBO-koffer van de muur wordt meegenomen. Een optie is om met de betreffende locatie waar men naar toe gaat af te spreken dat zij deze middelen verzorgen. Dit leg je o.a. vast in de overeenkomst met deze betreffende locatie. Wanneer dit niet kan, ben jij zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze middelen. Dit kan ook doormiddel van een draagbare EHBO-tas met schouderband zoals op de afbeelding staat afgebeeld. Deze tas heeft dezelfde vulling als een B-koffer.

Sticker EHBO-Koffer
Zegel EHBO-koffer
pleisterdispencer
EHBO tas

Tot slot

Deze Blog is tot stand gekomen om antwoorden te geven op de vragen die regelmatig gesteld worden en die gesignaleerd worden tijdens de RI&E’s.

Heeft u interesse in de diensten van onze preventiemedewerkersBasis-,  Middelbare- of Hogere Veiligheidskundige neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen graag direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Stelling: Mag je zomaar graven in de grond als de opdrachtgever aangeeft dat het mag, omdat het “Basishygiёne” is?

Op de vraag “Mag je graven in de grond als je opdrachtgever aangeeft dat het mag” kunnen we kort zijn. Het antwoord is namelijk NEE. In deze blog proberen we eenvoudig uit te leggen waarom dit niet mag en waar dit terug te vinden is. Wij beperken ons in deze blog alleen tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd in de Basishygiёne. De Basishygiёne is ook geen veiligheidsklasse. Middels de validatie van de voorlopige veiligheidsklasse kan de veiligheidskundige van Brogaal voor u een definitieve veiligheidsklasse bepalen, zodat u de werkzaamheden kunt uitvoeren en daarmee voldoet aan alle wet- en regelgeving zonder de kans op hoge boetes.

De werkgever heeft op basis van de Arbowet (artikel 3, lid 1) een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de werknemer. De zorgplicht stelt dat gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid altijd bij de bron dienen te worden voorkomen of worden beperkt. Deze werkwijze is middels de arbeidshygiënische strategie. De werknemer is conform artikel 11 van de Arbowet verplicht om zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokkenen.

Werkzaamheden niet vallende onder een veiligheidsklasse

In de CROW 400 staat het volgende omschreven m.b.t. de werkzaamheden die niet vallen onder een veiligheidsklasse. Bij alle werkzaamheden in bodem of baggerspecie zijn altijd risico’s aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn onverwachte verontreinigingen, kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven. Indien er is vastgesteld dat er milieukundig en veiligheidskundig geen sprake is van verontreinigde bodem of baggerspecie, gelden er geen specifieke eisen voor beheersmaatregelen of deskundigheid, anders dan de voor die werkzaamheden noodzakelijke kennis en ervaring.

Boorstelling

Wel wordt er verwacht van alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in de bodem zoals:

 • Hoveniers.
 • Agrariërs.
 • Stratenmakers.
 • Heiers.
 • enz.

Om op de hoogte zijn van locatie- en project specifieke bijzonderheden voordat ze zomaar gaan graven moeten medewerkers een bepaalde basiskennis bezitten. Dit om bijvoorbeeld risico’s te herkennen zoals die onder andere voorkomen bij verontreinigde bodem, maar ook om bedacht te zijn op de indien mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen.

De stappen die de aannemer minimaal moeten zetten om tot een goede conclusie te komen?

In de CROW 400 tabel 2 staan een aantal fases namelijk:

 • Initiatieffase. in deze fase verzorgt de initiatiefnemer (dit kan bijvoorbeeld ook de opdrachtgever zijn) alle gegevens die beschikbaar zijn ten behoeve van het vooronderzoek.
 • Onderzoeksfase. De opdrachtgever laat een Vooronderzoek /verkennend onderzoek uitvoeren. En indien nodig een Aanvullend onderzoek / nader onderzoek op aangeven ontwerpende partij;
 • Ontwerpfase De opdrachtgever stelt een V&G-coördinator ontwerpfase aan. Stelt een van V&G-plan ontwerpfase op, inclusief risico-inventarisatie en -evaluatie; de beheersmaatregelen worden opgesteld vanuit het principe van de bronaanpak, voorlichting en instructie. Bepaalt de voorlopige veiligheidsklasse

