Het doel van de opleiding:
Het doel van de opleiding van de BHV herhaling (Bedrijfshulpverlener) is om ervoor te zorgen dat de cursisten blijven opgeleid volgens de hoogste normen omtrent de BHV. De organisatie die de cursist in dienst heeft is dan ook gebaat bij een persoon die daadkrachtig is,  kennis heeft van zaken en die adequaat kan optreden.

De herhalingsopleiding is bedoeld om de BHV-er geoefend te houden. Het lesprogramma wordt elk jaar aangepast met een nieuw thema zodat de cursisten elk jaar nieuwe vaardigheden leren. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van rookbrillen, wordt er geoefend met communiceren via portofoons, bootsen we praktijksituaties na enz.

De basisopleiding is door de wetgever met ingang van 1 januari 1994 verplicht gesteld voor alle bedrijven en instellingen, ongeacht grootte, ligging en aard van de werkzaamheden. Middels deze basisopleiding worden bedrijfshulpverleners getraind in het verlenen van Eerste Hulp (levensreddende handelingen), brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

Tijdens de opleiding:
De opleiding is zo opgebouwd dat er een goede balans is tussen de theorie en de praktijk. Het programma is afgeleid van “het opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener” conform Arbo-beleidsregels, artikel 2.21.

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:

Het programma is afgeleid van “het opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener” conform Arbo-beleidsregels, artikel 2.21. Tijdens de opleiding komen de volgende hoofd onderwerpen aan bod:

  • Levensreddende handelingen;
  • Herhaling uitleg AED;
  • Brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat BHV, welke niet ouder is dan twee jaar.

Duur van de opleiding:
Een dag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Examen:
Er vindt geen examen plaats maar een controle van de verrichtingen van de BHV-er. Na goede beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat BHV.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen en dan kunnen wij voor u een passende en vrijblijvende offerte maken.

Erkenning:
De opleiding wordt erkend door de volgende instanties.

OOMCCV