Het doel van de opleiding:
Tijdens de opleiding basisveiligheid (VCA) leert de deelnemer de basisveiligheidsregels die gelden in zijn of haar vakgebied. De deelnemer zal na afloop van de opleiding in staat zijn risico’s te herkennen en deze op de juiste wijze in te schatten. Vervolgens is de deelnemer in staat maatregelen te nemen om de risico’s te beperken. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven is deze opleiding verplicht voor alle operationele medewerkers.

Tijdens de opleiding:
De opleiding is zo opgebouwd dat er een goede balans is tussen de theorie en de praktijk.

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:

 • Veiligheids- en milieuwetgeving;
 • Risicoherkenning en -preventie;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand- en explosiegevaar;
 • Werken in besloten ruimten;
 • Gevaren bij lassen en snijden;
 • Werkvergunningen;
 • Gereedschappen;
 • Hijsen en tillen;
 • Gebruik beschermingsmiddelen;
 • Asbest en stof.

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Geen.

Duur van de opleiding:
Een dag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Examen:
De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangen de deelnemers het landelijk erkende diploma VCA. Welke een geldigheidsduur heeft van 10 jaar.

Let op! Het behaalde diploma wordt eenmalig verstrekt. Het is niet mogelijk om een duplicaat diploma aan te vragen.

Enkel in de volgende situaties is dit mogelijk:

 • het verstrekte diploma bevat onjuistheden;
 • bij officiële naamswijziging kandidaat.

 

In bovenstaande gevallen dient u het originele certificaat retour te sturen naar het erkende examencentrum, waarbij u duidelijk de reden aangeeft.

In geval van verlies van het diploma, volstaat het feit dat u geregistreerd staat in het Centraal Diplomaregister VCA op de website van het SSVV.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen en dan kunnen wij voor u een passende en vrijblijvende offerte maken.

Erkenning:
De opleiding wordt erkend door de volgende instanties.

OOMCCV