In de bovenstaande lijst staat duidelijk aangegeven dat de opdrachtgever de voorlopige veiligheidsklasse bepaalt. Dit houdt in dat de Aannemer/ grondroerder altijd zelf een definitieve veiligheidsklasse moet bepalen. En hier zit mijn inziens een vaak gemaakte fout, ik kom vaak het volgende tegen in de praktijk:

In de Ontwerpfase worden zowel de voorlopige veiligheidsklasse als de voorlopige beheersmaatregelen vastgesteld. Deze vormen het startpunt voor een bestek. De V&G-coördinator ontwerpfase werkt dit verder uit in het V&G-plan (ontwerpfase). De Opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor deze fase.

In de Uitvoeringsfase. Bij de aannemer wordt er in de werkvoorbereiding de voorlopige veiligheidsklasse gecontroleerd en definitief vastgesteld middels de methode die staat omschreven in de CROW 400 Module 3. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtnemer. De veiligheidskundige van de aannemer valideert de voorlopige veiligheidsklasse. Deze bepaalt ten slotte of de voorlopige veiligheidsklasse juist is bepaald door de opdrachtgever. Deze veiligheidskundige bepaald dus de definitieve veiligheidsklasse en ook het risico gestuurde maatregelenpakket. Elk besluit van deze veiligheidskundige moet daarom binnen het project aantoonbaar onderbouwd zijn.

Naar welke onderzoeken kijkt de veiligheidskundige van Brogaal tijdens de validatie van de definitieve veiligheidsklasse om deze vast te stellen.

In Module 3.3.1 van de CROW 400 staat onder andere aangegeven dat het is niet altijd nodig om fysiek bodemonderzoek te doen om de veiligheidsklasse te bepalen. De veiligheidskundige kijkt op basis van de uitkomsten die afkomstig zijn uit het vooronderzoek (deskresearch en raadplegen van digitale bronnen) of er conform de in het procesdeel beschreven onderzoeksstrategie, ook alleen kan worden volstaan met een vooronderzoek conform NEN 5725. Ook is het mogelijk dat er, bijvoorbeeld op basis van de P-waarde van een bodemkwaliteitskaart in combinatie met onder andere de lokale nota bodembeheer, wordt vastgesteld dat er geen veiligheidsklasse van toepassing is.

Bij Brogaal kunt u zo ook doormiddel van de QUICKSCAN BODEMKWALITEIT ook een goed beeld krijgen van de kwaliteit van de bodem. De onderzoeker kijkt tijdens de QuickScan of er aanvullend bodemonderzoek moet worden gedaan. Hieruit blijkt of er “gewoon” gewerkt kan en mag gaan worden (onder de condities die gelden bij de Basishygiёne), ofwel dat er toch aanvullend of nader onderzoek gedaan moet worden om de kwaliteit vast te stellen.

Validatie veiligheidsklasse Brogaal

De verschillende onderzoeken zijn:

De opdrachtgever is verplicht een Veiligheids- en gezondheidsplan te schrijven als

In de publicatie van de CROW 400 staat geschreven dat de werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder veiligheidsklasse (dus volgens de richtlijnen beschreven als de “basishygiëne”) er geen V&G-plan nodig is. Echter volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) in de volgende gevallen wel verplicht:

 • wanneer er eventuele aanwezigheid is van asbest of asbesthoudende producten,
 • wanneer er gewerkt wordt met verontreinigde grond (volgens de CROW publicatie 400 of de BRL 7000),
 • verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems.
 • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden,
 • en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden
 • of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.

Kortom:

Het antwoord op de vraag “Mag je zomaar graven in de grond als je opdrachtgever aangeeft of het mag ” is Nee. De veiligheidskundige maakt een analyse van de locatie waar gewerkt gaat worden voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten. En om deze vast te stellen of de verontreinigingssituatie voldoende is vastgesteld of dat een vervolgacties nodig zijn. Deze relatieve eenvoudige manier van werken zal u in vele gevallen veel geld kunnen besparen. Door het niet uitvoeren van dubbele bodemonderzoeken van dezelfde locatie. In combinatie met onze veiligheidskundige kunt u namelijk direct de veiligheidsklasse definitief laten bepalen met de bijbehorende maatregelen.

