Blog: Vaak krijg ik de vraag “wat doe jij nou eigenlijk?”

Wat doet een middelbaar veiligheidskundige

De Middelbaar Veiligheidskundige ook wel de MVK’er van Brogaal heeft een praktische en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarbij hebben niet alleen de veiligheid en gezondheid van medewerkers de aandacht, maar ook de kwaliteit van het werk en de organisatie. De Middelbaar Veiligheidskundige zal daarom ook meer op de werkvloer aanwezig zijn om de eerder uitgezette lijnen te monitoren en hierop wanneer dit nodig is bij te sturen. Net als de Hogere Veiligheidskundige houd de Middelbaar Veiligheidskundige zich bezig met de volgende activiteiten.

Tot de activiteiten van de Middelbaar Veiligheidskundige behoren:

  • Beoordelen van risico’s (uitvoeren van Risico-Inventarisaties en Evaluaties.);
  • Het uitvoeren van de Veiligheidsscan;
  • Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid;
  • Verzorgen van voorlichting en training;
  • Begeleiden van bedrijfsdeskundige;
  • Adviseren en schrijven van het arbobeleid en arbozorg;
  • Werkplekbeoordeling en werkplekinspectie;
  • Adviseren op het gebied van bedrijfshulpverlening;
  • Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werken in (verontreinigde) bodem;
  • Verzorgen van Startwerkinstructie voor bodemsanering.
Jef + Rem MIddelbaar veiligheidskundige

Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid omvat onder andere de onderwerpen mechanische-, elektrische-, chemische- en fysische veiligheid. De Middelbaar veiligheidskundige is de deskundige die door zijn opleiding en ervaring op de werklocatie direct advies kan geven m.b.t. de bestaande situaties, werkplekken, processen etc. maar ook voor nieuwe situaties. Dit advies kan onder andere worden opgenomen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie of middels onze veiligheidsscan.

Begeleiding van Bedrijfsdeskundigen.

Boeken MIddelbaar veiligheidskundige

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinatorpreventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden. In de Arbowet onder art. 13 staat opgenomen dat “De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers.” Brogaal levert deze deskundigheid. En kan u daardoor ondersteunen.

Wat kunnen wij doen

Wij van Brogaal merken dat vaak de wil om veilig te werken er zeker is, maar de kennis of tijd vaak helaas ontbreekt. Daarom bieden wij de onze diensten aan om u te ondersteunen en te ontzorgen. De Veiligheidsadviseurs kunnen er niet voor zorgen dat ongevallen niet meer voorkomen in uw organisatie, desondanks kunnen we de kansen zeker verkleinen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

× Hoe kan ik je helpen?