Controleur Brandpreventie

Controleur Brandpreventie

In veel gemeenten toetst onder andere de Controleur Brandpreventie van de brandweer de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen op het aspect brandveiligheid en adviseert hierover. Hiervoor zijn medewerkers van de preventie afdeling van de brandweer verantwoordelijk. Zij kijken vooral of een bouwplan voldoet aan de wet- en regelgeving. Ook kunnen taken, zoals het afgeven en het controleren van omgevingsvergunningen voor het brandveilig gebruik, gebruiksmeldingen, bij de preventieafdeling van de brandweer zijn ondergebracht. Minimaal 1x per jaar of wanneer er geen gebreken zijn geconstateerd eens per 2 à 3 jaar komt de preventiemedewerker op de locatie langs om te controleren of de locatie nog voldoet aan de minimale eis die wordt gesteld in de wet- en regelgeving.

Waarom de Controleur Brandpreventie van Brogaal?

De Controleur van Brogaal geeft u een onafhankelijk advies over de huidige staat van uw pand. Onze controleurs hebben dezelfde opleiding genoten als de controleur brandpreventie die werkzaam is bij de preventieafdeling van de Brandweer. Het voordeel voor u is dat er met dezelfde blik wordt gekeken als de brandweer collega’s. Echter zonder dat er aan dit advies een verplichting zit om het binnen de door de gemeente gestelde termijnen op te lossen. 

Wanneer u dit wenst kan de vragenlijst worden uitgebreid met de vragen uit onze Veiligheidsscan. Op deze manier krijgt u een nog completer beeld van uw locatie, zowel op het gebied van brand als op het gebied van Arbeidsveiligheid. Onze controleurs hebben namelijk ook een veiligheidskundige opleiding gevolgd.

De kerntaken van de controleur brandpreventie zijn:

 • Kerntaak 1: Controleren. De controleur brandpreventie controleert het brandveilig gebruik aan de hand van de gebruiksvoorwaarden uit het Gebruiksbesluit.
 • Kerntaak 2: Rapporteren. De controleur brandpreventie rapporteert na locatie-bezoek aan de gebruiker.
 • Kerntaak 3: Geven van voorlichting. De controleur brandpreventie geeft per situatie specifieke voorlichting over gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de brandveiligheid.

Wat kan de Controleur Brandpreventie van Brogaal voor u betekenen?

De controleur brandpreventie van Brogaal loopt doormiddel van een inspectielijst door het pand. De controleur brandpreventie legt aan de gebruiker/ eigenaar van het gebouw uit wat het doel, nut en noodzaak is van de voorwaarden die bijvoorbeeld gesteld zijn in de verschillende wet- en regelgeving. Hij/zij bespreekt intussen met de gebruiker/ eigenaar, middels een rapport, waar de gebreken en aandachtspunten zijn binnen het pand.

De eerste taak van de controleur brandpreventie:

De eerste taak van de controleur brandpreventie is om erop toe te zien dat wordt voldaan aan:

 • Het brandveiligheidsniveau (volgens de geldende vergunning(en).
 • De meldingen.
 • De rechtstreeks werkende wetgeving (Bouwbesluit 2012).

In de vergunning, en naar aanleiding van de meldingen, worden de gebruiksvoorwaarden genoemd waaraan minimaal moet worden voldaan. Hierbij kan het gaan om:

 • een Wabo vergunning brandveilig gebruik,
 • een gebruiksmelding,
 • of vergunning in het kader van de Brandbeveiligingsverordening (bijvoorbeeld een evenement).

Wanneer er niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals: tekening en/of voorwaarden of de bouwkundige situatie is gewijzigd, dan moet dit worden gemeld. Dit gebeurt altijd door de gebruiker aan de vergunning verstrekker.

De controleur legt tijdens de rondgang aan de gebruiker uit wat het doel, nut en noodzaak is van de voorwaarden die beschreven staan in de vergunning en spreekt met de gebruiker af dat de gebruiker dit doorgeeft aan de preventieafdeling van de lokale of regionale brandweer. Bij kleine gebreken zal de controleur gericht zijn op het direct of zo snel mogelijk laten oplossen van het probleem (indien mogelijk). Bij urgente gebreken schakelt en verwijst de controleur naar de medewerker brandpreventie of de specialist brandpreventie die werkzaam is op de preventieafdeling van de brandweer. Afspraken hierover kunnen per regio verschillen, wij gaan tijdens de controle uit van de algemene richtlijnen.

Een tweede belangrijke taak:

Een tweede belangrijke taak van de controleur brandpreventie is het controleren van een bouwwerk op algemeen gebruik, bijvoorbeeld naar aanleiding van een eerder bezoek van de Brandweer. Een voorbeelden hiervan zijn:

 • De controle van een winkel/ bedrijfspand om te beoordelen of de nooduitgangen vrij zijn van obstakels.
 • Het controleren van de nood- en transparantverlichting of dat deze nog wel werkt en vanuit alle hoeken zichtbaar is.
 • Het controleren van de aanwezige brandmelders.
 • Enz.

Bij ons staat veiligheid altijd bovenaan. Onze opdrachtgevers waarderen dit altijd. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuiskomt.

Heeft u interesse in de diensten die onze Controleur Brandpreventie, neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Controleur Brandpreventie

Offerte aanvragen - Controleur Brandpreventie

Offerte aanvragen - Controleur Brandpreventie​
× Hoe kan ik je helpen?