Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Het milieu is een steeds groter en belangrijker onderwerp in ons land. Brogaal kan u adviseren bij werkzaamheden in verontreinigende grond. Bij het werken in verontreinigende grond is de aanwezigheid en inzet van een Deskundig Leidinggevende Persoon (DLP ‘ers ) verplicht of door een zwaardere veiligheidsklasse een R-DLP ‘er. De door Brogaal ingezette DLP ‘ers en Kwaliteits Verantwoordelijke Personen (KVP’er) beschikken allemaal over de juiste diploma’s. Vooraf vindt door Brogaal een screening plaats.

Voordelen DLP‘er via Brogaal

De door ons ingezette medewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar. Zij denken proactief met u meer om tot een beter eindresultaat te komen. Daarnaast beschikken de door onze ingezette DLP’ers over de volgende kwaliteiten:

 • Jarenlange praktijkervaring.
 • Benodigde diploma’s en certificaten voor het werken in verontreinigde grond.
 • Juiste motivatie. Onze DLP’ers steken de handen uit de mouwen op de werkplek.
 • Goedgekeurd voor werken in de bodemsanering.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en meetapparatuur.
 • Staan in direct contact met Brogaal als problemen zich voordoen. Zo blijven de lijnen kort.
Dankzij het kwaliteitssysteem en onder andere de interne audits die door de verschillende opdrachtgevers eerder uitgevoerd zijn garandeert Brogaal alleen maar te werken met de juiste gemotiveerde vakmensen met de nodige praktijkervaring.

Een veilige werkomgeving werkt voor iedereen prettig.

Wat doet een R-DLP’er?

Een DLP’er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet bovendien gedacht worden aan de volgende taken:

 • Verzorgt bovendien de startinstructie namelijk nadat de veiligheidskundige dit eerder heeft gedaan.
 • Komt namelijk uit naam van de opdrachtgever.
 • Verzorgt de invulling van het (digitale) logboek en voert werkplekinspecties indien gewenst uit.
 • Controleert onder andere of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren.
 • Voert metingen uit aan de had van een bodemvochtmeter en/of PID-meter.
 • Ontzorgt de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen.
 • draagt verder mede zorg voor een opgeruimde bouwkeet evenals de werkplek.
 • Begeleidt indien nodig de mensen bij het gebruik van de goede Persoonlijke Beschermingsmiddelen conform de juiste vervuilingsklasse.

BRL SIKB 7000

Ook in het kader van de BRL SIKB 7000-serie (Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water)bodemsaneringen) is het noodzakelijk dat uitvoerende medewerkers de nodige kennis hebben op het gebied van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie.

Ook in de BRL SIKB 7000 wordt er onderscheid gemaakt tussen de vakbekwaamheid van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon en de vakbekwaamheid van de overige medewerkers. Conform de BRL SIKB 7000 worden aan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon, KVP,  daarom immers ook de volgende eisen gesteld:

 • kennis van de inhoud van de CROW-publicatie 400, 132 en 307.
 • kennis hebben van relevante veiligheidsmetingen en normeringen.
 • volgen van de cursus gas meten.
 • volgen van de cursus asbestherkennen.

Wat bieden wij u?

Wij bieden u bovendien de mogelijkheid tot eenmalige inhuur van een DLP’er of een langdurige samenwerking. Wilt u meer informatie over de samenwerkingsvormen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u direct verder.

DLP

Offerte aanvragen - DLP

Offerte aanvragen - DLP​