Arbo Beleidsplan

Arbo Beleidsplan

Heb jij je wel eens afgevraagd of jij goed bent voorbereid op Arbo gerelateerde vragen binnen jouw organisatie? Stel er komen vragen uit jouw organisatie, weet jij dan precies wat je moet doen en wie waar verantwoordelijk voor is? NEE? Wil je meer weten, lees dan nu verder.

Het Arbobeleid heeft te maken met de arbeidsomstandigheden waaronder de medewerkers hun werk verrichten. Doel van dit beleid is om de medewerker daarvoor veilig en gezond te laten werken. De werkgever is namelijk op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor een organisatie waar medewerkers op een gezonde, veilige en prettige manier kunnen werken. Het arbobeleid is nooit een geïsoleerd onderwerp, maar maakt deel uit van het totale beleid. Het vindt verankering in het gezondheidsmanagement, waarbij vooral de nadruk ligt op het faciliteren van gezond zijn en gezond blijven. Om daarmee sterker te kunnen sturen op deze aspecten en de gezamenlijke cultuur en denkwijze hierin te bevorderen, zal de opdrachtgever meer gaan werken met centrale kaderstelling, facilitering, toetsing en begeleiding.

Het Arbobeleid is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Werkgever en werknemer kunnen immers samen verzuim voorkomen, door te zorgen voor een veilige, prettige en gezonde werkplek. Al deze afspraken komen dan in het Arbo beleidsplan te staan.

Kernthema's

Brogaal geeft inhoud aan uw arbobeleid op de volgende manier:

 • Brogaal integreert voor u het arbobeleid in het HR-beleid en bedrijfsvoering;
 • Wij sturen voor u aan op Arbozaken en versterken de centrale kaderstelling, facilitering en toetsing;
 • Wij leggen het accent op het faciliteren van gezond zijn en gezond blijven, verankerd in het gezondheidsmanagement;
 • Brogaal richt de acties op beïnvloedbare factoren: organisatie specifiek en werkplek specifiek;
 • Wij richten ons op facilitering/ondersteuning van de leidinggevenden bij de toepassing van het (Arbo)beleid.

Doelstelling van het Arbo beleidsplan

Brogaal heeft de volgende doelstellingen wanneer wij voor u het Arbo beleidsplan mogen schrijven:

 • het voldoen aan de wettelijke eisen van de Arbowet (bijvoorbeeld:PSA,
 • het uitvoering geven aan de punten zoals die in de RI&E-onderzoeken naar voren zijn gekomen;
 • duurzame inzetbaarheid;
  • het zodanig organiseren van de arbeid dat de medewerkers veilig,
  • gezond en met plezier kunnen werken,
  • en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen (gezondheid, vitaliteit en professionalisering)
 • positionering en professionalisering van de preventiemedewerker;
 • inrichting van processen en procedures met betrekking tot Arbo en de borging daarvan;
 • vertalen uitkomsten medewerkers tevredenheidsonderzoek in arbobeleid.

Uitgangspunten

In het Arbobeleids-plan zijn als uitgangspunt de volgende kernthema’s en doelstellingen opgenomen.

Hoofdstuk 1: de wettelijke basis van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) beschreven.

Hoofdstuk 2: staat beschreven hoe de Brandpreventie en Bedrijfshulpverlening georganiseerd dient te worden. In het BHV (beleids)plan staan de specifieke afspreken en procedures vermeld.

Hoofdstuk 3: zijn de onderdelen zoals: fysieke belasting, chronische ziekte en zwangerschap opgenomen onder de titel personeel en gezondheid.

Hoofdstuk 4: zijn staan alle gebouw gebonden aspecten en voorzieningen. Hierin wordt er onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen: Beeldschermwerk, klimaat, elektrische voorzieningen, de eisen van de verschillende apparaten en gereedschappen en klaslokalen.

Hoofdstuk 5: staan alle verplichtingen vanuit de Arbowet. In dit hoofdstuk worden bijvoorbeeld de volgende onderwerken toegelicht: De RI&E-cyclus, OR en arbeidsomstandigheden, Melden en registreren van arbeidsongevallen, Organisatie en Arbozorg, de Arbowet en de preventiemedewerker.

Hoofdstuk 6: is extra informatie opgenomen. Hieronder kan onder andere verstaan worden: Aansprakelijkheid van ongevallen, Deskundige personen, toegankelijkheid en sleutelbeheer en toezichthoudende instanties.

Waarom kiest u voor Brogaal?

 • Wij geven onafhankelijk advies en begeleiden u.
 • U doet waar u goed in bent, wij ontzorgen u.
 • De lijnen zijn kort, daardoor altijd snel een antwoord op uw vraag.
 • Wij geven gelijk handige tips om zaken direct aan te pakken.
 • Ten slotte brengen wij u op de hoogte van de laatste wijziging in wetten en normen, zo blijft u altijd up-to-date.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Arbo beleidsplan