Blog: Het ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is een onmisbare schakel in het bedrijf. Tijdens mijn werkzaamheden ben ik op veel verschillende locaties geweest van verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, kantoren met woonfunctie erboven en van bedrijfsverzamelgebouwen naar scholen en fabrieken. En over het algemeen viel mij op dat er altijd wel een gemotiveerde BHV ploeg aanwezig was, maar dat het ontruimingsplan al meerdere jaren niet meer was geactualiseerd. In de Arbowet staat geschreven dat de werkgever moet zorgdragen voor een zo goed mogelijk en actueel ontruimingsplan. Twijfelt u of uw ontruimingsplan voldoet aan de gestelde normen en of deze nog wel actueel is neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij bespreken dan graag de mogelijkheden die wij u kunnen bieden om voor u een goed en actueel ontruimingsplan te maken.  

Waarom moet u een ontruimingsplan hebben

Wanneer er een brandmeldinstallatie (verplicht) aanwezig is in het pand. Dan is een ontruimingsplan ook verplicht. Dit ontruimingsplan dient dan ook te voldoen aan de NEN 8112. 

In dit plan staan een aantal zaken omschreven. Denk hierbij aan de aanwezige (rest)risico’s binnen en buiten het pand, maar ook aan de gemaakte afspraken m.b.t. ontruiming van de locatie. Waar gaat u bijvoorbeeld naar toe tijdens de ontruiming. En wat als de wind naar de verzamelplaats staat waar gaat u dan heen, of het is -10 buiten. Belangrijk is dat het plan is geschreven voor uw locatie. Het belangrijkste is dan het ontruimingsplan maatwerk is. Wij van Brogaal hebben ruime ervaring met het schrijven van maatwerk ontruimingsplannen. 

Het Ontruimingsplan en het BHV-plan zijn plannen die door ons voor uw organisatie geschreven kunnen worden. 

U als werkgever, of de Coördinator Hoofd BHV’er, kan door Brogaal deze plannen op een juiste wijze laten schrijven of combineren om zo een toekomstbestendig BHV-plan te hebben. Kortom, u levert ons alle gegevens aan en wij schrijven voor u een Ontruimingsplan en/of een BHV-plan. 

Heeft de organisatie nu meerdere locaties, dan is dit voor ons ook geen probleem. Wij zijn namelijk van mening dat verschillende locaties van de organisatie van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaar kennis en krachten. 

Daarom kan er ook voor worden besloten om één BHV-beleidsplan en meerdere BHV-locatieplan te schrijven.

De reden van deze werkwijze is dat er minder diversiteit in de organisatie is als het gaat om BHV gerelateerde afspraken. Deze werkwijze laat toe dat er in het beleidsdocument alle algemene afspraken, functieomschrijvingen en andere algemene zaken kunnen worden opgenomen. 

In het locatie specifieke plan worden de specifieke maatwerk afspraken en bijzonderheden van de desbetreffende locatie beschreven (restrisico’s). Omdat er op deze wijze beter maatwerk geleverd kan worden, kan het ook makkelijker centraal beheerd worden. 

Welke hoofdstukken moeten minimaal zijn opgenomen in het ontruimingsplan.

Welke hoofdstukken zitten er minimaal in:

 • Inleiding en/of toelichting
 • Tekeningen (per verdieping)
 • Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
 • Alarmeringsprocedure intern en extern
 • Stroomschema alarmering, zoals hiernaast afgebeeld
 • Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruimen
 • Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm
 • Ontruimingsplattegronden
 • Logboek ontruimingsplan

Ontruimingsplan en BHV-plan wat is het verschil?

In de praktijk zie je vaak dat deze termen door elkaar heen gebruikt worden omdat er geen landelijke afspraken over zijn gemaakt.

In een BHV-plan kunnen namelijk dezelfde onderwerpen zijn opgenomen die ook in het Ontruimingsplan staan. Daarnaast zie ik dit plan ook vaak in kleinere organisaties wordt gebruikt. In de Arbowet staat opgenomen dat elke organisatie groot of klein minimaal moet voldoen aan de volgende verplichting:

 • Het verlenen van Eerste Hulpverlenen Bij Ongevallen
 • De brandbestrijding
 • En de evacuatie van werknemers en andere personen
 • En doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties
Vaak zijn er ook nog CAO-/ brancherichtlijnen die moeten worden opgevolgd aanvullend op de bovenstaande wettelijke punten. 
Wij kunnen u hiermee ontlasten met onze deskundige medewerkers. 

De BHV moet zodanig worden georganiseerd dat:

 • Het aantal werknemers met een BHV-taak voldoende is en dat zij beschikken over
  • Een adequate opleiding
  • Voldoende maatwerk oefeningen 
  • De juiste middelen om hun taak veilig te kunnen uitvoeren 
  • Voldoende voorzieningen aanwezig zijn om hun taak veilig en efficient uit te kunnen voeren
  • En een goed ingerichte BHV-organisatie
 • De aanwezigheid en beschikbaarheid van BHV’ers is gewaarborgd.
 • De BHV binnen de afgesproken tijd bij een incident aanwezig is.
 • De hulp doorgaat, totdat professionele hulpverleningsorganisaties de hulp overnemen.
 • De afstemming met de professionele hulpverleningsdiensten goed geregeld is.
 • Met organisaties in hetzelfde gebouw of in de omgeving afspraken zijn gemaakt over de BHV en dat deze afspraken op schrift staan.

