Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP)

Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP)

Bij bodemsaneringen of werkzaamheden die uitgevoerd worden in verontreinigde grond kan het verplicht zijn in het kader van BRL7000 dat er een Kwaliteits verantwoordelijk persoon (KVP-er) aanwezig is. De door Brogaal ingezette KVP-ers (en DLP-ers) hebben daarnaast uitstekende kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid. Wij werken namelijk op grond van de richtlijnen zoals die onder andere zijn beschreven in de CROW publicatie 400 en de BRL 7000 met de daarbij behorende onderliggende protocollen.

Daarnaast begeleiden de door ons ingezette Kwaliteits Verantwoordelijk Personen het gehele project. Van het inrichten van de werkplek tot de sanering, of bij aanvang het verwijderen van verontreinigde grond tot aan het terugplaatsen van schone grond. Eigenlijk bij alle kritische werkzaamheden.

Waarom een Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP-er) via Brogaal inhuren?

Onze Kwaliteits Verantwoordelijk Personen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Zij zijn namelijk door ons gescreend en ook door onafhankelijk instanties positief ge-audit voor onder andere bodemsaneringsprojecten.

  • Jarenlange praktijkervaring.
  • Benodigde diploma’s en certificaten voor het werken in verontreinigde grond.
  • Juiste motivatie. Onze KVP’ers steken de handen uit de mouwen op de werkplek.
  • Goedgekeurd voor werken in de bodemsanering.
  • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Staan in direct contact met Brogaal als problemen zich voordoen. Zo blijven de lijnen kort.

Doormiddel van het kwaliteitssysteem en de interne- als externe audits die onze KVP-ers hebben doorstaan garandeert Brogaal alleen maar te werken met de juiste vakmensen met de nodige praktijkervaring.

Wat doet een Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon?

Een Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene dat onder andere in BRL 7000 staat beschreven. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het begeleiden van de werkzaamheden beschreven tijdens de Kritische werkzaamheden. De KVP functie kan namelijk  prima gecombineerd worden met de functie DLP.

Toelichting BRL SIKB 7000

Ook in het kader van de BRL SIKB 7000-serie (Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water)bodemsaneringen is het noodzakelijk dat uitvoerende KVP-ers onder andere de nodige kennis hebben op het gebied van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie.

In de BRL SIKB 7000 wordt onderscheid gemaakt tussen de vakbekwaamheid van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon en de vakbekwaamheid van de overige medewerkers. Conform de BRL SIKB 7000 worden aan de kwaliteits- verantwoordelijke persoon onder andere de volgende eisen gesteld:

  • kennis van de inhoud van de CROW-publicatie publicatie 400;
  • kennis hebben van relevante veiligheidsmetingen en normeringen;
  • Volgen van de cursus gas meten;
  • Volgen van de cursus asbest herkennen.

Wat bieden wij u?

Wij bieden u bovendien de mogelijkheid tot eenmalige inhuur van een DLP’er of een langdurige samenwerking. Wilt u meer informatie over de samenwerkingsvormen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u direct verder.

Offerte aanvragen - KVP

Offerte aanvragen - KVP
Kwaliteits verantwoordelijk persoon
× Hoe kan ik je helpen?