Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP)

Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP)

Het milieu is bovendien een steeds groter en belangrijker onderwerp in ons land. Brogaal kan u adviseren bij werkzaamheden in verontreinigende grond. Bij het werken in verontreinigende grond is de aanwezigheid en inzet van een Deskundig Leidinggevende Persoon (DLP’er) verplicht of door een zwaardere veiligheidsklasse een R-DLP’er.

Door Brogaal ingezette DLP’er en de R-DLP’er begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd). De R-DLP is onder andere in staat om maatregelen op of af te schalen die vervolgens passend zijn bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren, dit is echter in opdracht van de veiligheidskundige. Dus de R-DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse ‘Rood vluchtig’ nauw samen met de hogere veiligheidskundige (MVK/HVK).

De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de R-DLP medewerkers aanspreekt op hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren. Aanvullend op de reguliere DLP wordt verlangd dat de R-DLP in staat is betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren.

Doel van deze eisen is het waarborgen van de kennis en kunde van de R-DLP. Deze medewerker kan aantonen te voldoen aan deze eisen met het onafhankelijk door CROW afgenomen examen waaruit blijkt dat de theoretische en praktische kennis in voldoende mate wordt beheerst. De geslaagde Register Deskundig Leidinggevende Projecten wordt ingeschreven in het openbare R-DLP register van CROW. Tevens wordt de Register Deskundig Leidinggevende Projecten toegevoerd aan het openbare  DLP register.

De door ons ingezette medewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar. Zij denken proactief met u mee om tot een beter eindresultaat te komen.

Daarnaast beschikken de door onze ingezette Register Deskundig Leidinggevende Projecten over de volgende kwaliteiten:

 • Jarenlange praktijkervaring.
 • Benodigde diploma’s en certificaten voor het werken in verontreinigde grond.
 • Juiste motivatie. Bovendien steken onze DLP’ers de handen uit de mouwen op de werkplek.
 • Bovendien goedgekeurd voor werken in de bodemsanering.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en indien aangevraagd meetapparatuur.
 • Staan in direct contact met Brogaal als problemen zich voordoen. Zo blijven de lijnen kort.
 • Dankzij het kwaliteitssysteem en interne audits garandeert Brogaal alleen maar te werken met de juiste gemotiveerde vakmensen met de nodige praktijkervaring.
 • Een veilige werkomgeving werkt voor iedereen prettig.

Wat doet een Register Deskundig Leidinggevende Projecten ?

Deze medewerker dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G-plan staat beschreven.
Hierbij moet gedacht worden aan de volgende taken:

 • Verzorgt de startinstructie;
 • Komt uit naam van de opdrachtgever;
 • Verzorgt ook het (digitale) logboek en voert indien gewenst ook werkplekinspecties uit
 • Controleert ook of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren;
 • Voert ook metingen uit aan de had van een bodemvochtmeter en/of PID meter;
 • Ontzorgt indien gewenst de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen;
 • Begeleidt ook de mensen bij het gebruik van de goede Persoonlijke Beschermingsmiddelen conform de juiste vervuilingsklasse.

Langdurige een Register Deskundig Leidinggevende Projecten of eenmalige inhuur?
Wij bieden u de mogelijkheid tot eenmalige inhuur van een Register Deskundig Leidinggevende Projecten of een langdurige samenwerking. 

Wilt u meer informatie over de samenwerkingsvormen? Neem gerust 
contact met ons op. Wij helpen u direct verder. 033-461 43 03

Offerte aanvragen - R-DLP

Offerte aanvragen - R-DLP​
R-DLP