Het doel van de opleiding:
Het doel van de opleiding van de Hoofd Bedrijfshulpverlener is om ervoor te zorgen dat de cursisten blijven opgeleid volgens de hoogste normen omtrent de BHV. De organisatie die de cursist in dienst heeft is dan ook gebaat bij een persoon die daadkrachtig is,  kennis heeft van zaken en die adequaat kan optreden.

Het Hoofd Bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij/zij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Het Hoofd Bedrijfshulpverlening vertaalt het beleid in concrete maatregelen.

Tijdens de opleiding:
De opleiding is zo opgebouwd dat er een goede balans is tussen de theorie en de praktijk. De cursist zal de volgende handvaten aangereikt krijgen om:

  • Het goed op te zetten van een BHV organisatie;
  • Zorgen voor opleidingen en oefeningen van de BHV organisatie;
  • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wetgeving;
  • Rechten en plichten werknemer en werkgever;
  • Taken;
  • Bedrijfshulpplan;
  • Nazorg.

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat BHV, welke niet ouder is dan twee jaar.

Duur van de opleiding:
Een dagdeel.

Examen:
Er vindt geen examen plaats maar een controle van de verrichtingen van de BHV-er. Na goede beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat Hoofd bedrijfshulpverlener.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen en dan kunnen wij voor u een passende en vrijblijvende offerte maken.