Het doel van de opleiding:

Het doel van de opleiding is om de cursist in staat te stellen om bij de uitvoering van bodemwerkzaamheden de juiste keuzes te kunnen laten maken bij het aantreffen van asbesthoudende materialen.

Het in aanraking komen met asbest kan leiden tot toekomstige gezondheidsproblemen.
Het is zaak om een medewerker die dit mogelijke risico loopt goed te informeren over de bijbehorende risico’s en hoe hij zich hiertegen kan beschermen. Echter de beste bescherming begint bij herkenning.

Verder is asbest geen graag geziene gast in het milieu en kan het bij onverwacht aantreffen veelal leiden tot problemen binnen een project. Het is belangrijk dat op zulke momenten ook de juiste keuzes worden gemaakt.

Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding:
Wat zijn de eigenschappen van asbest? En welke veiligheidsmaatregelen moet u nemen? Tijdens de opleiding leert de cursist asbest in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en de benodigde vervolgstappen op een goede  manier te nemen. De cursist doet kennis op over de gezondheidsrisico’s van asbest en beschikt over een overzicht van de relevante wet- en regelgeving.
Na afloop bent u in staat om asbest te herkennen en de vervolgstappen uit te voeren. Zo kunt u veilig aan het werk.

Indien de cursist de opleiding  heeft afgerond dan is de cursist in staat om het volgende te kunnen.

  • De huidige wet- en regelgeving op het gebied van asbest in de grond;
  • De eigenschappen van asbest;
  • toepassingen van asbest en asbesthoudende materialen;
  • asbestherkenning;
  • veiligheidsmaatregelen.

Het doel is dat de cursist met een goed gevulde rugzak de praktijk in gaat.

Toelatingseisen:
Geen

Duur van de opleiding:

  • De duur is afhankelijk van uw specifieke aandachtsgebieden en wensen. Asbestherkenning in het kader van de diverse BRL’s zoals SIKB BRL 7000 en 9335 wordt in één dagdeel gegeven.
  • Asbest herkennen en bemonsteren volgens Protocol 2018 en NEN Norm 5707 duurt 1 hele dag.

 Examen:
Er vind geen examen plaats. Na afloop ontvangt de kandidaat een bewijs van deelname.

Leslocatie:
Wij verzorgen op verschillende locaties in Nederland de lessen. Dat zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Emmeloord, Koedijk (Alkmaar) en Helmond.

Naast dat wij op verschillende locaties in Nederland les geven kunnen wij ook de opleiding intern bij u verzorgen, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

.