VLOG: Samenwerken met Engelse collega’s

In deze Vlog vertelt Remco in het kort u graag meer over hoe essentieel samenwerken en een goed overleg op de werkplek is.

En wat Brogaal onder andere voor deze opdrachtgever mocht doen om de veiligheid op deze werkplek te verbeteren.

Remco werkt voor deze opdrachtgever als veiligheidskundige.

Bij deze opdrachtgever voert Remco onder andere de volgende werkzaamheden op de werkvloer uit:

 • Veiligheidstoezicht op locatie.
 • Startwerk-, Toolbox- veiligheidsinstructies opzetten en ook verzorgen.
 • Medewerkers controleren en ook bijsturen tijdens de werkzaamheden.
 • Administratieve controle van keuringen op gereedschappen en machines en ook bijhouden van deze gegevens.
 • Ondersteunt de directie/organisatie bij de invulling van het veiligheidsbeleid.
 • Samenwerken met andere medewerkers.
 • Controleert of werkzaamheden van zowel opdrachtgever en onderaannemer ook uitgevoerd worden volgens het veiligheidsbeleid en huidige wetgeving en regelgeving.
 • Registreert en onderzoekt ook arbeidsongevallen.

Wat kunnen wij voor u doen

Onze veiligheidsadviseur is er in verschillende vormen en gradaties.

De veiligheidsadviseurs van Brogaal kunnen u ondersteunen en zorg uit handen nemen met de verschillende veiligheidsvraagstukken waar u minder of geen tijd voor heeft, zoals:

 • Opstellen en toetsen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA).
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties, op kantoor en op de werkvloer.
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken.
 • Implementeren van bijvoorbeeld een op maatgemaakt veiligheidsbeleid.
 • Verbeteren/ updaten van reeds bestaande procedures en ook instructies.
 • Verzorgen van veiligheidstrainingen;.
 • Opzetten van een veiligheidscampagne.
 • Wij kijken namelijk samen met u naar de Arbo omstandigheden binnen en buiten uw bedrijfspand.
 • Wij geven u bovendien advies over dit onderwerp en denken met u mee over het inrichten van een veilige en gezonde werkplek.

Onze preventieadviseurs/ veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker bovendien adviseren over het leveren van maatwerk.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal kan bieden?

Wij lichten dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op:

En voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u ook kijken op www.brogaal.com

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: DLP werkzaamheden Remco

DLP werkzaamheden van Remco

Voor deze opdracht hebben we de volgende zaken mogen uitvoeren:

 • Naar aanleiding van de aangeleverde onderzoeken hebben we de veiligheidsklasse gevalideerd.
 • Het veiligheids- & gezondheidsplan (V&G plan) mogen schrijven.
 • De startwerkinstructie verzorgd op locatie.
 • En als vraagbank op de achtergrond gefungeerd.

En Remco is op deze klus gebleven om de R-DLP werkzaamheden uit te voeren. In de onderstaande Vlog vertelt Remco wat zijn werkzaamheden waren.

Startwerkinstructie

Bij een bodemsanering is er voor aanvang van de werkzaamheden altijd een startwerkinstructie. In dit geval door een middelbaar veiligheidskundige. Echter tot de veiligheidsklasse rood vluchtig voert de middelbaar veiligheidskundige de startwerkinstructie altijd uit. De startwerkinstructie vanaf de veiligheidsklasse rood vluchtig wordt verzorgd de Hogere veiligheidskundige. De verdeling is opgenomen in de CROW Publicatie 400. De startwerkinstructie is een gesprek dat onder andere gegeven wordt naar aanleiding van de geïnventariseerde bodemverontreinigingen. Natuurlijk wordt er ook naar de aanwezige risico’s gekeken op het uit te voeren project.

Bij ons staat veiligheid altijd boven aan. Doordat wij ook altijd met de opdrachtgever communiceren waarom we ons houden aan voorgeschreven regels en wetten wordt dat door onze opdrachtgevers erg gewaardeerd. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt.

CROW 400 DLP werkzaamheden
CROW 400

Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werken in (verontreinigde) bodem.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden in de bodem mogen niet uitgevoerd worden zonder dat de bodem eerst van te voren beoordeeld is. Dit gebeurt altijd door een veiligheidskundige van de uitvoerende partij. De veiligheidskundige van de Aannemer is dan ook de persoon die aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt wat de veiligheidsklasse is. Deze validatie van de definitieve veiligheidsklasse is leidend voor de opdracht.

Op de pagina Middelbaar veiligheidskundige staat verder meer uitgelegd over de taken die een MVK voor u kan uitvoeren. Kortom, op de pagina Hogere veiligheidskundige staat uitgelegd wat deze veiligheidskundige voor u kan betekenen.

Indien u meer wilt weten over veiligheidskundige begeleiding die wij u kunnen bieden, dan kunt u dat ook lezen op pagina veiligheidsadviseur.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: Verlichting op de werkplek

Verlichting op de werkplek

In deze Vlog “Verlichting op de werkplek’ vertelt Remco u graag meer over hoe essentieel een goed verlichte werkplek is. Verder legt hij uit wat Brogaal zoal voor deze opdrachtgever mocht doen om de veiligheid op deze werkplek te verbeteren.

