Het doel van de opleiding Praktisch gasmeten in verontreinigde grond:

Werknemers voorlichten en instrueren inzake gasmetingen en niettemin de interpretatie van de meetresultaten. Die van toepassing zijn bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of (grond)water. Na het volgen van de opleiding Praktisch gasmeten in verontreinigde grond voldoet de deelnemer bovendien aan de eis om deskundig gassen te kunnen detecteren en is de cursist onder andere in staat om op het werk de daaruit voortvloeiende resultaten te communiceren met de DLP’er (Deskundig Leidinggevende Projecten).

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:

Indien de cursist de opleiding heeft afgerond dan is de cursist in staat om het volgende te kunnen.

  • De risico’s van gevaarlijke dampen te interpreteren;
  • Bovendien in staat om Brand- en explosiegevaar waar te nemen.
  • Welke meetstrategie dient er te worden gevolgd en toegepast worden;
  • Hoe de meetresultaten geïnterpreteerd moet worden;
  • Uitleg over de verschillende soorten meters en hoe hier bovendien praktische mee omgegaan kan worden;
  • Gebruik verschillende specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Uitvoering gerichte veiligheidsinstructies.

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Geen

Duur van de opleiding:
2 uren.

 Examen:
Aan het eind van de opleiding wordt de kennis van de cursist beoordeeld door de docent, indien dit voldoende wordt beoordeeld krijgt de cursist bovendien een certificaat. Er vind geen examen plaats.

Les locatie:
Wij verzorgen op onder andere de  verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.