Wat Kan Brogaal voor u betekenen

Het Ontruimingsplan en het BHV-plan zijn plannen die door ons voor uw organisatie geschreven kunnen worden. 

U als werkgever, of de Coördinator Hoofd BHV’er, kan door Brogaal deze plannen op een juiste wijze laten schrijven of combineren om zo een toekomstbestendig BHV-plan te hebben. Kortom, u levert ons alle gegevens aan en wij schrijven voor u een Ontruimingsplan en/of een BHV-plan. 

Heeft de organisatie nu meerdere locaties, dan is dit voor ons ook geen probleem. Wij zijn namelijk van mening dat verschillende locaties van de organisatie van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaar kennis en krachten. 

Daarom kan er ook voor worden besloten om één BHV-beleidsplan en meerdere BHV-locatieplan te schrijven.

De reden van deze werkwijze is dat er minder diversiteit in de organisatie is als het gaat om BHV gerelateerde afspraken. Deze werkwijze laat toe dat er in het beleidsdocument alle algemene afspraken, functieomschrijvingen en andere algemene zaken kunnen worden opgenomen. 

In het locatie specifieke plan worden de specifieke maatwerk afspraken en bijzonderheden van de desbetreffende locatie beschreven (restrisico’s). Omdat er op deze wijze beter maatwerk geleverd kan worden, kan het ook makkelijker centraal beheerd worden. 

Ontruimingsplan

Heeft u interesse in een BHV beleidsplan neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u graag verder.

BLOG: In een paar minuten een overzicht wat Brogaal voor u kan betekenen!

In een paar minuten een overzicht wat Brogaal voor u kan betekenen!

Aan de hand van korte fragmenten leggen wij uit wat Brogaal voor u zou kunnen betekenen als het gaat om veiligheidsadvies.

Denkt u hulp nodig te hebben binnen uw bedrijf om veilig te werken, twijfel niet en neem contact met ons op! 033-4614303, info@brogaal.com

Wij leveren maatwerk voor diverse veiligheids-mogelijkheden.

Voor meer informatie klikt u dan op bijgevoegde link: Brogaal Veiligheidsdiensten deskundig personeel voor veiligheid en advies

Wilt u meer informatie over de Safety box van Brogaal klikt u op bijgevoegde link: Safety Box – Brogaal Veiligheidsdiensten Alle veiligheidsmiddelen op 1 plek

Voor meer informatie over een veiligheidskundige van Brogaal klikt u op bijgevoegde link: Veiligheidsadviseur inhuren – Brogaal Veiligheidsdiensten

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld Controleur Brandpreventie van Brogaal klikt u op bijgevoegde link: Controleur Brandpreventie – Brogaal Veiligheidsdiensten

Voor meer informatie over de Preventiemedewerker van Brogaal klikt u dan op bijgevoegde link:

Heeft u een vraag aan ons team mailt u dan naar info@brogaal.com.

Wij bieden u een totaalconcept, doordat u meerdere diensten kunt combineren. Zo ondersteunen wij u en nemen de zorg uit handen:

Veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen zijn de kernwoorden van Brogaal. Veiligheid raakt namelijk iedereen.

Week van de RIE actie 2021

De Week van de RI&E 2021

Tijdens de Week van de RI&E bundelen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten, adviseurs, opleiders mediapartners en andere supporters hun krachten. Met speciale acties stimuleren en ondersteunen ze ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Over de week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Ondernemers worden in deze week extra bewust gemaakt van het belang van een RI&E.

Bron: www.weekvanderie.nl

Activiteiten en bekendheid

Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Werkgevers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E. In heel het land worden acties georganiseerd door supporters van de Week van de RI&E. Brogaal is zo een supporter van de week van de RI&E. In de week van de RI&E worden werkgevers extra aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E. Of de bestaande RI&E op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces. De Risico Inventarisatie en Evaluatie moet natuurlijk een levend proces zijn dat niet alleen in de week van de RI&E aandacht nodig heeft. Op onze pagina RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE kunt u nalezen wat wij voor u kunnen betekenen.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als onderdeel van het arbobeleid heeft elk bedrijf de verplichting in het kader van de Arbowet, alle gevaren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers bedreigen, te inventariseren. Daarna dienen de prioriteiten en te nemen maatregelen te worden vastgelegd. E.e.a. dient in goed overleg tussen werkgever en werknemer te worden uitgevoerd. Toch is vaak deskundige hulp nodig om bepaalde arbeidsrisico’s te onderkennen of te beoordelen. Dat geldt ook voor het samen bepalen van de prioriteiten en het bedenken van oplossingen, daarbij uiteraard gebruik makend van de aanwezige kennis in het bedrijf. Aan de hand van de RI&E dient het bedrijf een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. De middelbaar veiligheidskundige (MVK) kan onder andere bij het opstellen van het Arbo jaarplan samen met de Operationeel veiligheidskundige (OVK-er) en de preventiemedewerker bepalen welke maatregelen er ten minste nodig zijn en meer prioriteit hebben.