Remco werkt voor deze opdrachtgever als veiligheidskundige waar hij de volgende werkzaamheden op de werkvloer uit voert:

 • Veiligheidstoezicht op locatie;
 • Startwerk-, Toolbox- veiligheidsinstructies opzetten en ook verzorgen;
 • Medewerkers controleren en ook bijsturen tijdens de werkzaamheden;
 • Administratieve controle van keuringen op gereedschappen en machines en ook bijhouden van deze gegevens.
 • Ondersteunt de directie/organisatie bij de invulling van het veiligheidsbeleid;
 • Controleert of werkzaamheden van zowel opdrachtgever en onderaannemer uitgevoerd worden volgens het veiligheidsbeleid en huidige wetgeving en regelgeving;
 • Registreert en onderzoekt ook arbeidsongevallen.

Wat kunnen wij voor u doen

Onze veiligheidsadviseurs zijn er in verschillende vormen en gradaties. De veiligheidsadviseurs van Brogaal kunnen u onder andere ondersteunen en tegelijkertijd ontzorgen wat betreft de verschillende veiligheidsvraagstukken waar u minder of geen tijd voor heeft, zoals:

 • Opstellen en toetsen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA);
 • Het uitvoeren van onder andere werkplekinspecties, op kantoor en op de werkvloer;
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken;
 • Implementeren van bijvoorbeeld een op maatgemaakt veiligheidsbeleid;
 • Verbeteren/ updaten van reeds bestaande procedures en ook instructies;
 • Verzorgen van veiligheidstrainingen;
 • Opzetten van een veiligheidscampagne;

Wij kijken namelijk samen met u naar de Arbo omstandigheden binnen en buiten uw bedrijfspand. Wij geven u advies over dit onderwerp en denken met u mee over het inrichten van een veilige en gezonde werkplek. Onze preventieadviseurs/  veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker daarnaast adviseren over het leveren van maatwerk.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

Hoe kunt u ons bereiken


U kunt ons onder andere bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vragenlijsten AMS

In deze vlog vertelt Jeffrey wat er nog meer tot de mogelijkheden behoort in het Arbo Management systeem (AMS). Het AMS kan tevens gebruikt worden om zelf vragenlijsten aan toe te voegen. Deze vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld uit uw eigen kwaliteitssysteem afkomstig zijn of door u zelf ontworpen zijn.

Door het AMS op deze manier te gebruiken heeft u maar één app te nodig om op de werkvloer uw controlelijsten digitaal uit te voeren.

Enkele voordelen hiervan zijn:

 • U kunt onder andere uw telefoon gebruiken voor het invullen van de vragenlijst.
 • U loopt niet meer met een papieren versie rond en die u later moet overschrijven.
 • Eventuele actiepunten kunnen direct worden opgenomen in het actiepuntenoverzicht van het Plan van aanpak.
 • De verantwoordelijke leidinggevende krijgt na afronding van invullen een kopie van de ingevulde vragenlijst.
 • Er is een direct overzicht te creëren in het managementoverzicht aangaande de punten. Dit overzicht kan gecombineerd worden met de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Het Arbo Management systeem kan u in veel opzichten ontlasten. Op onze pagina van het AMS kunt u teruglezen wat dit systeem u nog meer kan bieden. Op onze YouTube pagina kunt u een uitgebreide video terugvinden waarin wordt uitgelegd hoe het systeem werkt.

Het AMS is het digitale RI&E instrument met verschillende vragenlijsten en kan specifiek voor uw organisatie worden ingericht. Dit systeem helpt u om de RI&E te maken en tegelijk de voortgang van de ARBO-activiteiten te volgen.
Het AMS is een innovatieve applicatie waarbij visie en technologie samenkomen. Het AMS is een uniek systeem dat organisaties de mogelijkheid geeft om zelf accenten te leggen. Onze adviseurs kunnen u daarbij helpen.

Wanneer u meer informatie over het AMS wilt ontvangen, klik dan op deze link.

Wat kunnen wij voor u doen

Wij kijken samen met u naar de Arbo omstandigheden binnen en buiten uw bedrijfspand. Wij geven u advies over dit onderwerp en denken met u mee over het inrichten van een veilige en gezonde werkplek. Onze preventieadviseurs/  veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker adviseren over het leveren van maatwerk.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

De gevaren van Kerst

De gevaren van Kerst. In deze vlog deelt Remco een aantal tips met u om veilig de kerst door te komen. In deze Vlog zit ook een video waarin duidelijk te zien is wat de gevaren en de gevolgen zijn van bijvoorbeeld ondeugdelijke kerstverlichting of een brandende kaars bij een droge kerstboom.

