Blog: De “nood” van noodverlichting.

Het doel van noodverlichting is om bij onder andere een stroomstoring een gebouw veilig te kunnen verlaten. Het is bedoeld als back-up en het is daarom van groot belang om voldoende en goed werkende noodverlichting te hebben. Zo kan op een veilige wijze een evacuatie plaatsvinden, paniek voorkomen en mogelijke veiligheidsrisico’s verkleint. De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn medewerkers maar ook van zijn leveranciers of andere bezoekers. Daarom moet er gezorgd worden voor duidelijke vluchtroutes en nooduitgangen. Noodverlichting behoort tot de voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van de vluchtroutes en nooduitgangen te kunnen maken.

Wet- en Regelgeving:

Het Bouwbesluit 2012 en de Arbowet vormen ten slotte de basis voor het ontwerp en onderhoud van noodverlichting. Hierbij kijkt het Bouwbesluit 2012 onder andere naar de functie en het gebruik van het gebouw. In het kader van de Arbowet is het Arbobesluit 3.9 van kracht. Hiervoor gelden verplichtingen voor de werkgever en vallen deze onder zijn verantwoordelijkheid.

Soorten:

Noodverlichting is er in verschillende functies en voor diverse toepassingen. De NEN-EN 1838 geeft de verlichtingseisen voor noodverlichting systemen die geïnstalleerd worden in gebouwen en ruimtes waar deze systemen worden vereist. Deze norm definieert onder andere waaraan deze installatie moet voldoen, qua lichtsterkte, kleur, verblinding, e.d. en waar er noodverlichting moet worden geplaatst. De volgende soorten verlichting vallen onder andere onder deze noodverlichting:

Noodverlichting
 • Vluchtwegverlichting
  Zorgt ervoor dat vluchtmogelijkheden goed herkend worden en veilig gebruikt kunnen worden. Deze verlichting schakelt alleen aan als de stroom uitvalt.
 • Vluchtwegaanduiding
  Deze noodverlichting, die bestaat uit pictogrammen, brandt altijd en geeft aan waar de vluchtwegen en (nood)uitgangen zijn.
 • Anti-paniekverlichting
  Deze brandt alleen bij stroomuitval en hangt vooral in de wat grotere ruimtes waar meerdere personen bijeenkomen, zoals grote kantoorruimtes, vergaderzalen en kantines. Door ruimtes goed te verlichten, is de kans op paniek verkleind. En op deze manier kunnen werknemers vluchtroutes gemakkelijker vinden.
 • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
  Ook als werknemers gevaar lopen door het werk als het licht uitvalt – denk aan draaiende machines, chemische stoffen en obstakels – is noodverlichting verplicht. Er moet voldoende licht zijn om bijvoorbeeld een gevaarlijk proces af te sluiten en veilig te vluchten.

Noodverlichting

Noodverlichting is dus inherent verbonden aan nooduitgangen, vluchtwegen, vluchtrouteaanduiding, vluchtrouteverlichting, ontruimingstekeningen- en plattegronden etc. maar ook jaarlijks onderhoud áán deze diverse soorten van verlichting behoort tot de zorgplicht aldus het Bouwbesluit Artikel 1.16. Klopt het bij u in het bedrijf nog allemaal? Twijfelt u hier wel eens aan en zou u het eens willen laten nazien?

Maak van de “nood” een deugd

Maak van de “nood” een deugd en laat het ons checken. Want bovenstaande items komen bovendien allemaal voor in onze Veiligheidsscan die wij voor u op locatie kunnen uitvoeren.

Tot slot heeft u vragen heeft omtrent onze Veiligheidsscan ofwel andere aanverwante veiligheidsitems kunt u contact met ons opnemen via Info@brogaal.com of bellen met 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

× Hoe kan ik je helpen?