Actie Veiligheidsscan in de week van de RI&E 2021

Actie week van de ri&e brogaal 2021

Wilt u een offerte aanvragen voor deze actie dan kunt u dit doen op de pagina van de Veiligheidsscan. Op deze pagina kunt u ook nalezen wat wij doen tijdens de veiligheidsscan.

Het juiste moment

Dit is misschien wel het juiste moment om eens kritisch naar uw eigen RI&E te kijken. Zijn bijvoorbeeld de punten die afkomstig zijn uit de eerder uitgevoerde RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak wel op de juiste wijze opgepakt?

Het is nu bovendien vakantie en de meeste medewerkers zijn er niet. Dit is misschien wel de uitgelezen kans om de eventuele aanpassingen te maken in het pand die bijvoorbeeld nodig zijn. Wellicht twijfelt u over de volledigheid van de RI&E omdat deze te algemeen is, dan kunnen wij u hierbij ook helpen. Door middel van het gebruik van ons Arbo Management Systeem kunt u meer diepgang creëren in uw eigen RI&E. Wanneer u liever een onafhankelijk beeld van uw organisatie wilt ontvangen dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit doen wij door middel van de Veiligheidsscan. De reden om een externe onafhankelijke veiligheidsscan door Brogaal uit te laten voeren verschilt namelijk per bedrijf en branche. Maar het doel is voor iedereen hetzelfde namelijk: de risico’s beperken en een gezonde en veilige werkplek creëren voor uw medewerkers en u zelf.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Onlangs las ik een interessant artikel van Stigas, deze organisatie helpt ondernemers in de agrarische sector. In deze sector wordt er doorgaans veel gewerkt met zelfstandigen. Na het lezen van dit artikel kwam ik tot de conclusie dat deze vraag voor veel meer branches interessant is. Dus ben je benieuwd naar het het antwoord op de stelling “moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet” lees dan verder!

Eigenlijk is het antwoord simpel.: JA. Iedereen die beroepsmatig werkzaamheden uitvoert moet zich houden aan de Arbowet. Ik ga proberen toe te lichten waaraan jij je als zelfstandige minimaal moet houden. Allereest is er natuurlijk de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Hierin staan een groot aantal verplichtingen waaraan je je als zelfstandige moet houden. In deze teksten wordt overigens voor het overgrote deel gesproken over werkgevers en werknemers. En nu hoor ik je zeggen ik ben toch zelfstandige, ja dat klopt. Jij bent zowel de werkgever als de werknemer.

Er zijn een aantal plekken waar je eenvoudig aan informatie kan komen. Allereest kunnen wij je helpen. Ten tweede je kunt natuurlijk gaan Google en kun je verdwalen in het oerwoud van wetten, regels en meningen van de verschillende deskundige. Een andere bron van actuele informatie is de pagina van het Arboportaal Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp). Er zijn op deze pagina een aantal algemene voorschriften te vinden waaraan jij je minimaal moet houden.

Algemene voorschriften voor zelfstandige

Algemene voorschriften waaraan elke zelfstandige minimaal aan moet voldoen, zijn:

 • het voorkomen van gevaar voor derden ( artikel 10 Arbowet);
 • het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen ( artikel 11 Arbowet);
 • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf ( artikel 32 Arbowet);
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden;
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt.

Voor zelfstandigen gelden geen systeemverplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor heeft de zelfstandige minder administratieve lasten. Wij van Brogaal hebben in ons Arbo Management Systeem specifieke RI&E vragenlijsten zitten voor zelfstandige.

Aandachtspunten voor zelfstandige zonder personeel

 • Een zelfstandige kan een Arbo catalogus van een branche of sector raadplegen om na te gaan welke maatregelen hij kan nemen om veilig te werken. De Inspectie SZW zal de Arbo catalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.
 • Werkgevers die met ZZP’ers werken, moeten hen wijzen op de voorschriften en risico’s die in het bedrijf gelden.
 • De Inspectie SZW kan ook optreden als ZZP’ers de wet overtreden.

Inspectie

De Inspectie SZW neemt maatregelen tegen zelfstandigen die zelf onveilig werken of anderen blootstellen aan gevaarlijke situaties, ook als zij alleen werken. Dat kan een boete zijn. Of het werk wordt stilgelegd.

Vrienden, familie of collega’s (en/of concurrenten) mee laten werken op jou project

Wanneer de zelfstandige bijvoorbeeld vrienden, familie of een concullega inschakelt dan moeten over de uitvoering van de werkzaamheden duidelijke afspraken worden gemaakt. Wanneer jij als zelfstandige de opdracht of een deel hiervan door een ander laat uitvoeren ontstaat er een gezagsverhouding. Anders gezegd, jij wordt dan volgens de Arbowet Werkgever en opdrachtgever en de andere zelfstandige wordt dan Werknemer en opdrachtnemer. Er ontstaat dan een Werkgever – werknemer relatie. Dan verandert er voor jou als zelfstandige zonder personeel enorm veel. Je krijgt dan te maken met een inspanningsverplichting. Je krijgt te maken met zorgplicht. Een voorbeeld hiervan is dat je volgens Artikel 5 van de Arbowet een Risico Inventarisatie en Evaluatie moet hebben.

Word jij als zelfstandige gevraagd om samen met andere werknemers of zelfstandigen van de opdrachtgever te werken, zoals in de bouw vaak gebruikelijk is, dan word jij als zelfstandige voor de Arbowet als werknemer beschouwd. Jij valt dan onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierdoor heb jij dezelfde rechten en plichten als een werknemer.

