Blog: Het ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is een onmisbare schakel in het bedrijf. Tijdens mijn werkzaamheden ben ik op veel verschillende locaties geweest van verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, kantoren met woonfunctie erboven en van bedrijfsverzamelgebouwen naar scholen en fabrieken. En over het algemeen viel mij op dat er altijd wel een gemotiveerde BHV ploeg aanwezig was, maar dat het ontruimingsplan al meerdere jaren niet meer was geactualiseerd. In de Arbowet staat geschreven dat de werkgever moet zorgdragen voor een zo goed mogelijk en actueel ontruimingsplan. Twijfelt u of uw ontruimingsplan voldoet aan de gestelde normen en of deze nog wel actueel is neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij bespreken dan graag de mogelijkheden die wij u kunnen bieden om voor u een goed en actueel ontruimingsplan te maken.  

Waarom moet u een ontruimingsplan hebben

Wanneer er een brandmeldinstallatie (verplicht) aanwezig is in het pand. Dan is een ontruimingsplan ook verplicht. Dit ontruimingsplan kan dan ook worden gemaakt conform de NEN 8112. 

In dit plan staan een aantal zaken omschreven. Denk hierbij aan de aanwezige (rest)risico’s binnen en buiten het pand, maar ook aan de gemaakte afspraken m.b.t. ontruiming van de locatie. Waar gaat u bijvoorbeeld naar toe tijdens de ontruiming. En wat als de wind naar de verzamelplaats staat waar gaat u dan heen, of het is -10 buiten. Belangrijk is dat het plan is geschreven voor uw locatie. Het belangrijkste is dan het ontruimingsplan maatwerk is. Wij van Brogaal hebben ruime ervaring met het schrijven van maatwerk ontruimingsplannen. 

Het Ontruimingsplan en het BHV-plan zijn plannen die door ons voor uw organisatie geschreven kunnen worden. 

U als werkgever, of de Coördinator Hoofd BHV’er, kan door Brogaal deze plannen op een juiste wijze laten schrijven of combineren om zo een toekomstbestendig BHV-plan te hebben. Kortom, u levert ons alle gegevens aan en wij schrijven voor u een Ontruimingsplan en/of een BHV-plan. 

Heeft de organisatie nu meerdere locaties, dan is dit voor ons ook geen probleem. Wij zijn namelijk van mening dat verschillende locaties van de organisatie van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaar kennis en krachten. 

Daarom kan er ook voor worden besloten om één BHV-beleidsplan en meerdere BHV-locatieplan te schrijven.

De reden van deze werkwijze is dat er minder diversiteit in de organisatie is als het gaat om BHV gerelateerde afspraken. Deze werkwijze laat toe dat er in het beleidsdocument alle algemene afspraken, functieomschrijvingen en andere algemene zaken kunnen worden opgenomen. 

In het locatie specifieke plan worden de specifieke maatwerk afspraken en bijzonderheden van de desbetreffende locatie beschreven (restrisico’s). Omdat er op deze wijze beter maatwerk geleverd kan worden, kan het ook makkelijker centraal beheerd worden. 

Welke hoofdstukken moeten minimaal zijn opgenomen in het ontruimingsplan.

Welke hoofdstukken zitten er minimaal in:

 • Inleiding en/of toelichting
 • Tekeningen (per verdieping)
 • Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
 • Alarmeringsprocedure intern en extern
 • Stroomschema alarmering, zoals hiernaast afgebeeld
 • Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruimen
 • Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm
 • Ontruimingsplattegronden
 • Logboek ontruimingsplan

Ontruimingsplan en BHV-plan wat is het verschil?

In de praktijk zie je vaak dat deze termen door elkaar heen gebruikt worden omdat er geen landelijke afspraken over zijn gemaakt.

In een BHV-plan kunnen namelijk dezelfde onderwerpen zijn opgenomen die ook in het Ontruimingsplan staan. Daarnaast zie ik dit plan ook vaak in kleinere organisaties wordt gebruikt. In de Arbowet staat opgenomen dat elke organisatie groot of klein minimaal moet voldoen aan de volgende verplichting:

 • Het verlenen van Eerste Hulpverlenen Bij Ongevallen
 • De brandbestrijding
 • En de evacuatie van werknemers en andere personen
 • En doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties
Vaak zijn er ook nog CAO-/ brancherichtlijnen die moeten worden opgevolgd aanvullend op de bovenstaande wettelijke punten. 
Wij kunnen u hiermee ontlasten met onze deskundige medewerkers. 

De BHV moet zodanig worden georganiseerd dat:

 • Het aantal werknemers met een BHV-taak voldoende is en dat zij beschikken over
  • Een adequate opleiding
  • Voldoende maatwerk oefeningen 
  • De juiste middelen om hun taak veilig te kunnen uitvoeren 
  • Voldoende voorzieningen aanwezig zijn om hun taak veilig en efficient uit te kunnen voeren
  • En een goed ingerichte BHV-organisatie
 • De aanwezigheid en beschikbaarheid van BHV’ers is gewaarborgd.
 • De BHV binnen de afgesproken tijd bij een incident aanwezig is.
 • De hulp doorgaat, totdat professionele hulpverleningsorganisaties de hulp overnemen.
 • De afstemming met de professionele hulpverleningsdiensten goed geregeld is.
 • Met organisaties in hetzelfde gebouw of in de omgeving afspraken zijn gemaakt over de BHV en dat deze afspraken op schrift staan.

Wat Kan Brogaal voor u betekenen

Het Ontruimingsplan en het BHV-plan zijn plannen die door ons voor uw organisatie geschreven kunnen worden. 

U als werkgever, of de Coördinator Hoofd BHV’er, kan door Brogaal deze plannen op een juiste wijze laten schrijven of combineren om zo een toekomstbestendig BHV-plan te hebben. Kortom, u levert ons alle gegevens aan en wij schrijven voor u een Ontruimingsplan en/of een BHV-plan. 

Heeft de organisatie nu meerdere locaties, dan is dit voor ons ook geen probleem. Wij zijn namelijk van mening dat verschillende locaties van de organisatie van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaar kennis en krachten. 

Daarom kan er ook voor worden besloten om één BHV-beleidsplan en meerdere BHV-locatieplan te schrijven.

De reden van deze werkwijze is dat er minder diversiteit in de organisatie is als het gaat om BHV gerelateerde afspraken. Deze werkwijze laat toe dat er in het beleidsdocument alle algemene afspraken, functieomschrijvingen en andere algemene zaken kunnen worden opgenomen. 

In het locatie specifieke plan worden de specifieke maatwerk afspraken en bijzonderheden van de desbetreffende locatie beschreven (restrisico’s). Omdat er op deze wijze beter maatwerk geleverd kan worden, kan het ook makkelijker centraal beheerd worden. 

Ontruimingsplan

Heeft u interesse in een BHV beleidsplan neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u graag verder.

× Hoe kan ik je helpen?