Het doel van de opleiding is:
Het doel van de opleiding is om u kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater. Daarnaast worden de wijzigingen in de nieuwe CROW publicatie 400 (Werken in verontreinigde bodem 2017, – 31-05-2017) doorgenomen en worden ervaringen uitgewisseld. Ook wordt er ingegaan op eventuele onduidelijkheden.

 Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:

  • Interpreteren van de CROW 400;
  • Invullen en bijhouden van het logboek;
  • Interpreteren van meetresultaten;
  • Afhandelen van keuzes verbonden met de saneringswerkzaamheden;
  • Meten en instellen van en met de verschillende meetmiddelen;
  • Controleren van de op het werk aanwezige veiligheidsvoorzieningen en middelen;
  • Kan de voorlichting en instructie verzorgen over de gevaren, risico’s en maatregelen van het werkproces;
  • Weet welke PBM’s er gedragen dienen te worden en hoe deze gebruikt moeten worden;

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

 Toelatingseisen:
De cursist moet in het bezit zijn van een afgeronde 3 daagse DLP opleiding (indien de opleiding niet bij ons is gevolgd moet dit aangetoond kunnen worden)

 Duur van de opleiding:
Een dag van 08.30 uur tot 17.00 uur (inclusief examen).

 Examen:
Er vindt geen examen plaats. Aan het eind van de opleiding zal de kennis getoetst worden. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat. Hiermee is het DLP certificaat wederom vijf jaar geldig. De CROW publicatie is niet inbegrepen bij de opleiding, deze kan wel besteld worden.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond. Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Erkenning:
De opleiding worden erkend door de volgende instanties.