De Veiligheidsscan bij de Barometer RTL Z.

In deze aflevering van de Barometer vertellen wij u meer over de veiligheidsscan. De reden om een externe onafhankelijke veiligheidsscan door Brogaal uit te laten voeren verschilt natuurlijk per bedrijf en branche. Maar het doel is voor iedereen hetzelfde namelijk: de risico’s beperken en een gezonde en veilige werkplek creëren voor uw medewerkers en u zelf.

https://www.youtube.com/watch?v=SB-3NLixCwY

Wat is het doel van een veiligheidsscan?

 • Risico’s in uw branche/bedrijf/pand in kaart brengen.
 • De gevonden risico’s samen met u te verkleinen.
 • In kaart brengen wat u onder andere nog kunt verbeteren aan uw veiligheidsbeleid.
 • U bewust maken van uw wettelijke verplichting als werkgever.
 • Wat de consequenties zijn als u nalatig bent  die een verzekeraar hier aan hangt.

Wat zijn de voordelen van een veiligheidsscan?

 • Een objectieve onafhankelijke en deskundige scan van uw bedrijf/pand.
 • Inzicht in de sterke en daarnaast ook de zwakke punten van uw bedrijf/pand.
 • Advies op maat, op de te nemen maatregelen.
 • Veiligheid voor u, uw personeel en uw klanten.
 • Immers is het samen te voegen met ons Arbo Management Systeem AMS.

Welke onderdelen we behandelen tijdens de veiligheidsscan?

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Plan van aanpak (PvA)
 • Bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan incl. bijkomende procedures
 • BHV-organisatie

Heeft u vragen over de veiligheidsscan neemt u dan contact met ons op 033-4614303 of klik hier om direct een vraag te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Brogaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.