Wat kunnen wij voor u doen

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal u kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: DLP werkzaamheden Remco

DLP werkzaamheden van Remco

Voor deze opdracht hebben we de volgende zaken mogen uitvoeren:

 • Naar aanleiding van de aangeleverde onderzoeken hebben we de veiligheidsklasse gevalideerd.
 • Het veiligheids- & gezondheidsplan (V&G plan) mogen schrijven.
 • De startwerkinstructie verzorgd op locatie.
 • En als vraagbank op de achtergrond gefungeerd.

En Remco is op deze klus gebleven om de R-DLP werkzaamheden uit te voeren. In de onderstaande Vlog vertelt Remco wat zijn werkzaamheden waren.

Startwerkinstructie

Bij een bodemsanering is er voor aanvang van de werkzaamheden altijd een startwerkinstructie. In dit geval door een middelbaar veiligheidskundige. Echter tot de veiligheidsklasse rood vluchtig voert de middelbaar veiligheidskundige de startwerkinstructie altijd uit. De startwerkinstructie vanaf de veiligheidsklasse rood vluchtig wordt verzorgd de Hogere veiligheidskundige. De verdeling is opgenomen in de CROW Publicatie 400. De startwerkinstructie is een gesprek dat onder andere gegeven wordt naar aanleiding van de geïnventariseerde bodemverontreinigingen. Natuurlijk wordt er ook naar de aanwezige risico’s gekeken op het uit te voeren project.

Bij ons staat veiligheid altijd boven aan. Doordat wij ook altijd met de opdrachtgever communiceren waarom we ons houden aan voorgeschreven regels en wetten wordt dat door onze opdrachtgevers erg gewaardeerd. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt.

CROW 400 DLP werkzaamheden
CROW 400

Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werken in (verontreinigde) bodem.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden in de bodem mogen niet uitgevoerd worden zonder dat de bodem eerst van te voren beoordeeld is. Dit gebeurt altijd door een veiligheidskundige van de uitvoerende partij. De veiligheidskundige van de Aannemer is dan ook de persoon die aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt wat de veiligheidsklasse is. Deze validatie van de definitieve veiligheidsklasse is leidend voor de opdracht.

Op de pagina Middelbaar veiligheidskundige staat verder meer uitgelegd over de taken die een MVK voor u kan uitvoeren. Kortom, op de pagina Hogere veiligheidskundige staat uitgelegd wat deze veiligheidskundige voor u kan betekenen.

Indien u meer wilt weten over veiligheidskundige begeleiding die wij u kunnen bieden, dan kunt u dat ook lezen op pagina veiligheidsadviseur.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Hoeveel EHBO-koffers heb je nodig in jouw bedrijf

Naar aanleiding van het uitvoeren van een aantal Risico Inventarisaties & Evaluaties die wij hebben uitgevoerd zijn er altijd veel vragen en is er veel onduidelijkheid over EHBO-koffers. Een aantal vragen die we altijd krijgen zijn: Hoeveel hebben we er nodig, waar moeten ze hangen, wie moet ze onderhouden, wie is er verantwoordelijk enz. Middels deze blog proberen we het e.e.a. op te sommen, zodat u beter weet wat u nodig heeft.

Wat is wettelijk verplicht?

Ja, een werkgever is wettelijk verplicht om zorg te dragen voor het welzijn van de medewerkers. Eerste hulp bij ongelukken is hier onderdeel van. De werkgever is verplicht om voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aan te stellen die een geldig EHBO-diploma hebben en die in het geval van een ongelukje eerste hulp kunnen verlenen. De werkgever is eveneens verplicht deze BHV’ers toegang te geven tot de juiste producten om dit mee te kunnen doen. Dit betekent dat er voldoende EHBO-koffers aanwezig moeten zijn en dat deze binnen handbereik moeten liggen, als er iets is gebeurd.

Er zijn twee officiële EHBO kits beschikbaar voor bedrijven, namelijk EHBO-koffer A en EHBO-koffer B. Het verschil hiertussen is klein. In deze blog staat toegelicht welke u nodig heeft voor uw locatie en waarom. In de RI&E kan worden opgenomen hoeveel EHBO-trommels er aanwezig moeten zijn. Uw preventiemedewerker of onze preventiedeskundige/ Arbocoördinator, middelbaar veiligheidskundige kunnen u ook hierin ondersteunen. Stel u vraag hier.

Hoeveel EHBO-koffers heeft u nodig?

Hoeveel EHBO-koffers u nodig heeft, is afhankelijk onder andere van de grootte van uw bedrijf afhankelijk. Er zijn 2 belangrijke zaken die u in gedachten moet houden:

 • Elke unit (De definitie hiervan wordt hieronder toegelicht) heeft zijn eigen EHBO-koffer nodig.
 • Een stelregel vanuit het oranje kruis is dat binnen binnen 30 seconden de EHBO-koffer beschikbaar moet zijn.

Definitie ‘unit’:

 • Aparte gebouwen of verschillende verdiepingen kunnen gelden als verschillende units.
 • Ook een apart kantoor, werkplaats, gymzaal, keuken en voertuigen, zijn aparte ‘units’.
 • Binnen een ‘unit’ met afwijkende risico’s dient de EHBO-koffer bereikbaar te zijn en afgestemd te zijn op de aanwezige risico’s.

