Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Wat is arbeidsveiligheid precies? In theorie is arbeidsveiligheid niets meer dan veilig werken volgens de opgestelde wet- en regelgeving en richtlijnen. Maar ook de afspraken die we voor aanvang van de werkzaamheden met elkaar gemaakt hebben. Voordat we deze afspraken kunnen maken moet er een risico inventarisatie en evaluatie worden gemaakt. In de praktijk zien we vervolgens vaak dat situaties anders zijn dan vooraf ingeschat waren. De veiligheidsadviseur van Brogaal kan u hierbij helpen.

Arbeidsveiligheid is een onderdeel binnen een organisaties waar nog veel winst op te behalen is. Neem als voorbeeld dat u zelf of een collega een arbeidsongeval meemaakt. Nog maar niet te spreken over de gevolgen die hier uit voortvloeien. Na een ongeval heeft u als werkgever er ook nog enorm veel werk aan. U moet bijvoorbeeld achterhalen wat de oorzaak van het ongeval is geweest. De uren c.q. kosten en imago-schade die het met zich meebrengt voor u als werkgever zijn dan vaak niet te overzien.

Onze diensten

Onze veiligheidsadviseur is er in verschillende vormen en gradaties. De veiligheidsadviseurs van Brogaal kunnen u ondersteunen en ontzorgen met de verschillende veiligheidsvraagstukken waar u minder of geen tijd voor heeft, zoals:

 • Opstellen en toetsen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA).
 • Het uitvoeren van onder andere werkplekinspecties, op kantoor en op de werkvloer.
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken.
 • Implementeren van bijvoorbeeld een op maatgemaakt veiligheidsbeleid.
 • Verbeteren/ updaten van reeds bestaande procedures en ook instructies.
 • Verzorgen van veiligheidstrainingen.
 • Opzetten van een veiligheidscampagne.
 • Veiligheidstoezicht op (ver)bouwlocaties.
 • Startwerk-, Poort-, Toolbox- veiligheidsinstructies opzetten en ook  verzorgen.
 • Medewerkers controleren en bijsturen tijdens de werkzaamheden.
 • Administratieve controle van keuringen op gereedschappen en machines en bijhouden van deze gegevens.

Brogaal heeft daarom verschillende veiligheidsadviseurs om voor u een Risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren:

De verschillende manieren waarop Brogaal u kan ondersteunen

Wij kunnen u op 2 manieren ondersteunen namelijk:

Wat doen wij tijdens een RI&E?

Wij beoordelen alle werkplekken of werksituaties. En niet alleen de werkplekken of werksituaties waar regelmatig klachten voorkomen, deze komen dan voor nader onderzoek in aanmerking. De veiligheidskundige kan beoordelen of er nader onderzoek dient plaats te vinden naar bijvoorbeeld licht, geluid, klimaat, stof, gassen en dampen. Maar ook naar fysieke belasting of functie-inhoud kan worden gekeken. De veiligheidskundige zal dan al zijn bevindingen opnemen in de RI&E. Deze RI&E kan dan worden gebruikt om een Plan van Aanpak op te maken.

Toetsen Risico Inventarisatie en Evaluatie

Wanneer een Risico Inventarisatie en Evaluatie is afgerond dan moet hij in veel gevallen worden getoetst door een gecertificeerde Kerndeskundige. In de opsomming hieronder staat aangegeven wanneer een toetsing niet verplicht is:

 • Een bedrijf met 25 of minder medewerkers dat gebruik maakt van een erkende branche-RI&E;
 • Een vrijwilligersorganisatie waarin uitsluitend vrijwilligers werken;
 • Een organisatie met betaald personeel voor in totaal ten hoogste 40 uur per week.

In alle andere gevallen is toetsing van de RI&E wel verplicht.

Tot slot

Bij ons staat veiligheid altijd boven aan. Daarom hebben wij een open communicatie met de opdrachtgever en bespreken we waarom we ons houden aan voorgeschreven regels en wetten. Onze opdrachtgevers waarderen dit enorm. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt.

Heeft u interesse in de diensten die onze Veiligheidskundige voor u kan invullen neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com.

Wij helpen u direct verder.

× Hoe kan ik je helpen?