Het doel van de opleiding:
Het doel van de opleiding van de BHV-er (Bedrijfshulpverlener) is om ervoor te zorgen dat de cursisten worden opgeleid volgens de hoogste normen omtrent de BHV. De organisatie die de cursist in dienst heeft is dan ook gebaat bij een persoon die daadkrachtig is,  kennis heeft van zaken en die adequaat kan optreden.

De opleiding wordt verzorgd door een docent die zijn ervaring in de praktijk heeft opgedaan. Deze basisopleiding is door de wetgever met ingang van 1 januari 1994 verplicht gesteld voor alle bedrijven en instellingen, ongeacht grootte, ligging en aard van de werkzaamheden. Middels deze basisopleiding worden bedrijfshulpverleners getraind in het verlenen van Eerste Hulp (levensreddende handelingen), brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Meer over de wettelijke regels leest u op de website van

Tijdens de opleiding:
De opleiding is zo opgebouwd dat er een goede balans is tussen de theorie en de praktijk. Het programma is afgeleid van “het opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener” conform Arbo-beleidsregels, artikel 2.21.

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:

Indien de cursist de opleiding met een positief cijfer heeft afgerond dan is de cursist in staat om het volgende te kunnen.

 • Levensreddende handelingen;
 • Reanimatie (o.a. circulatiestilstand, ademhalingsstilstand);
 • Uitleg AED;
 • Ziekteleer en behandeling (o.a. flauwvallen, insult, verstikking en hyperventilatie);
 • Zware letsels en ongevallen (o.a. kneuzingen, botbreuken, bloedingen, thermisch en open vuur, beknellingen);
 • Eenvoudige eerste hulp (diagnose ziektebeelden);
 • Praktische handelingen (o.a. aanleggen snelverband, verbinden, mitellagebruik, stabiele zijligging, handgrepen van Heimlich bij verstikking, handgrepen van Rauteck en afdrukplaatsen);
 • Brandbestrijding, ontruiming en communicatie;
 • Taken van de bedrijfshulpverlener;
 • Verbranding en blussing;
 • Leren werken met kleine blusmiddelen;
 • Voorkomende gevaren bij calamiteiten;
 • Waarop letten tijdens ontruimen;
 • Praktijkoefeningen met kleine blusmiddelen;
 • Praktijkoefening ontruimen en evaluatie;
 • De theorie wordt ondersteund met behulp van visuele middelen zoals kleurrijke sheets, videomateriaal en praktische “doe het zelf’ oefeningen.

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Geen

Duur van de opleiding:
Twee dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur (inclusief examen).

Examen:
Aan het eind van de tweede dag zal een toets worden afgenomen conform de landelijke normen. De deelnemers ontvangen een landelijk erkend certificaat BHV.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen en dan kunnen wij voor u een passende en vrijblijvende offerte maken.

Erkenning:
De opleiding wordt erkend door de volgende instanties.

OOMCCV

 

 

Brudtärna klänningar har utformats utan att flytta bort från en känsla av närvaro och känsla av öde och bli showen att skapa ett bröllop tema färg och smak en av höjdpunkterna Brudtärna klänning .