Het doel van de opleiding:
Het doel van de opleiding van de OPM ( Operationeel Medewerker Bodemsaneringen) volgens CROW 400 en de BRL 7000 richtlijn is om ervoor te zorgen dat de medewerker weet hoe hij zich over het algemeen moet gedragen en hoe hij moet werken volgens de arbeidshygiënische  strategie. Daarnaast zal de cursist verteld worden wat er van hem wordt verwacht ten aanzien van veiligheid op de werklocatie. Zijn rol als algemeen medewerker zal uitgelegd worden en welke regels omtrent de persoonlijke hygiëne op de werklocaties er gelden en hoe hiermee om te gaan.

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:

Indien de cursist de opleiding met een positief cijfer heeft afgerond dan is de cursist in staat om het volgende te kunnen.

  • Interpreteren van de CROW 400;
  • Werken volgens de arbeidshygiënische strategie;
  • arbo- en milieuwetgeving;
  • Controleren van de op het werk aanwezige veiligheidsvoorzieningen en middelen;
  • Kan de risico’s en herkennen en doet aan preventie;
  • Kent de rol van de operationeel medewerker in de praktijk;
  • Kan omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen en weet hoe ze correct gebruikt dienen te worden;
  • BRL 7000;

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Geen

Duur van de opleiding:
Een dagdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

 Examen:
Aan het eind van de opleiding wordt de de kennis van de cursist beoordeeld door de docent, indien dit voldoende wordt beoordeeld krijgt de cursist een certificaat. er vind geen examen plaats.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.