Het doel van de opleiding:
Het doel van de opleiding van de EHBO herhaling is om ervoor te zorgen dat de cursisten worden opgeleid volgens de hoogste normen omtrent de EHBO richtlijnen van het oranje kruis. De organisatie die de cursist in dienst heeft is dan ook gebaat bij een persoon die daadkrachtig is,  kennis heeft van zaken en die adequaat kan optreden.

De opleiding wordt verzorgd door een docent die zijn ervaring in de praktijk heeft opgedaan. Deze basisopleiding is Conform de richtlijnen van het Oranje Kruis dienen EHBO-ers hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. Dit is mogelijk tijdens een EHBO herhalingscursus. Het Diploma Eerste Hulp kan alleen door deelname aan een jaarlijkse Herhalingscursus EHBO worden verlengd.

Tijdens de opleiding:
De opleiding is zo opgebouwd dat er een goede balans is tussen de theorie en de praktijk. De herhalingcursus EHBO bestaat uit één lesdag en wordt verzorgd door zeer ervaren docenten. Tijdens de training wordt uw kennis opgefrist en worden eventuele veranderingen in de EHBO met u doorgenomen en indien noodzakelijk geoefend. Jaarlijks zullen de meest voorkomende competenties met u worden doorgenomen zoals de stoornissen in de ademhaling en het bewustzijn, het gebruik van de AED, de circulatie stilstand en de ernstige uitwendige verwondingen en shock. Doordat er jaarlijks gewisseld wordt tussen de overige onderdelen van de EHBO hoeft een herhalingscursus nooit saai te zijn.

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis Diploma EHBO.

Duur van de opleiding:
Twee dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur (inclusief examen).

Examen:
Geen.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen en dan kunnen wij voor u een passende en vrijblijvende offerte maken.