Het doel van de opleiding:
Het doel van de opleiding van de DLP-er (Deskundige Leidinggevende Projecten) is om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de CROW 400. De organisatie die in het bezit is van de BRL 7000 is dan ook gebaat bij een persoon die daadkrachtig is,  kennis heeft van zaken en die adequaat kan optreden.

De DLP opleiding wordt verzorgd door een docent die zijn ervaring in de praktijk heeft opgedaan. De opleiding wordt conform de toets- en eindtermen van de CROW gegeven. Dit houdt in dat de cursist 18 uur theorie krijgt en 6 uur praktijk(of gewoon noemen 2,5 dag opleiding met aansluiting examen, echte praktijk wordt niet gedoceerd toch?). Daarnaast spendeert de cursist  ongeveer 8 uur aan  thuis studie.  Het huiswerk houdt in dat de cursist opdrachten moet maken en de lesstof moet bestuderen om zich voor te bereiden op het examen. In de vorm van huiswerkopdrachten en zelfstudie.

Tijdens de opleiding:
De opleiding is zo opgebouwd dat er een goede balans is tussen de theorie en de praktijk.

 • Dag 1: Tijdens de eerste dag wordt er een basis gelegd voor de wetgeving. Tijdens de dag  worden de verschillende disciplines en contractenvormen behandeld.
 • Dag 2: Tijdens de tweede dag wordt er terug gekeken naar de informatie die de eerste dag gegeven is. Onduidelijkheden worden behandeld tot het voor de cursist duidelijk is. Verder wordt gekeken naar de verschillende soorten en mogelijkheden van saneringen.
 • Dag 3: Op de derde dag wordt de huiswerkopdracht behandeld en alle overige zaken.  De cursisten krijgen ook nog  tijd vragen te stellen. Ook wordt deze dag het examen  afgenomen.

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:
Indien de cursist de opleiding met een positief cijfer heeft afgerond dan is de cursist in staat om het volgende te kunnen.

 • Interpreteren van de CROW 400;
 • Werken volgens de arbeidshygiënische strategie;
 • Invullen en bijhouden van het logboek;
 • Interpreteren van meetresultaten;
 • Afhandelen van keuzes verbonden met de saneringswerkzaamheden;
 • Meten en instellen van en met de verschillende meetmiddelen;
 • Controleren van de op het werk aanwezige veiligheidsvoorzieningen en middelen;
 • Heeft kennis van de verschillende contractvormen;
 • Heeft kennis van de diverse fases van het proces en kan hierbij de verschillende verantwoordelijke personen en of instanties inlichten;
 • Kan de voorlichting en instructie verzorgen over de gevaren, risico’s en maatregelen van het werkproces;
 • Weet welke PBM’s er gedragen dienen te worden en hoe deze gebruikt moeten worden;

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Geen

Duur van de opleiding:
Drie dagen van 08.30 uur tot 17.00 uur (inclusief examen).

 Examen:
Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform EN 45013 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het ‘platform CROW 400’.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Erkenning:
De opleiding wordt erkend door de volgende instanties.