Legionella, kan dus in eerste instantie verward worden met Corona.

Legionella, kan dus in eerste instantie verward worden met Corona.

Door de Corona crisis zijn de meesten van ons alweer een aantal weken thuis aan het werk. We mogen niet meer naar ons werk, de sportclubs, onze hobby’s uitvoeren of naar onze familie en/of vrienden. Dit heeft een enorme impact op ons als samenleving. Van de Minister-president mogen we langzaam aan de scholen en sportclubs weer openen. Het is een voorzichtige stap in de goede richting. Een ander gevaar dat ons op het werk alsnog ziek kan maken is Legionella. We hebben de eerste warme dagen achter ons. Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Deze aandoening heeft twee bekende ziektebeelden: legionellapneumonie (veteranenziekte), een ernstige vorm van longontsteking en Pontiac fever, een griepachtige aandoening.

Wat zijn nu de ziekteverschijnselen:

De meeste mensen worden niet ziek na besmetting. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na de besmetting (met een uitloop van twee tot negentien dagen).

De ziekte begint meestal met koorts, koude rillingen, hoofdpijn en spierpijn, gevolg door een droge hoest. Als er daarna een longontsteking ontstaat, zijn er klachten zoals:

 • Hoge koorts;
 • Kortademigheid, benauwdheid of pijn bij de ademhaling;
 • Koude rillingen;
 • Soms verwardheid of een delier;
 • Soms last van hoofdpijn, braken en diarree.

Mensen kunnen ernstig ziek worden van een longontsteking door legionella. Meestal is opname in het ziekenhuis en behandeling met antibiotica nodig. Na ziekte kan het lang duren voordat iemand zich weer helemaal goed voelt. In Nederland overlijdt circa 2 – 10% van de patiënten met een legionella longontsteking. Vooral bij mensen op hoge leeftijd en onderliggend leed is de kans op overlijden groter.

Legionella, kan dus in eerste instantie verward worden met Corona.

Wijze van besmetting

Je kunt ziek worden door het inademen van de bacterie. Je wordt niet ziek door het drinken van water met Legionella. Het komt vrijwel nooit voor dat een patiënt met legionellose iemand anders besmet.

Besmettingsbronnen:

De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. In water zitten meestal heel weinig legionellabacteriën. Maar soms kan legionella in water erg snel groeien, vooral als het water stilstaat en tussen de 25 en 45 graden warm is.

Enkele voorbeelden zijn:
Aerosolvorming
 • Wordt er gesproeid met water met veel Legionella erin? Dan kan iemand hele kleine druppeltjes water (aerosolen) inademen. Zo kan iemand besmet raken.
 • Dit kan bijvoorbeeld tijdens het douchen
 • Of door het gebruik van een hoge druk spuit.
 • Het mogelijk inademen van de waterdampen afkomstig uit de koffiemachine.
 • Ook bij whirlpools ontstaan veel kleine waterdruppeltjes die ingeademd kunnen worden.
 • Legionella kan ook groeien in natte koeltorens. Dit zijn systemen die bijvoorbeeld gebruikt voor de koeling van een (kantoor)gebouw. Deze systemen vernevelen water. Door het inademen van deze nevel kun je besmet raken.
 • De legionellabacterie wordt ook gevonden in grond, bijvoorbeeld potgrond. Mogelijk kun je ook besmet raken door inademing van kleine deeltjes grond. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe vaak mensen op deze manier besmet raken.

Na melding van een patiënt doet de GGD-onderzoek naar de mogelijke bron van de besmetting. Ondanks dat onderzoek blijft bij veel patiënten onbekend wat de besmettingsbron was. Het RIVM doet onderzoek naar mogelijk alternatieve besmettingsbronnen.

Praktische tips om aan de zorgplicht te voldoen zijn:
 • Na elke periode van afwezigheid, zoals nu met deze coronacrisis, goed het waterleidingnet doorspoelen.
 • De installatie, als daar een mogelijkheid voor is, splitsen in een deel zonder en een deel met aerosol vormende tappunten.
 • Wekelijkse doorstroming in alle leidingen naar aerosol vormende tappunten.
 • Voor bepaalde tappunten zijn installatiemaatregelen en/of beheersmaatregelen nodig.
 • Jaarlijkse controle en onderhoud.
 • Een administratie bijhouden van het beheer.
 • Via de site rijksoverheid kunt u meer informatie vinden met betrekking tot legionella preventie.

Wij kunnen u helpen met het opzetten van een goed legionellabeheersplan. Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via Info@brogaal.com of bellen met 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wil je dit bericht delen, gebruik dan de onderstaande kanalen.

 

× Hoe kan ik je helpen?