Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Onlangs las ik een interessant artikel van Stigas, deze organisatie helpt ondernemers in de agrarische sector. In deze sector wordt er doorgaans veel gewerkt met zelfstandigen. Na het lezen van dit artikel kwam ik tot de conclusie dat deze vraag voor veel meer branches interessant is. Dus ben je benieuwd naar het het antwoord op de stelling “moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet” lees dan verder!

Eigenlijk is het antwoord simpel.: JA. Iedereen die beroepsmatig werkzaamheden uitvoert moet zich houden aan de Arbowet. Ik ga proberen toe te lichten waaraan jij je als zelfstandige minimaal moet houden. Allereest is er natuurlijk de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Hierin staan een groot aantal verplichtingen waaraan je je als zelfstandige moet houden. In deze teksten wordt overigens voor het overgrote deel gesproken over werkgevers en werknemers. En nu hoor ik je zeggen ik ben toch zelfstandige, ja dat klopt. Jij bent zowel de werkgever als de werknemer.

Er zijn een aantal plekken waar je eenvoudig aan informatie kan komen. Allereest kunnen wij je helpen. Ten tweede je kunt natuurlijk gaan Google en kun je verdwalen in het oerwoud van wetten, regels en meningen van de verschillende deskundige. Een andere bron van actuele informatie is de pagina van het Arboportaal Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp). Er zijn op deze pagina een aantal algemene voorschriften te vinden waaraan jij je minimaal moet houden.

Algemene voorschriften voor zelfstandige

Algemene voorschriften waaraan elke zelfstandige minimaal aan moet voldoen, zijn:

 • het voorkomen van gevaar voor derden ( artikel 10 Arbowet);
 • het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen ( artikel 11 Arbowet);
 • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf ( artikel 32 Arbowet);
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden;
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt.

Voor zelfstandigen gelden geen systeemverplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor heeft de zelfstandige minder administratieve lasten. Wij van Brogaal hebben in ons Arbo Management Systeem specifieke RI&E vragenlijsten zitten voor zelfstandige.

Aandachtspunten voor zelfstandige zonder personeel

 • Een zelfstandige kan een Arbo catalogus van een branche of sector raadplegen om na te gaan welke maatregelen hij kan nemen om veilig te werken. De Inspectie SZW zal de Arbo catalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.
 • Werkgevers die met ZZP’ers werken, moeten hen wijzen op de voorschriften en risico’s die in het bedrijf gelden.
 • De Inspectie SZW kan ook optreden als ZZP’ers de wet overtreden.

Inspectie

De Inspectie SZW neemt maatregelen tegen zelfstandigen die zelf onveilig werken of anderen blootstellen aan gevaarlijke situaties, ook als zij alleen werken. Dat kan een boete zijn. Of het werk wordt stilgelegd.

Vrienden, familie of collega’s (en/of concurrenten) mee laten werken op jou project

Wanneer de zelfstandige bijvoorbeeld vrienden, familie of een concullega inschakelt dan moeten over de uitvoering van de werkzaamheden duidelijke afspraken worden gemaakt. Wanneer jij als zelfstandige de opdracht of een deel hiervan door een ander laat uitvoeren ontstaat er een gezagsverhouding. Anders gezegd, jij wordt dan volgens de Arbowet Werkgever en opdrachtgever en de andere zelfstandige wordt dan Werknemer en opdrachtnemer. Er ontstaat dan een Werkgever – werknemer relatie. Dan verandert er voor jou als zelfstandige zonder personeel enorm veel. Je krijgt dan te maken met een inspanningsverplichting. Je krijgt te maken met zorgplicht. Een voorbeeld hiervan is dat je volgens Artikel 5 van de Arbowet een Risico Inventarisatie en Evaluatie moet hebben.

Word jij als zelfstandige gevraagd om samen met andere werknemers of zelfstandigen van de opdrachtgever te werken, zoals in de bouw vaak gebruikelijk is, dan word jij als zelfstandige voor de Arbowet als werknemer beschouwd. Jij valt dan onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierdoor heb jij dezelfde rechten en plichten als een werknemer.