Wat kunnen wij voor u doen

Samengevat bent u geïnteresseerd in een van onze diensten. Of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit bovendien graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Wat is het verschil tussen een R-DLP’er en de DLP’er

De R-DLP en de DLP’er

Het milieu is een steeds groter en belangrijker onderwerp in ons land. Brogaal kan u adviseren bij werkzaamheden in verontreinigende grond. Bij het werken in verontreinigende grond is de aanwezigheid en inzet van een Deskundig Leidinggevende Persoon (DLP‘er) verplicht of door een zwaardere veiligheidsklasse een R-DLP‘er. De door Brogaal ingezette DLP‘ers en Kwaliteits Verantwoordelijke Personen (KVP’er) beschikken allemaal over de juiste diploma’s. Vooraf vindt door Brogaal een screening plaats.

Door Brogaal ingezette R-DLP’er en de DLP’er begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd). De R-DLP is onder andere in staat om maatregelen op of af te schalen die vervolgens passend zijn bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren, dit is echter in opdracht van de veiligheidskundige. Dus de R-DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse ‘Rood vluchtig’ nauw samen met de hogere veiligheidskundige (MVK/HVK). De reguliere DLP-er werkt in de klasse basis-hygiene tot en met rood niet vluchtig.

Het verschil tussen de R-DLP’er en de DLP’er

De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de R-DLP medewerkers aanspreekt op onder andere hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren. Aanvullend op de reguliere DLP‘er wordt bovendien verlangd dat de R-DLP’er in staat is betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren.
Doel van deze eisen is het waarborgen van de kennis en kunde van de R-DLP. Een R-DLP kan aantonen te voldoen aan deze eisen met het onafhankelijk door CROW afgenomen examen waaruit onder andere blijkt dat de theoretische en praktische kennis in voldoende mate wordt beheerst. De geslaagde Register Deskundig Leidinggevende Projecten wordt bovendien ingeschreven in het openbare R-DLP register van CROW. Tevens wordt de Register Deskundig Leidinggevende Projecten toegevoerd aan het openbare  DLP register.

Wat doet een (R)-DLP’er:

Een (R)-DLP’er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene dat overeenkomstig is met datgene dat in het V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet bovendien gedacht worden aan de volgende taken:

 • Verzorgt bovendien de startinstructie, nadat de veiligheidskundige dit eerder heeft gedaan.
 • Komt uit naam van de opdrachtgever.
 • Verzorgt de invulling van het (digitale) logboek en voert werkplekinspecties indien gewenst uit.
 • Controleert onder andere of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren.
 • Voert metingen uit aan de hand van een bodemvochtmeter en/of PID-meter.
 • Ontzorgt bovendien de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen.
 • Draagt verder mede zorg voor een opgeruimde bouwkeet evenals de werkplek.
 • Begeleidt indien nodig de mensen bij het gebruik van de goede Persoonlijke Beschermingsmiddelen conform de juiste vervuilingsklasse.

Voordelen (R)-DLP’er via Brogaal

De door ons ingezette (R)-DLP’er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar. Zij denken proactief met u mee om tot een beter eindresultaat te komen. Daarnaast beschikken de door onze ingezette (R)-DLP’er over de volgende kwaliteiten:

CROW 400
CROW 400

Langdurige (R)-DLP’er of eenmalige inhuur?

 • Jarenlange praktijkervaring.
 • Benodigde diploma’s en certificaten voor het werken in verontreinigde grond.
 • Juiste motivatie. Onze (R)-DLP’er steken de handen uit de mouwen op de werkplek.
 • Goedgekeurd voor werken in de bodemsanering.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en meetapparatuur.
 • Staan in direct contact met Brogaal als problemen zich voordoen. Zo blijven de lijnen kort.