Het advies is om per unit 1 EHBO-koffer duidelijk zichtbaar te plaatsen. Met daarboven het bijbehorende pictogram.

Hoeveel personen bevinden zich in 1 unit?

 • Meer dan 25 personen in 1 unit? > EHBO-koffer A
 • Minder dan 25 personen in 1 unit? > EHBO-koffer B – kleiner en minder artikelen.

De eerste EHBO-koffer (wanneer er meerdere nodig zijn) is altijd een A-koffer. Een zogenoemde A-koffer wordt vaak op een centrale plek, bij de receptie, hoofdingang of bij de conciërge opgehangen daarnaast kan de eventueel aanwezige AED ook opgehangen worden. Indien er meerdere EHBO-koffers nodig zijn dan kunnen de overige EHBO-koffers B-koffers zijn.

Het verschil tussen de EHBO-koffers A en B

Voor kleine locatie met maximaal 25 personen is een B-koffer de beste optie. Deze is net iets kleiner dan EHBO-koffer A, maar biedt wel een compleet assortiment aan waarmee uw BHV’ers de meeste ongelukjes probleemloos kunnen behandelen. EHBO-koffer A bevat simpelweg meer van dezelfde producten, zoals desinfectant, mitella’s, verbanden en gaasjes, en is geschikt voor een grotere locatie met meer aanwezigen.

Onderhoud EHBO-koffer

Het is ook erg belangrijk dat u deze koffers minstens één keer per jaar:

 • inspecteert,
 • aanvult,
 • de houdbaarheidsdatum van de artikelen controleert,
 • en helemaal schoonmaakt.

Dit onderhoud kan en mag door u zelf uitgevoerd worden. Middels bijvoorbeeld de stickers, zoals in de afbeelding hiernaast, kan het volgende onderhoud worden aangegeven.

Wanneer de EHBO-koffer doormiddel van een zegel wordt voorzien verzekert u uzelf ervan dat de inhoud van de EHBO-koffer altijd compleet en direct inzetbaar is.

De persoon die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de EHBO-koffers zoals bijvoorbeeld je conciërge of ploegleider BHV, kan direct in 1 oogopslag zien of de koffer inzet gereed is en hoeft niet elk artikel individueel te controleren en bij te bestellen wanneer er geen zegel meer aanwezig is.

Incidenten

Een bijkomend voordeel is dat wanneer de EHBO-koffer wordt ingezet en de zegel wordt verbroken dit een direct signaal kan zijn om een incidentmelding te doen. Wanneer er een kleine verwonding is die middels een pleister te verhelpen is dan kan men de pleisterdispencer gebruiken en blijft de koffer inzet gereed. Wanneer de pleister alleen voldoende is dan is doorgaans een incidentmelding ook niet nodig.

Het advies is dan ook om de pleisterdispencer(s) in de nabijheid van de EHBO-koffer op te hangen.

Buiten activiteiten

Als er buiten activiteiten, bedrijfsuitjes, of andere activiteiten die niet op de werklocatie worden bijgewoond, dan moet ook hier een EHBO-middelen aanwezig zijn.

Het is dan niet toegestaan dat de EHBO-koffer van de muur wordt meegenomen. Een optie is om met de betreffende locatie waar men naar toe gaat af te spreken dat zij deze middelen verzorgen. Dit leg je o.a. vast in de overeenkomst met deze betreffende locatie. Wanneer dit niet kan, ben jij zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze middelen. Dit kan ook doormiddel van een draagbare EHBO-tas met schouderband zoals op de afbeelding staat afgebeeld. Deze tas heeft dezelfde vulling als een B-koffer.

Sticker EHBO-Koffer
Zegel EHBO-koffer
pleisterdispencer
EHBO tas

Tot slot

Deze Blog is tot stand gekomen om antwoorden te geven op de vragen die regelmatig gesteld worden en die gesignaleerd worden tijdens de RI&E’s.

Heeft u interesse in de diensten van onze preventiemedewerkersBasis-,  Middelbare- of Hogere Veiligheidskundige neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen graag direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Stelling: Mag je zomaar graven in de grond als de opdrachtgever aangeeft dat het mag, omdat het “Basishygiёne” is?

Op de vraag “Mag je graven in de grond als je opdrachtgever aangeeft dat het mag” kunnen we kort zijn. Het antwoord is namelijk NEE. In deze blog proberen we eenvoudig uit te leggen waarom dit niet mag en waar dit terug te vinden is. Wij beperken ons in deze blog alleen tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd in de Basishygiёne. De Basishygiёne is ook geen veiligheidsklasse. Middels de validatie van de voorlopige veiligheidsklasse kan de veiligheidskundige van Brogaal voor u een definitieve veiligheidsklasse bepalen, zodat u de werkzaamheden kunt uitvoeren en daarmee voldoet aan alle wet- en regelgeving zonder de kans op hoge boetes.

De werkgever heeft op basis van de Arbowet (artikel 3, lid 1) een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de werknemer. De zorgplicht stelt dat gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid altijd bij de bron dienen te worden voorkomen of worden beperkt. Deze werkwijze is middels de arbeidshygiënische strategie. De werknemer is conform artikel 11 van de Arbowet verplicht om zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokkenen.