Wat kunnen wij voor u doen

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal u kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Wat is het verschil tussen een R-DLP’er en de DLP’er

De R-DLP en de DLP’er

Het milieu is een steeds groter en belangrijker onderwerp in ons land. Brogaal kan u adviseren bij werkzaamheden in verontreinigende grond. Bij het werken in verontreinigende grond is de aanwezigheid en inzet van een Deskundig Leidinggevende Persoon (DLP‘er) verplicht of door een zwaardere veiligheidsklasse een R-DLP‘er. De door Brogaal ingezette DLP‘ers en Kwaliteits Verantwoordelijke Personen (KVP’er) beschikken allemaal over de juiste diploma’s. Vooraf vindt door Brogaal een screening plaats.

Door Brogaal ingezette R-DLP’er en de DLP’er begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd). De R-DLP is onder andere in staat om maatregelen op of af te schalen die vervolgens passend zijn bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren, dit is echter in opdracht van de veiligheidskundige. Dus de R-DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse ‘Rood vluchtig’ nauw samen met de hogere veiligheidskundige (MVK/HVK). De reguliere DLP-er werkt in de klasse basis-hygiene tot en met rood niet vluchtig.

Het verschil tussen de R-DLP’er en de DLP’er

De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de R-DLP medewerkers aanspreekt op onder andere hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren. Aanvullend op de reguliere DLP‘er wordt bovendien verlangd dat de R-DLP’er in staat is betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren.
Doel van deze eisen is het waarborgen van de kennis en kunde van de R-DLP. Een R-DLP kan aantonen te voldoen aan deze eisen met het onafhankelijk door CROW afgenomen examen waaruit onder andere blijkt dat de theoretische en praktische kennis in voldoende mate wordt beheerst. De geslaagde Register Deskundig Leidinggevende Projecten wordt bovendien ingeschreven in het openbare R-DLP register van CROW. Tevens wordt de Register Deskundig Leidinggevende Projecten toegevoerd aan het openbare  DLP register.

Wat doet een (R)-DLP’er:

Een (R)-DLP’er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene dat overeenkomstig is met datgene dat in het V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet bovendien gedacht worden aan de volgende taken:

 • Verzorgt bovendien de startinstructie, nadat de veiligheidskundige dit eerder heeft gedaan.
 • Komt uit naam van de opdrachtgever.
 • Verzorgt de invulling van het (digitale) logboek en voert werkplekinspecties indien gewenst uit.
 • Controleert onder andere of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren.
 • Voert metingen uit aan de hand van een bodemvochtmeter en/of PID-meter.
 • Ontzorgt bovendien de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen.
 • Draagt verder mede zorg voor een opgeruimde bouwkeet evenals de werkplek.
 • Begeleidt indien nodig de mensen bij het gebruik van de goede Persoonlijke Beschermingsmiddelen conform de juiste vervuilingsklasse.

Voordelen (R)-DLP’er via Brogaal

De door ons ingezette (R)-DLP’er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar. Zij denken proactief met u mee om tot een beter eindresultaat te komen. Daarnaast beschikken de door onze ingezette (R)-DLP’er over de volgende kwaliteiten:

CROW 400
CROW 400

Langdurige (R)-DLP’er of eenmalige inhuur?

 • Jarenlange praktijkervaring.
 • Benodigde diploma’s en certificaten voor het werken in verontreinigde grond.
 • Juiste motivatie. Onze (R)-DLP’er steken de handen uit de mouwen op de werkplek.
 • Goedgekeurd voor werken in de bodemsanering.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en meetapparatuur.
 • Staan in direct contact met Brogaal als problemen zich voordoen. Zo blijven de lijnen kort.

