Operationeel Veiligheidskundige (OVK)

Operationeel Veiligheidskundige (OVK) / Basis Veiligheidskundige (BVK)

De functie Operationeel Veiligheidskundige OVK / Basis Veiligheidskundige BVK  is een nieuwe functie in Nederland.
Steeds vaker wordt er door ons gesignaleerd dat er een grote behoefte is aan kennis. Een Middelbaar- of Hogere Veiligheidskundige is dan te zwaar voor de functie en een preventiemedewerker mist net de kennis en/of de  handvatten die nodig zijn op de werkvloer. De Operationeel Veiligheidskundige OVK / Basis Veiligheidskundige BVK beschikt over voldoende kennis, zodat hij/zij deze plek in kan nemen.

De werkzaamheden die de Operationeel Veiligheidskundige OVK / Basis Veiligheidskundige BVK uitvoert zijn o.a.:

 • Adviseren van de uitvoerder binnen de organisatie op Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM) gebied gevraagd en ongevraagd.
 • Signaleren van afwijkingen binnen KAM en adviseren van leidinggevenden en relatiebeheerders over de te nemen maatregelen.
 • Adviseren over welke PBM’s beschikbaar gesteld worden aan nieuwe medewerkers, bedrijfsverzorgers, uitzendkrachten en gedetacheerden.
 • Ondersteuning bieden bij het opstellen en rapporteren van ongevallen, verzuimcijfers en medische keuringen.
 • Ondersteuning bieden bij het melden van ongevallen aan de Inspectie SZW.
 • Verzamelen en registreren van meldingen betreffende bijna-ongevallen, ongevallen en milieu-incidenten.
 • De inhoud verzorgen van de voorlichting van nieuwe medewerkers op het gebied van KAM-zaken.
 • Het verzorgen veiligheidsinspecties.
 • Verzorgen van Toolboxen.
 • Het naleven Arbobeleidsplan inclusief plan van aanpak en evaluatie.
 • Bij een nieuwe opdracht zorgdragen dat de uitzendkrachten, gedetacheerden geïnstrueerd worden over specifieke veiligheids- en milieuvoorschriften geldend bij de opdracht. Registratie is dan een must.
 • Bespreken met de opdrachtgever en medewerker welke PBM’s noodzakelijk zijn en wie voor welke PBM’s zorgt (opdrachtgever of de medewerker zelf) Indien nodig instructie geven of afspreken dat de instructie plaatsvindt bij de opdrachtgever.
 • Melden van onder andere ongevallen, gevaarlijke situaties, bijna ongevallen en milieuschade aan de KAM-functionaris.

De Operationeel Veiligheidskundige OVK / Basis Veiligheidskundige BVK

De Operationeel Veiligheidskundige OVK / Basis Veiligheidskundige BVK geeft veiligheidskundig advies binnen de organisatie. Daardoor wordt de OVK-er ook een verlengstuk van de eindverantwoordelijke.

Bij ons staat veiligheid altijd boven aan. Communicatie met opdrachtgever en Brogaal is van essentieel belang, zodat de regels en wetten prioriteit blijven.  Dat wordt door onze opdrachtgevers altijd erg gewaardeerd. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt. U toch ook!

Heeft u interesse in de diensten die onze Operationeel Veiligheidskundige OVK / Basis Veiligheidskundige BVK voor u kan betekenen neem dan contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

operationeel veiligheidskundige, OVK, BVK

Offerte aanvragen - Operationeel Veiligheidskundige (OVK) / Basis Veiligheidskundige (BVK)​

Offerte aanvragen - Operationeel Veiligheidskundige (OVK) / Basis Veiligheidskundige (BVK)​​
× Hoe kan ik je helpen?