Wat kunnen wij onder andere voor u doen. Wij kijken bijvoorbeeld samen met u naar de gevaren van Kerst. denk bijvoorbeeld aan de kersverlichting binnen uw bedrijfspand. Wij geven u advies over dit onderwerp en denken met u mee over het inrichten van een veilige en gezonde werkplek. Onze veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker adviseren over het leveren van maatwerk.

Voor tips van de Brandweer kunt u ook kijken in de folder deze is via de volgende link te openen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

Wij bieden u een totaalconcept, doordat u meerdere diensten kunt combineren. Zo ondersteunen wij u en nemen de zorg uit handen:

Veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen zijn de kernwoorden van Brogaal. Veiligheid raakt namelijk iedereen.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Brogaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: Stagedag Remco

Stagedag Remco

In deze vlog vertelt Remco hoe zijn stagedag er vandaag uit ziet
Samen met een preventiemedewerker van de VRU loopt hij preventie-rondes bij verschillende bedrijven.

Wilt u ook dat Jeffrey of Remco bij u komen kijken en een onafhankelijk advies geven over brandveiligheid binnen uw organisatie? Dat kan door contact met ons op te nemen via info@brogaal.com. Wilt u zich eerst inlezen dat kan natuurlijk ook, kijk dan op de pagina van de controleur brandpreventie en vult u het formulier in onderaan de pagina.

Vind u het leuk om ons te volgen kijk dan ook eens op onze blog/vlog pagina.

Alleen filmpjes bekijken van Brogaal, dat kan natuurlijk ook op ons Youtube kanaal:

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: Interne Audit

Interne Audit uitgevoerd samen met Remco

Vandaag was het voor Remco een spannende dag. Remco heeft samen met een van onze opdrachtgevers een Interne audit volgens de norm van de ISO 45001 uitgevoerd. In deze vlog vertelt Remco hoe hij zijn werkdag is gestart.

ISO 45001 audit

Wat kan Brogaal voor uw organisatie betekenen

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinatorpreventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden voor onder andere het schijven van een training gevaarlijke stoffen of het verzorgen van een Interne audit. Brogaal kan hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld doormiddel van de veiligheidsscan. Deze scan geeft u een onafhankelijk beeld van uw organisatie. Daarnaast kunnen wij ook voor u meesschrijven in uw nieuwe BHV- / ontruimingsplan. We nemen dan de restrisico’s die afkomstig zijn van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie. (Indien u die niet heeft kunnen wij u ook hierin ondersteunen.) en schrijven dan een maatwerkplan voor u.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: Training gevaarlijke stoffen met Remco

In deze vlog vertelt Remco in het kort dat hij een training gevaarlijke stoffen heeft gemaakt en deze bij een van onze opdrachtgevers heeft verzorgd. Remco mag bij deze opdrachtgever als veiligheidskundige zijn expertise delen.

Wat kan Brogaal voor uw organisatie betekenen

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinatorpreventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden voor onder andere het schijven van een training gevaarlijke stoffen. Brogaal kan hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld doormiddel van de veiligheidsscan. Deze scan geeft u een onafhankelijk beeld van uw organisatie. Daarnaast kunnen wij ook voor u meesschrijven in uw nieuwe BHV- / ontruimingsplan. We nemen dan de restrisico’s die afkomstig zijn van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie. (Indien u die niet heeft kunnen wij u ook hierin ondersteunen.) en schrijven dan een maatwerkplan voor u.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: over een RI&E met Jeffrey

In deze vlog vertelt Jeffrey hoe hij zijn dag is begonnen. Vandaag is hij naar Goes afgereisd om een RI&E (risico Inventarisatie & Evaluatie) uit te voeren met de lokale preventiedeskundige ofwel de lokale preventiemedewerker.

Wilt u meer weten over de RI&E en andere werkzaamheden die wij uitvoeren als veiligheidskundige kijk dan eens op de pagina Middelbaar Veiligheidskundige. U kunt in mijn eerder geschreven Blog Blog: Vaak krijg ik de vraag “wat doe jij nou eigenlijk?” ook lezen wat Remco en ik bij Brogaal onder andere allemaal doen.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan vrijblijvend contact met ons op via Info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met vriendelijke groet,

Remco van Barneveld.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: Brandpreventie opleiding met Jeffrey

In deze vlog verteld Jeffrey hoe hij zijn eerste werkdag na de vakantie is gestart met een cursus brandpreventie.

Vanmorgen ben ik de dag gestart met een cursus. Deze cursus duurt meerdere dagen en heeft als doel om meer kennis over brandpreventie te krijgen. Samen met Remco die deze cursus ook volgt kunnen wij onze opdrachtgevers na het afronden van deze cursus nog beter van dienst zijn als het gaat om het adviseren over preventieve maatregelen.

En waar kun je het beste les krijgen als het gaat om brandpreventie, natuurlijk bij de Brandweer zelf.

Een aantal zaken waar wij naar kijken ook in onze veiligheidsscan naar voren.

Wilt u ook dat wij een veiligheidsscan bij u uitvoeren, neem dan contact op via Info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.