Coördinator/ Hoofd BHV

Coördinator/ Hoofd BHV

De coördinator/ hoofd bhv (chbhv) van Brogaal zorgt ervoor dat de bhv in uw bedrijf georganiseerd is en dat de bhv’ers zijn opgeleid en geoefend, zodat zij bij een incident op de juiste manier een bhv-inzet kunnen doen. De chbhv houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de bhv. 

De coördinator/ hoofd bhv geeft uitvoering aan de bhv-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen en vertaalt deze in concrete maatregelen, waaronder:

  • Opzetten van de bhv-organisatie.
  • Opstellen en beheren van het bhv-beleidsplan.
  • Bewaar uw BHV- en ontruimingsplannen in een mooie overzichtelijk calamiteitenmap.
  • Implementeren van het arbobeleid met betrekking tot bhv.
  • Hulp bieden bij de inkoop, aanbestedingen en het  Verzorgen van BHV en EHBO middelen.
  • Zorgen voor voldoende opleiding en oefening van de bhv organisatie.
  • Samenwerkingsafspraken maken met eventuele andere gebruikers van het pand of in de omgeving.
  • Communiceren met interne en externe contacten.

In veel bedrijven wordt de functie van coördinator gecombineerd met de functie van ploegleider bhv. De ploegleider bhv geeft leiding aan de bhv-inzet en houdt zich vaak bezig met de operationele bhv-zaken, zoals het beheer van de bhv-middelen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze bovenstaande diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303