Wij bieden u bovendien de mogelijkheid tot eenmalige inhuur van een (R)-DLP’er of een langdurige samenwerking. Wilt u meer informatie over de samenwerkingsvormen? Neem gerust contact met ons op via info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Elektrische voertuigen

Steeds vaker lees ik berichten op het internet over het in brand staan van elektrische voertuigen. Of het nu gaat om een hoverboard of een elektrische fiets of een elektrische auto of een scootmobiel, de gevaren en risico’s blijven hetzelfde. Wat zijn de grootste risicofactoren en hoe kunnen wij onszelf het beste beschermen. Dat zijn de zaken die ik ga proberen op te sommen in deze Blog.

Waar worden de Li-ion accu’s toegepast.

Dit type accu wordt in het overgrote deel toegepast in onder andere de eerder genoemde elektrische voertuigen maar ook in veel meer producten zoals telefoons, laptops, gereedschappen en andere elektronica die we dagelijks gebruiken met een oplaadbare accu als krachtbron.

Hoe ziet een accupakket er uit.

In de afbeelding aan de rechterzijde staat een accupakket van een Tesla Model S en X. “Dit accupakket is gevuld met kleine oplaadbare batterijen zoals de afbeelding eronder. De Panasonic-cellen (NCR18650B) in de huidige Model S en X leveren standaard 3200 milli-ampèreuur (mAh) op 3,6 volt, waarmee ze per stuk goed zijn voor 11,52 Wattuur (Wh). In theorie heb je voor een 90 kWh-pakket 7.813 van deze cellen nodig“. (bron: Autoban.eu) Het accupakket van bijvoorbeeld een elektrische fiets of ander elektrisch apparaat wordt volgens hetzelfde principe gemaakt

Hoe ontstaat er kortsluiting in een accupakket.

Kortsluiting kan op verschillende manieren ontstaan namelijk:

 • Als gevolg van een thermische of elektrische overbelasting.
 • Als gevolg van een mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door vallen of stoten.
 • Of een combinatie van de 2 bovenstaande punten. De temperatuur in de accu neemt dan steeds verder toe, waardoor op een gegeven moment schadelijke gassen ontsnappen.

Het gevaar

Het gevaar van de gassen is dat het niet alleen brandbare gassen zijn, maar ze zijn ook enorm giftig. En ze reageren ook nog eens enorm met water. Het gas dat uit een Li-Ion accu komt is HF gas. HF staat voor Fluorwaterstofzuur. HF is een kleurloos zuur met een bijtende werking en stekende geur. Wanneer HF vrijkomt dan lijkt het op stoom- of een LPG wolk. HF werkt bijtend op de ogen, huid en ademhalingsorganen. Daarnaast zijn Li-ion accu’s niet te blussen met water. Dit komt door het chemische proces dat is gestart in het accupakket.

Een praktijkvoorbeeld van hoe BHV’ers ernstige vergiftigings- en brandwonden kunnen gelopen.

E-bike & brandgevaar - Elektrabikes.nl
Een brandende elektrische auto blussen doe je zo | Autofans
 1. Een accu van een elektrische fiets ligt/staat binnen aan de lader.
 2. Deze accu vliegt in de brand.
 3. De ruimte waarin deze accu ligt wordt gevuld met het schadelijk, giftig en bijtend HF gas.
 4. De BHV organisatie binnen uw organisatie gaat proberen de brand te blussen.
 5. De brand gaat niet uit!
 6. De Brandweer komt erbij blust de brand na met veel te veel water en ziet na een tijdje dat het gaat om een elektrische accu.
 7. De betrokken BHV’ers moeten naar de eerste hulp om te worden onderzocht op de eerder genoemde gevaren van HF gas.

Wat zijn de gevolgen wanneer het niet gaat om een fiets maar om een elektrische auto. Deze staat dan geparkeerd in een parkeergarage onder het kantoorpand en wordt daar dan eventueel ook opgeladen.

En denk dan ook eens aan de economische schade en welke gevolgen dit heeft nadat er brand is geweest in de parkeergarage. Kan het pand nog wel gebruikt worden nadat de brandende auto daar voor een langere tijd heeft staan branden omdat de brandweer de brand niet uit kreeg?

Het IFV en de brandweer zijn continu bezig met het vernieuwen en uitbreiden van de kennis over dit onderwerp. Echter lopen zij ook achter de feiten aan omdat de techniek en de innovatie sneller gaat dan de verspreiding van kennis over dit onderwerp.