Werkzaamheden niet vallende onder een veiligheidsklasse

In de CROW 400 staat het volgende omschreven m.b.t. de werkzaamheden die niet vallen onder een veiligheidsklasse. Bij alle werkzaamheden in bodem of baggerspecie zijn altijd risico’s aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn onverwachte verontreinigingen, kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven. Indien er is vastgesteld dat er milieukundig en veiligheidskundig geen sprake is van verontreinigde bodem of baggerspecie, gelden er geen specifieke eisen voor beheersmaatregelen of deskundigheid, anders dan de voor die werkzaamheden noodzakelijke kennis en ervaring.

Boorstelling

Wel wordt er verwacht van alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in de bodem zoals:

 • Hoveniers.
 • Agrariërs.
 • Stratenmakers.
 • Heiers.
 • enz.

Om op de hoogte zijn van locatie- en project specifieke bijzonderheden voordat ze zomaar gaan graven moeten medewerkers een bepaalde basiskennis bezitten. Dit om bijvoorbeeld risico’s te herkennen zoals die onder andere voorkomen bij verontreinigde bodem, maar ook om bedacht te zijn op de indien mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen.

De stappen die de aannemer minimaal moeten zetten om tot een goede conclusie te komen?

In de CROW 400 tabel 2 staan een aantal fases namelijk:

 • Initiatieffase. in deze fase verzorgt de initiatiefnemer (dit kan bijvoorbeeld ook de opdrachtgever zijn) alle gegevens die beschikbaar zijn ten behoeve van het vooronderzoek.
 • Onderzoeksfase. De opdrachtgever laat een Vooronderzoek /verkennend onderzoek uitvoeren. En indien nodig een Aanvullend onderzoek / nader onderzoek op aangeven ontwerpende partij;
 • Ontwerpfase De opdrachtgever stelt een V&G-coördinator ontwerpfase aan. Stelt een van V&G-plan ontwerpfase op, inclusief risico-inventarisatie en -evaluatie; de beheersmaatregelen worden opgesteld vanuit het principe van de bronaanpak, voorlichting en instructie. Bepaalt de voorlopige veiligheidsklasse

In de bovenstaande lijst staat duidelijk aangegeven dat de opdrachtgever de voorlopige veiligheidsklasse bepaalt. Dit houdt in dat de Aannemer/ grondroerder altijd zelf een definitieve veiligheidsklasse moet bepalen. En hier zit mijn inziens een vaak gemaakte fout, ik kom vaak het volgende tegen in de praktijk:

In de Ontwerpfase worden zowel de voorlopige veiligheidsklasse als de voorlopige beheersmaatregelen vastgesteld. Deze vormen het startpunt voor een bestek. De V&G-coördinator ontwerpfase werkt dit verder uit in het V&G-plan (ontwerpfase). De Opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor deze fase.

In de Uitvoeringsfase. Bij de aannemer wordt er in de werkvoorbereiding de voorlopige veiligheidsklasse gecontroleerd en definitief vastgesteld middels de methode die staat omschreven in de CROW 400 Module 3. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtnemer. De veiligheidskundige van de aannemer valideert de voorlopige veiligheidsklasse. Deze bepaalt ten slotte of de voorlopige veiligheidsklasse juist is bepaald door de opdrachtgever. Deze veiligheidskundige bepaald dus de definitieve veiligheidsklasse en ook het risico gestuurde maatregelenpakket. Elk besluit van deze veiligheidskundige moet daarom binnen het project aantoonbaar onderbouwd zijn.

Naar welke onderzoeken kijkt de veiligheidskundige van Brogaal tijdens de validatie van de definitieve veiligheidsklasse om deze vast te stellen.

In Module 3.3.1 van de CROW 400 staat onder andere aangegeven dat het is niet altijd nodig om fysiek bodemonderzoek te doen om de veiligheidsklasse te bepalen. De veiligheidskundige kijkt op basis van de uitkomsten die afkomstig zijn uit het vooronderzoek (deskresearch en raadplegen van digitale bronnen) of er conform de in het procesdeel beschreven onderzoeksstrategie, ook alleen kan worden volstaan met een vooronderzoek conform NEN 5725. Ook is het mogelijk dat er, bijvoorbeeld op basis van de P-waarde van een bodemkwaliteitskaart in combinatie met onder andere de lokale nota bodembeheer, wordt vastgesteld dat er geen veiligheidsklasse van toepassing is.

Bij Brogaal kunt u zo ook doormiddel van de QUICKSCAN BODEMKWALITEIT ook een goed beeld krijgen van de kwaliteit van de bodem. De onderzoeker kijkt tijdens de QuickScan of er aanvullend bodemonderzoek moet worden gedaan. Hieruit blijkt of er “gewoon” gewerkt kan en mag gaan worden (onder de condities die gelden bij de Basishygiёne), ofwel dat er toch aanvullend of nader onderzoek gedaan moet worden om de kwaliteit vast te stellen.