Wij bieden u bovendien de mogelijkheid tot eenmalige inhuur van een (R)-DLP’er of een langdurige samenwerking. Wilt u meer informatie over de samenwerkingsvormen? Neem gerust contact met ons op via info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Elektrische voertuigen

Steeds vaker lees ik berichten op het internet over het in brand staan van elektrische voertuigen. Of het nu gaat om een hoverboard of een elektrische fiets of een elektrische auto of een scootmobiel, de gevaren en risico’s blijven hetzelfde. Wat zijn de grootste risicofactoren en hoe kunnen wij onszelf het beste beschermen. Dat zijn de zaken die ik ga proberen op te sommen in deze Blog.

Waar worden de Li-ion accu’s toegepast.

Dit type accu wordt in het overgrote deel toegepast in onder andere de eerder genoemde elektrische voertuigen maar ook in veel meer producten zoals telefoons, laptops, gereedschappen en andere elektronica die we dagelijks gebruiken met een oplaadbare accu als krachtbron.

Hoe ziet een accupakket er uit.

In de afbeelding aan de rechterzijde staat een accupakket van een Tesla Model S en X. “Dit accupakket is gevuld met kleine oplaadbare batterijen zoals de afbeelding eronder. De Panasonic-cellen (NCR18650B) in de huidige Model S en X leveren standaard 3200 milli-ampèreuur (mAh) op 3,6 volt, waarmee ze per stuk goed zijn voor 11,52 Wattuur (Wh). In theorie heb je voor een 90 kWh-pakket 7.813 van deze cellen nodig“. (bron: Autoban.eu) Het accupakket van bijvoorbeeld een elektrische fiets of ander elektrisch apparaat wordt volgens hetzelfde principe gemaakt

Hoe ontstaat er kortsluiting in een accupakket.

Kortsluiting kan op verschillende manieren ontstaan namelijk:

 • Als gevolg van een thermische of elektrische overbelasting.
 • Als gevolg van een mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door vallen of stoten.
 • Of een combinatie van de 2 bovenstaande punten. De temperatuur in de accu neemt dan steeds verder toe, waardoor op een gegeven moment schadelijke gassen ontsnappen.

Het gevaar

Het gevaar van de gassen is dat het niet alleen brandbare gassen zijn, maar ze zijn ook enorm giftig. En ze reageren ook nog eens enorm met water. Het gas dat uit een Li-Ion accu komt is HF gas. HF staat voor Fluorwaterstofzuur. HF is een kleurloos zuur met een bijtende werking en stekende geur. Wanneer HF vrijkomt dan lijkt het op stoom- of een LPG wolk. HF werkt bijtend op de ogen, huid en ademhalingsorganen. Daarnaast zijn Li-ion accu’s niet te blussen met water. Dit komt door het chemische proces dat is gestart in het accupakket.

Een praktijkvoorbeeld van hoe BHV’ers ernstige vergiftigings- en brandwonden kunnen gelopen.

E-bike & brandgevaar - Elektrabikes.nl
Een brandende elektrische auto blussen doe je zo | Autofans
 1. Een accu van een elektrische fiets ligt/staat binnen aan de lader.
 2. Deze accu vliegt in de brand.
 3. De ruimte waarin deze accu ligt wordt gevuld met het schadelijk, giftig en bijtend HF gas.
 4. De BHV organisatie binnen uw organisatie gaat proberen de brand te blussen.
 5. De brand gaat niet uit!
 6. De Brandweer komt erbij blust de brand na met veel te veel water en ziet na een tijdje dat het gaat om een elektrische accu.
 7. De betrokken BHV’ers moeten naar de eerste hulp om te worden onderzocht op de eerder genoemde gevaren van HF gas.

Wat zijn de gevolgen wanneer het niet gaat om een fiets maar om een elektrische auto. Deze staat dan geparkeerd in een parkeergarage onder het kantoorpand en wordt daar dan eventueel ook opgeladen.

En denk dan ook eens aan de economische schade en welke gevolgen dit heeft nadat er brand is geweest in de parkeergarage. Kan het pand nog wel gebruikt worden nadat de brandende auto daar voor een langere tijd heeft staan branden omdat de brandweer de brand niet uit kreeg?