Tot slot

Ik wil niet zeggen dat ik tegen elektrische voertuigen ben. Ik wil alleen aangeven wat de gevaren zijn van het opladen van elektrische Li-Ion accu’s in ruimtes. Wij van Brogaal kunnen u adviseren over dit onderwerp en met u meedenken over het inrichten van veilige oplaadpunten. Onze veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker en BHV-organisatie adviseren over het leveren van maatwerk aangaande incidenten met elektrische accu’s. De Veiligheidsadviseurs kunnen er niet voor zorgen dat ongevallen niet meer voorkomen in uw organisatie, desondanks kunnen we de kansen zeker verkleinen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Vaak krijg ik de vraag “wat doe jij nou eigenlijk?”

Wat doet een middelbaar veiligheidskundige

De Middelbaar Veiligheidskundige ook wel de MVK’er van Brogaal heeft een praktische en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarbij hebben niet alleen de veiligheid en gezondheid van medewerkers de aandacht, maar ook de kwaliteit van het werk en de organisatie. De Middelbaar Veiligheidskundige zal daarom ook meer op de werkvloer aanwezig zijn om de eerder uitgezette lijnen te monitoren en hierop wanneer dit nodig is bij te sturen. Net als de Hogere Veiligheidskundige houd de Middelbaar Veiligheidskundige zich bezig met de volgende activiteiten.

Tot de activiteiten van de Middelbaar Veiligheidskundige behoren:

 • Beoordelen van risico’s (uitvoeren van Risico-Inventarisaties en Evaluaties.);
 • Het uitvoeren van de Veiligheidsscan;
 • Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid;
 • Verzorgen van voorlichting en training;
 • Begeleiden van bedrijfsdeskundige;
 • Adviseren en schrijven van het arbobeleid en arbozorg;
 • Werkplekbeoordeling en werkplekinspectie;
 • Adviseren op het gebied van bedrijfshulpverlening;
 • Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werken in (verontreinigde) bodem;
 • Verzorgen van Startwerkinstructie voor bodemsanering.
Jef + Rem MIddelbaar veiligheidskundige

Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid omvat onder andere de onderwerpen mechanische-, elektrische-, chemische- en fysische veiligheid. De Middelbaar veiligheidskundige is de deskundige die door zijn opleiding en ervaring op de werklocatie direct advies kan geven m.b.t. de bestaande situaties, werkplekken, processen etc. maar ook voor nieuwe situaties. Dit advies kan onder andere worden opgenomen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie of middels onze veiligheidsscan.

Begeleiding van Bedrijfsdeskundigen.

Boeken MIddelbaar veiligheidskundige

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinatorpreventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden. In de Arbowet onder art. 13 staat opgenomen dat “De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers.” Brogaal levert deze deskundigheid. En kan u daardoor ondersteunen.

Wat kunnen wij doen

Wij van Brogaal merken dat vaak de wil om veilig te werken er zeker is, maar de kennis of tijd vaak helaas ontbreekt. Daarom bieden wij de onze diensten aan om u te ondersteunen en te ontzorgen. De Veiligheidsadviseurs kunnen er niet voor zorgen dat ongevallen niet meer voorkomen in uw organisatie, desondanks kunnen we de kansen zeker verkleinen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog Startwerkinstructie Arnhem

Vanmorgen heeft Jeffrey (veiligheidskundig) het werk opgestart, door het geven van een startwerkinstructie in Arnhem. In deze vlog verteld Jeffrey in het kort waar het onder andere tijdens een startwerkinstructie over gaat.

Wilt u ook dat wij een V&G-plan voor u schrijven en een startwerkinstructie verzorgen op uw locatie, neem dan contact op via Info@brogaal.com.

Wat kunnen wij voor u doen

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal u kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Sneak preview

Sneak preview van de opnamedag over 1 van onze diensten. Blijf ons volgen op de verschillende sociale kanalen!! Later volgt er meer info.

Ter illustratie van deze dag delen wij graag de volgende foto.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Sneak preview
Sneak preview

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Houd onze sociale mediakanalen in de gaten voor updates.