Validatie veiligheidsklasse Brogaal

De verschillende onderzoeken zijn:

De opdrachtgever is verplicht een Veiligheids- en gezondheidsplan te schrijven als

In de publicatie van de CROW 400 staat geschreven dat de werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder veiligheidsklasse (dus volgens de richtlijnen beschreven als de “basishygiëne”) er geen V&G-plan nodig is. Echter volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) in de volgende gevallen wel verplicht:

 • wanneer er eventuele aanwezigheid is van asbest of asbesthoudende producten,
 • wanneer er gewerkt wordt met verontreinigde grond (volgens de CROW publicatie 400 of de BRL 7000),
 • verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems.
 • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden,
 • en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden
 • of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.

Kortom:

Het antwoord op de vraag “Mag je zomaar graven in de grond als je opdrachtgever aangeeft of het mag ” is Nee. De veiligheidskundige maakt een analyse van de locatie waar gewerkt gaat worden voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten. En om deze vast te stellen of de verontreinigingssituatie voldoende is vastgesteld of dat een vervolgacties nodig zijn. Deze relatieve eenvoudige manier van werken zal u in vele gevallen veel geld kunnen besparen. Door het niet uitvoeren van dubbele bodemonderzoeken van dezelfde locatie. In combinatie met onze veiligheidskundige kunt u namelijk direct de veiligheidsklasse definitief laten bepalen met de bijbehorende maatregelen.

Wat kunnen wij voor u doen

Samengevat bent u geïnteresseerd in een van onze diensten. Of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit bovendien graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Het belang van een BHV-organisatie

Een goede opgeleide en -ingerichte BHV organisatie zorgt er namelijk voor dat in het geval van een incident de juiste zorg en eerste hulp wordt aangeboden aan het slachtoffer of slachtoffers. En ook een snelle en veilige bestrijding van de brand met daarbij ook het beperken van de gevolgen hiervan. En een snelle en veilige ontruiming en/of evacuatie van alle personeelsleden of andere aanwezige.

Is een BHV- organisatie verplicht?

Ja daar kunnen we kort over zijn, het is een wettelijke verplichting. Dit wordt ook op meerdere plekken in de Arbowet vermeld. En ook wordt het steeds meer opgenomen in de verschillende Arbocatalogus. In art. 15 van de Arbowet staat onder andere geschreven aan welke minimale eisen de BHV organisatie moet voldoen. Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verplicht te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers over alle met het werk verbonden aspecten en zijn werkgevers verplicht de arbeidshygiënische strategie toe te passen en de risico’s te evalueren die niet kunnen worden voorkomen (artikel 3 en 5). Artikel 3 stelt ook dat de werkgever doeltreffende maatregelen moet treffen op het gebied van:

BHV helm
 • de Eerste Hulp Bij Ongevallen.
 • de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere personen; en dat de werkgever.
 • doeltreffende verbindingen moet onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

De uitvoering van de deskundige bijstand op het gebied van eerste hulp, beperken en bestrijden van brand en beperken van gevolgen van ongevallen en het alarmeren en evacueren van werknemers en anderen, is geregeld in artikel 15 van de Arbowet. De BHV-taken zijn werkzaamheden gedelegeerd door de werkgever aan één of meer werknemers. BHV is met andere woorden ‘arbeid’ die een werknemer voor de werkgever uitvoert.

BHV beleidsplan brogaal

De BHV moet zodanig worden georganiseerd dat:

 • het aantal werknemers met een BHV-taak voldoende is en dat zij beschikken over een adequate opleiding, middelen, voorzieningen en organisatie;
 • de aanwezigheid en beschikbaarheid van BHV’ers is gewaarborgd;
 • de BHV binnen de afgesproken tijd bij een incident aanwezig is;
 • de hulp doorgaat totdat professionele hulpverleningsorganisaties de hulp overnemen;
 • de afstemming met de professionele hulpverleningsdiensten goed geregeld is;
 • met organisaties in hetzelfde gebouw of in de omgeving afspraken zijn gemaakt over de BHV en dat deze afspraken op schrift staan.

Wat kan Brogaal voor uw organisatie betekenen

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinatorpreventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden. Brogaal kan hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld doormiddel van de veiligheidsscan. Deze scan geeft u een onafhankelijk beeld van uw organisatie. Daarnaast kunnen wij ook voor u een nieuwe BHV- / ontruimingsplan schrijven. We nemen dan de restrisico’s die afkomstig zijn van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie. (Indien u die niet heeft kunnen wij u ook hierin ondersteunen.) en schrijven dan een maatwerkplan voor u. Gaat het nu om 1 locatie of meerdere locaties, wij kunnen deze plannen zo opzetten dat het overzichtelijk blijft voor iedereen.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: De “nood” van noodverlichting.

Het doel van noodverlichting is om bij onder andere een stroomstoring een gebouw veilig te kunnen verlaten. Het is bedoeld als back-up en het is daarom van groot belang om voldoende en goed werkende noodverlichting te hebben. Zo kan op een veilige wijze een evacuatie plaatsvinden, paniek voorkomen en mogelijke veiligheidsrisico’s verkleint. De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn medewerkers maar ook van zijn leveranciers of andere bezoekers. Daarom moet er gezorgd worden voor duidelijke vluchtroutes en nooduitgangen. Noodverlichting behoort tot de voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van de vluchtroutes en nooduitgangen te kunnen maken.