Het IFV en de brandweer zijn continu bezig met het vernieuwen en uitbreiden van de kennis over dit onderwerp. Echter lopen zij ook achter de feiten aan omdat de techniek en de innovatie sneller gaat dan de verspreiding van kennis over dit onderwerp.

Tot slot

Ik wil niet zeggen dat ik tegen elektrische voertuigen ben. Ik wil alleen aangeven wat de gevaren zijn van het opladen van elektrische Li-Ion accu’s in ruimtes. Wij van Brogaal kunnen u adviseren over dit onderwerp en met u meedenken over het inrichten van veilige oplaadpunten. Onze veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker en BHV-organisatie adviseren over het leveren van maatwerk aangaande incidenten met elektrische accu’s. De Veiligheidsadviseurs kunnen er niet voor zorgen dat ongevallen niet meer voorkomen in uw organisatie, desondanks kunnen we de kansen zeker verkleinen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Vaak krijg ik de vraag “wat doe jij nou eigenlijk?”

Wat doet een middelbaar veiligheidskundige

De Middelbaar Veiligheidskundige ook wel de MVK’er van Brogaal heeft een praktische en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarbij hebben niet alleen de veiligheid en gezondheid van medewerkers de aandacht, maar ook de kwaliteit van het werk en de organisatie. De Middelbaar Veiligheidskundige zal daarom ook meer op de werkvloer aanwezig zijn om de eerder uitgezette lijnen te monitoren en hierop wanneer dit nodig is bij te sturen. Net als de Hogere Veiligheidskundige houd de Middelbaar Veiligheidskundige zich bezig met de volgende activiteiten.

Tot de activiteiten van de Middelbaar Veiligheidskundige behoren:

 • Beoordelen van risico’s (uitvoeren van Risico-Inventarisaties en Evaluaties.);
 • Het uitvoeren van de Veiligheidsscan;
 • Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid;
 • Verzorgen van voorlichting en training;
 • Begeleiden van bedrijfsdeskundige;
 • Adviseren en schrijven van het arbobeleid en arbozorg;
 • Werkplekbeoordeling en werkplekinspectie;
 • Adviseren op het gebied van bedrijfshulpverlening;
 • Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werken in (verontreinigde) bodem;
 • Verzorgen van Startwerkinstructie voor bodemsanering.
Jef + Rem MIddelbaar veiligheidskundige

Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid omvat onder andere de onderwerpen mechanische-, elektrische-, chemische- en fysische veiligheid. De Middelbaar veiligheidskundige is de deskundige die door zijn opleiding en ervaring op de werklocatie direct advies kan geven m.b.t. de bestaande situaties, werkplekken, processen etc. maar ook voor nieuwe situaties. Dit advies kan onder andere worden opgenomen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie of middels onze veiligheidsscan.

Begeleiding van Bedrijfsdeskundigen.

Boeken MIddelbaar veiligheidskundige

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinatorpreventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden. In de Arbowet onder art. 13 staat opgenomen dat “De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers.” Brogaal levert deze deskundigheid. En kan u daardoor ondersteunen.

Wat kunnen wij doen

Wij van Brogaal merken dat vaak de wil om veilig te werken er zeker is, maar de kennis of tijd vaak helaas ontbreekt. Daarom bieden wij de onze diensten aan om u te ondersteunen en te ontzorgen. De Veiligheidsadviseurs kunnen er niet voor zorgen dat ongevallen niet meer voorkomen in uw organisatie, desondanks kunnen we de kansen zeker verkleinen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog Startwerkinstructie Arnhem

Vanmorgen heeft Jeffrey (veiligheidskundig) het werk opgestart, door het geven van een startwerkinstructie in Arnhem. In deze vlog verteld Jeffrey in het kort waar het onder andere tijdens een startwerkinstructie over gaat.

Wilt u ook dat wij een V&G-plan voor u schrijven en een startwerkinstructie verzorgen op uw locatie, neem dan contact op via Info@brogaal.com.

Wat kunnen wij voor u doen

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal u kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.