Blog: Het belang van een BHV-organisatie

Een goede opgeleide en -ingerichte BHV organisatie zorgt er namelijk voor dat in het geval van een incident de juiste zorg en eerste hulp wordt aangeboden aan het slachtoffer of slachtoffers. En ook een snelle en veilige bestrijding van de brand met daarbij ook het beperken van de gevolgen hiervan. En een snelle en veilige ontruiming en/of evacuatie van alle personeelsleden of andere aanwezige.

Is een BHV- organisatie verplicht?

Ja daar kunnen we kort over zijn, het is een wettelijke verplichting. Dit wordt ook op meerdere plekken in de Arbowet vermeld. En ook wordt het steeds meer opgenomen in de verschillende Arbocatalogus. In art. 15 van de Arbowet staat onder andere geschreven aan welke minimale eisen de BHV organisatie moet voldoen. Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verplicht te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers over alle met het werk verbonden aspecten en zijn werkgevers verplicht de arbeidshygiënische strategie toe te passen en de risico’s te evalueren die niet kunnen worden voorkomen (artikel 3 en 5). Artikel 3 stelt ook dat de werkgever doeltreffende maatregelen moet treffen op het gebied van:

BHV helm
  • de Eerste Hulp Bij Ongevallen.
  • de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere personen; en dat de werkgever.
  • doeltreffende verbindingen moet onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

De uitvoering van de deskundige bijstand op het gebied van eerste hulp, beperken en bestrijden van brand en beperken van gevolgen van ongevallen en het alarmeren en evacueren van werknemers en anderen, is geregeld in artikel 15 van de Arbowet. De BHV-taken zijn werkzaamheden gedelegeerd door de werkgever aan één of meer werknemers. BHV is met andere woorden ‘arbeid’ die een werknemer voor de werkgever uitvoert.

BHV beleidsplan brogaal

De BHV moet zodanig worden georganiseerd dat:

  • het aantal werknemers met een BHV-taak voldoende is en dat zij beschikken over een adequate opleiding, middelen, voorzieningen en organisatie;
  • de aanwezigheid en beschikbaarheid van BHV’ers is gewaarborgd;
  • de BHV binnen de afgesproken tijd bij een incident aanwezig is;
  • de hulp doorgaat totdat professionele hulpverleningsorganisaties de hulp overnemen;
  • de afstemming met de professionele hulpverleningsdiensten goed geregeld is;
  • met organisaties in hetzelfde gebouw of in de omgeving afspraken zijn gemaakt over de BHV en dat deze afspraken op schrift staan.

Wat kan Brogaal voor uw organisatie betekenen

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinatorpreventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden. Brogaal kan hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld doormiddel van de veiligheidsscan. Deze scan geeft u een onafhankelijk beeld van uw organisatie. Daarnaast kunnen wij ook voor u een nieuwe BHV- / ontruimingsplan schrijven. We nemen dan de restrisico’s die afkomstig zijn van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie. (Indien u die niet heeft kunnen wij u ook hierin ondersteunen.) en schrijven dan een maatwerkplan voor u. Gaat het nu om 1 locatie of meerdere locaties, wij kunnen deze plannen zo opzetten dat het overzichtelijk blijft voor iedereen.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.