Wet- en Regelgeving:

Het Bouwbesluit 2012 en de Arbowet vormen ten slotte de basis voor het ontwerp en onderhoud van noodverlichting. Hierbij kijkt het Bouwbesluit 2012 onder andere naar de functie en het gebruik van het gebouw. In het kader van de Arbowet is het Arbobesluit 3.9 van kracht. Hiervoor gelden verplichtingen voor de werkgever en vallen deze onder zijn verantwoordelijkheid.

Soorten:

Noodverlichting is er in verschillende functies en voor diverse toepassingen. De NEN-EN 1838 geeft de verlichtingseisen voor noodverlichting systemen die geïnstalleerd worden in gebouwen en ruimtes waar deze systemen worden vereist. Deze norm definieert onder andere waaraan deze installatie moet voldoen, qua lichtsterkte, kleur, verblinding, e.d. en waar er noodverlichting moet worden geplaatst. De volgende soorten verlichting vallen onder andere onder deze noodverlichting:

Noodverlichting
 • Vluchtwegverlichting
  Zorgt ervoor dat vluchtmogelijkheden goed herkend worden en veilig gebruikt kunnen worden. Deze verlichting schakelt alleen aan als de stroom uitvalt.
 • Vluchtwegaanduiding
  Deze noodverlichting, die bestaat uit pictogrammen, brandt altijd en geeft aan waar de vluchtwegen en (nood)uitgangen zijn.
 • Anti-paniekverlichting
  Deze brandt alleen bij stroomuitval en hangt vooral in de wat grotere ruimtes waar meerdere personen bijeenkomen, zoals grote kantoorruimtes, vergaderzalen en kantines. Door ruimtes goed te verlichten, is de kans op paniek verkleind. En op deze manier kunnen werknemers vluchtroutes gemakkelijker vinden.
 • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
  Ook als werknemers gevaar lopen door het werk als het licht uitvalt – denk aan draaiende machines, chemische stoffen en obstakels – is noodverlichting verplicht. Er moet voldoende licht zijn om bijvoorbeeld een gevaarlijk proces af te sluiten en veilig te vluchten.

Noodverlichting

Noodverlichting is dus inherent verbonden aan nooduitgangen, vluchtwegen, vluchtrouteaanduiding, vluchtrouteverlichting, ontruimingstekeningen- en plattegronden etc. maar ook jaarlijks onderhoud áán deze diverse soorten van verlichting behoort tot de zorgplicht aldus het Bouwbesluit Artikel 1.16. Klopt het bij u in het bedrijf nog allemaal? Twijfelt u hier wel eens aan en zou u het eens willen laten nazien?

Maak van de “nood” een deugd

Maak van de “nood” een deugd en laat het ons checken. Want bovenstaande items komen bovendien allemaal voor in onze Veiligheidsscan die wij voor u op locatie kunnen uitvoeren.

Tot slot heeft u vragen heeft omtrent onze Veiligheidsscan ofwel andere aanverwante veiligheidsitems kunt u contact met ons opnemen via Info@brogaal.com of bellen met 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Week van de RI&E 21-25 September 2020

De Week van de RI&E

Tijdens de Week van de RI&E bundelen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs hun krachten. Met speciale acties stimuleren en ondersteunen ze ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Over de week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Ondernemers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E.

Bron: www.weekvanderie.nl

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als onderdeel van het arbobeleid heeft elk bedrijf de verplichting in het kader van de Arbowet, alle gevaren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers bedreigen, te inventariseren. Daarna dienen de prioriteiten en te nemen maatregelen te worden vastgelegd. E.e.a. dient in goed overleg tussen werkgever en werknemer te worden uitgevoerd. Toch is vaak deskundige hulp nodig om bepaalde arbeidsrisico’s te onderkennen of te beoordelen. Dat geldt ook voor het samen bepalen van de prioriteiten en het bedenken van oplossingen, daarbij uiteraard gebruik makend van de aanwezige kennis in het bedrijf. Aan de hand van de RI&E dient het bedrijf een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. De middelbaar veiligheidskundige (MVK) kan onder andere bij het opstellen van het Arbo jaarplan samen met de Operationeel veiligheidskundige (OVK-er) en de preventiemedewerker bepalen welke maatregelen er ten minste nodig zijn en meer prioriteit hebben.

Het juiste moment

Dit is misschien wel het juiste moment om eens kritisch naar uw eigen RI&E te kijken. Zijn bijvoorbeeld de punten die afkomstig zijn uit de eerder uitgevoerde RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak wel op de juiste wijze opgepakt?

Het is nu bovendien vakantie en de meeste medewerkers zijn er niet. Dit is misschien wel de uitgelezen kans om de eventuele aanpassingen te maken in het pand die bijvoorbeeld nodig zijn. Wellicht twijfelt u over de volledigheid van de RI&E omdat deze te algemeen is, dan kunnen wij u hierbij ook helpen. Door middel van het gebruik van ons Arbo Management Systeem kunt u meer diepgang creëren in uw eigen RI&E. Wanneer u liever een onafhankelijk beeld van uw organisatie wilt ontvangen dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit doen wij door middel van de Veiligheidsscan. De reden om een externe onafhankelijke veiligheidsscan door Brogaal uit te laten voeren verschilt namelijk per bedrijf en branche. Maar het doel is voor iedereen hetzelfde namelijk: de risico’s beperken en een gezonde en veilige werkplek creëren voor uw medewerkers en u zelf.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.