Blog: Brandmeldinstallatie?

Brandmeldinstallatie? Wie / Wat / Waar / Hoe / Wanneer en Waarom.

In het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven óf en wanneer een brandmeldinstallatie is vereist. De omvang en de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie is afhankelijk van een aantal factoren zoals:

 • Het gebruik (gebruiksfunctie) van het gebouw;
 • De oppervlakte van het gebouw;
 • Zelfredzaamheid;
 • Het hoogste verblijfsgebied van het gebouw.

Opbouw en doel van een brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie heeft als doel het begin van een brand in een vroegtijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, zodat:

 • Men op tijd kan beginnen met de bestrijding van de brand,
 • En er direct gestart kan worden met de ontruiming om mensen, dieren veilig te stellen,
 • En om ongevallen en/of schade te kunnen beperken.

Programma van Eisen:

In welke uitvoering- en aan welke eisen de brandmeldinstallatie moet voldoen wordt vervolgens beschreven in het Programma van Eisen (PvE). De Brandweer, gemeente en de verzekeraars kunnen ook aanvullende eisen stellen. In het PvE is de minimale kwaliteit en de uitgangspunten van de brandmeldinstallatie vastgelegd. Behalve het detecteren en signaleren van een brand, kan er ook ge-eist worden dat een brandmeldinstallatie ook automatische brandbeveiligingsinstallaties aanstuurt zoals:

 • Een ontruimingsinstallatie,
 • Deurmagneten
 • Liften aan moeten sturen.

Ook het direct doormelden van een brandalarm naar een alarmcentrale kan tot deze opties behoren en dus voorgeschreven worden. Het PvE beschrijft dus de uitgangspunten waaraan een brandmeldinstallatie in dit specifieke gebouw minimaal aan moet voldoen. Het PvE is een wettelijk document en wordt door alle eisende partijen ondertekend.

Onderhoud en inspectie:

Er geldt een wettelijke verplichting omtrent het jaarlijks onderhouden van iedere brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Daarnaast is het wettelijk verplicht om de installatie(s) naast de maandelijkse controle ook eens per 4-maanden te controleren, waarbij de 4-maandelijkse controles uitgebreider zijn dan de overige controles.
Deze inspecties kunt u uitbesteden of u kunt ze zelf uitvoeren mits u in het bezit bent van het diploma beheerder brandmeldinstallatie (voorheen Opgeleid Persoon). Deze beheerder houd een logboek bij van dit testen, onderhouden en inspecteren.

Uitvoering brandmeldinstallatie.

Afhankelijk van de eisen uit de eerdergenoemde richtlijnen moet de brandmeldinstallatie uitgevoerd worden met o.a.:

 • Handbrandmelders,
 • Rook- of hittemelders,
 • Of kan er detectie plaatsvinden door middel van automatische brandmelders.

Wanneer een dergelijke melding bij de installatie binnenkomt zal deze vervolgens diverse sturingen uitvoeren. Zo kan bijvoorbeeld een optisch en/of akoestisch ontruimingsalarm gegeven om de aanwezige personen te waarschuwen. Indien de doorschakeling aanwezig is worden hulpdiensten opgeroepen. Ook kan de installatie uitgevoerd zijn om bijvoorbeeld automatisch deuren te kunnen sluiten, liften naar beneden te brengen en te openen, luchtbehandelingsinstallaties te doen sluiten en automatische brandblusinstallaties in werking te brengen.

Al deze controlepunten van- en over een brandmeld- of ontruimingsinstallatie komen voor in onze Veiligheidsscan die wij voor u in uw bedrijf uit kunnen voeren. Meer informatie over onze Veiligheidsscan of al onze andere diensten? Neemt u gerust contact met ons op via Info@brogaal.com of bellen met 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.