Het doel van de opleiding:

Het doel van de opleiding is om de cursist in staat te stellen om bij de uitvoering van bodemwerkzaamheden de juiste keuzes te kunnen laten maken. Sinds de intreding van de nieuwe BRL 7000 met onderliggende protocollen 7001 / 7002 / 7003 / 7004, is er een verandering in de eisen die gesteld worden aan o.a. de KVP werkvoorbereider.

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:

Opleidingseisen die de nieuwe versie vereist voor de werkvoorbereider

Minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk (2 jaar);

 • Opleiding civiele techniek of 3 jaar ervaring in voorbereiding van (water)bodem saneringen;
 • Kennis van:
  • (Water)Bodemonderzoeksnormen en de interpretatie van de onderzoeksgegevens;
  • De relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc;
  • Het eigen kwaliteitssysteem;
  • De BRL 7000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie;
  • Taken en verantwoordelijkheden van de MKB zoals beschreven in de BRL 6000 en onderliggende protocollen 6001 / 6002 / 6003 / 6004, die van toepassing zijn voor zijn/haar functie;
 • De hoofdlijnen Wbb, BUS, Bbk, Rbk en het activiteitenbesluit.

Opleidingseisen die de nieuwe versie vereist voor de Kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP)

 • Minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk (2 jaar);
 • Opleiding civiele techniek of 3 jaar ervaring in uitvoering van (water)bodem saneringen;
 • Opleiding asbestherkenning;
 • Kennis van:
  • de relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc;
  • het eigen kwaliteitssysteem;
  • de BRL 7000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie;
  • taken en verantwoordelijkheden van de MKB zoals beschreven in de BRL 6000 en onderliggende protocollen 6001 / 6002 / 6003 / 6004, die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Minimaal mbo Niveau.

Duur van de opleiding:
De duur van de opleiding is een dagdeel

 Examen:
Er vind geen examen plaats. Na afloop ontvangt de kandidaat een bewijs van deelname.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

.